Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Thực hiện Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

(Ngày đăng :26/09/2019 10:31:31 SA)


Khách hàng giao dịch tại các quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

(laichau.gov.vn) Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, ngày 25/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2128/UBND–TTPVHCC về việc thực hiện Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung: Đối với các sở, ngành, đơn vị có công chức, viên chức được cử đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động được cử đến làm việc tại Trung tâm; không giao kiêm nhiệm thêm công việc của cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính tại Trung tâm (theo danh mục các Thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt); không được tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị và ngoài Trung tâm; hàng ngày cử cán bộ đến Trung tâm tiếp nhận, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính về cơ quan, đơn vị để giải quyết theo quy trình (hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính được bố trí tại Trung tâm).

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức quản lý chặt chẽ chế độ làm việc của công chức, viên chức, người lao động được cử đến làm việc tại Trung tâm, đảm bảo đúng theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Đồng thời, theo dõi, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, điều chỉnh bộ phận tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, đồng thời sử dụng hiệu quả nhân lực của các cơ quan, đơn vị.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử(15/11/2019 2:01:40 CH)

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp UBND tỉnh tháng 11(13/11/2019 11:14:57 SA)

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(12/11/2019 4:21:19 CH)

Lai Châu: Gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh(09/11/2019 10:06:26 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down