Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Thực hiện Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

(Ngày đăng :26/09/2019 10:31:31 SA)


Khách hàng giao dịch tại các quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

(laichau.gov.vn) Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, ngày 25/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2128/UBND–TTPVHCC về việc thực hiện Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung: Đối với các sở, ngành, đơn vị có công chức, viên chức được cử đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động được cử đến làm việc tại Trung tâm; không giao kiêm nhiệm thêm công việc của cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính tại Trung tâm (theo danh mục các Thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt); không được tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị và ngoài Trung tâm; hàng ngày cử cán bộ đến Trung tâm tiếp nhận, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính về cơ quan, đơn vị để giải quyết theo quy trình (hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính được bố trí tại Trung tâm).

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức quản lý chặt chẽ chế độ làm việc của công chức, viên chức, người lao động được cử đến làm việc tại Trung tâm, đảm bảo đúng theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Đồng thời, theo dõi, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, điều chỉnh bộ phận tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, đồng thời sử dụng hiệu quả nhân lực của các cơ quan, đơn vị.

Tin liên quan

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia(09/12/2019 3:59:13 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tiếp xã giao Đoàn đại biểu huyện Kim Bình (Vân Nam, Trung Quốc)(05/12/2019 11:01:33 SA)

Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào – Trung lần thứ VI sẽ diễn ra từ 29-31/12(03/12/2019 11:07:23 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Họp báo thông tin về Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI(11/12/2019 4:39:50 CH)

Sở TNMT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1274/TB-STNMT).(12/12/2019 9:39:22 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down