Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

UBND tỉnh Lai Châu: Phiên họp thường kỳ tháng 4
(Ngày đăng :19/04/2013 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Phiên họp được tổ chức ngày 18/4. Đồng chí Vương Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp lần này, UBND tỉnh bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá 2 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu; Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020; Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020.

THeo Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, trong 2 năm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đã đạt được những thành tựu nhất định: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, duy trì ở mức 2 con số, GDP tăng bình quân 13,84%/năm; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 12,1 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng được tăng lên đáng kể. Cơ cấu GDP: Nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 32,1% xuống 28%; công nghiệp – xây dựng tăng từ 35,3% lên 39,2%, dịch vụ tăng từ 32,6% lên 32,8%.

Huy động vốn đầu tư phát triển tăng với tốc độ khá cao qua các năm; tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2013 (tính đến 3/2013) đạt gần 20.000 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát huy tác động tích cực vào nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. Thu ngân sách trên địa bàn qua các năm đều vượt kế hoạch đề ra.

Văn hóa xã hội tiến bộ trên nhiều mặt, công tác phát triển giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo, chất lượng học tập và giảng dạy ngày càng được cải thiện. Chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả cao, giải quyết việc làm cho trên 14 nghìn người.

Cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước được nâng lên; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý được triển khai hiệu quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế...

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh song quy mô còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng chưa cao; nhiều chỉ tiêu không đạt hoặc khó đạt so với kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nhất là hệ thống giao thông, điện…; công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; tình hình an ninh chính trị ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã đánh giá và thống nhất Dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011-2015 với 6 chỉ tiêu đến hết năm 2013 có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch; 1 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch vào năm 2014; 7 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch vào năm 2015; 7 chỉ tiêu khó hoàn thành vào năm 2015 đó là: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân, tốc độ tăng đàn gia súc, tổng diện tích cao su, số xã cơ bản đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, số giường bệnh/1 vạn dân, tỷ lệ che phủ rừng, phần trăm dân số đô thị được sử dụng nước sạch.

Bàn và thảo luận về: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu; Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020; Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020, đa số các đại biểu nhất trí với dự thảo Nghị quyết, quy hoạch và quy hoạch bổ sung. Tuy nhiên, một số đại biểu đã có những ý kiến đóng góp bổ sung, làm rõ các số liệu trong quy hoạch, đồng thời quy hoạch phải dự báo đúng nhu cầu trong thời gian tới để xây dựng quy hoạch sát và đúng hơn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vương Văn Thành đã yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành cần chỉ đạo tốt công tác sản xuất; phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, kiểm soát, tiêm phòng kịp thời để phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đặc biệt là dịch cúm gia cầm và dịch lợn tai xanh. Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông...

Đinh Lan

Tin liên quan

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia(09/12/2019 3:59:13 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tiếp xã giao Đoàn đại biểu huyện Kim Bình (Vân Nam, Trung Quốc)(05/12/2019 11:01:33 SA)

Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào – Trung lần thứ VI sẽ diễn ra từ 29-31/12(03/12/2019 11:07:23 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Họp báo thông tin về Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI(11/12/2019 4:39:50 CH)

Sở TNMT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1274/TB-STNMT).(12/12/2019 9:39:22 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down