Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư của Bộ Y tế

(Ngày đăng :19/07/2019 9:59:13 CH)


Ảnh minh hoạ.

(laichau.gov.vn) Thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT, ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. UBND tỉnh ban hành Công văn số 1389/UBND-VX ngày 18/7/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế; Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, đảm bảo có hiệu lực thi hành trước ngày 01/7/2021 và đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc phổ biến, kiểm tra (ngoại kiểm), giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT; Tiếp nhận bản công bố hợp quy của đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và kinh phí trong ngân sách hàng năm cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước do hộ gia đình tự khai thác ở vùng có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp đảm bảo sức khỏe người dân.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch hàng năm và đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho các cơ sở y tế để có đủ khả năng thực hiện thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch theo quy định của Thông tư số 41/2018/TT-BYT.

Các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) cho đến khi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được ban hành và có hiệu lực; Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định tại khoản 7, Điều 5 Thông tư số 41/2018/TT-BYT và các quy định khác của pháp luật đối với trách nhiệm của đơn vị cấp nước; Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Đề xuất các thông số chất lượng nước sạch cho cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định của Thông tư số 41/2018/TT-BYT; Công khai trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có kết quả thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch trên trang thông tin điện tử của đơn vị cấp nước (trường hợp không có trang thông tin điện tử, đơn vị cấp nước phải dán thông báo trước cổng trụ sở) về các nội dung theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 41/2018/TT-BYT.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử(15/11/2019 2:01:40 CH)

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp UBND tỉnh tháng 11(13/11/2019 11:14:57 SA)

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(12/11/2019 4:21:19 CH)

Lai Châu: Gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh(09/11/2019 10:06:26 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down