Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh

(Ngày đăng :13/09/2019 10:36:05 CH)


Nhũ đá trong động Pu Sam Cáp, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu.

(laichau.gov.vn) Ngày 06/9, UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh (gọi chung là di tích) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, rà soát, trên cơ sở rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích; tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh; quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hoá và các quy định khác có liên quan; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để bảo vệ tối đa các yếu tố cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng.

Đồng thời Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Lai Châu xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị đối với các di tích tôn giáo, tín ngưỡng; phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hoá; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc trùng tu, tôn tạo di tích để đảm bảo thực hiện đúng theo văn bản thoả thuận và thiết kế phê duyệt; xử lý nghiêm đối với các vụ việc vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích, làm ảnh hưởng tới giá trị di tích; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, căn cứ vào chức năng, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện Luật Di sản Văn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá và các quy định khác của pháp luật trong phạm vi quản lý, theo dõi.

UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia đã được xếp hạng và các điểm nằm trong danh mục kiểm kê, các điểm có đủ điều kiện xếp hạng di tích tại Quyết định 454/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh; rà soát, thống kê, lập danh mục hiện vật thuộc di tích gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, chính quyền cấp xã và các cơ quan liên quan rà soát, triển khai các biện pháp bảo vệ, tu bổ, khai thác giá trị di tích; phòng, chống việc xâm phạm di tích theo quy định; quan tâm, bố trí ngân sách địa phương, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ đầu tư, trùng tu, khôi phục, tôn tạo di tích đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát hiện sớm các sai phạm và kịp thời báo cáo, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Tin liên quan

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp UBND tỉnh tháng 11(13/11/2019 11:14:57 SA)

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(12/11/2019 4:21:19 CH)

Lai Châu: Gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh(09/11/2019 10:06:26 SA)

Hội nghị quán triệt, triển khai một số Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(06/11/2019 8:46:04 SA)

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(05/11/2019 3:38:13 CH)

Tin mới nhất

Thực hiện mô hình bệnh viện thông minh ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu(11/11/2019 3:08:03 CH)

Đính chính Thông báo số 37 ngày 11/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lai Châu.(15/11/2019 9:21:26 SA)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu(07/11/2019 4:31:43 CH)

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam(15/11/2019 11:09:34 SA)

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(14/11/2019 2:45:30 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down