Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Lai Châu hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.
(Ngày đăng :23/08/2009 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) “Tổ công tác 30” –Tên gọi đặc biệt dành cho những cán bộ chuyên trách thực hiện Đề án 30, về Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ của tổ công tác còn khá nặng nề, nhưng những thành công bước đầu đã đạt được cho thấy rõ lợi ích của đề án này trong đời sống xã hội. Người dân và các doanh nghiệp bước đầu được tiếp cận một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.

 Nhằm tìm hiểu rõ hơn chính sách “ích nước, lợi dân” này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Trần Thắng – Chánh văn phòng UBND tỉnh Lai Châu, kiêm tổ trưởng tổ công tác 30 –  về công tác triển khai, thực hiện Đề án 30.

PVVới tư cách là tổ trưởng tổ đề án 30, ông vui lòng cho biết, tổ đề án được thành lập nhằm thực hiện những nhiệm vụ cơ bản gì?

Ông Đặng Trần Thắng: Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều  các quy định về thủ tục hành chính. Nhiều khi, những thủ tục này trở thành rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các cá nhân và doanh nghiệp, gây tốn kém và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Để giải quyết bất cập nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg, ngày 10/01/2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước và Quyết định số 07/QĐ-TTg,  ngày 04/01/2008 ban hành Kế hoạch thực hiện đề án 30, trong đó có việc thành lập tổ công tác, gọi tắt là tổ công tác 30.

Hoạt động của tổ công tác do tôi trực tiếp phụ trách tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản như: thống kê các mẫu văn bản hành chính, công bố rộng  rãi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh các mẫu văn bản theo đúng quy chuẩn chung, xây dựng các khuyến nghị cụ thể nhằm đơn giản hóa hoặc bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi TTHC…trình các cấp lãnh đạo xem xét, quyết định. Thiết lập, công khai và duy trì cơ sở dữ liệu của tỉnh về TTHC.

PV: Ông có nhắc đến  việc công khai các TTHC này, xin ông vui lòng nói rõ hơn?

Ông Đặng Trần Thắng: Một trong những nhiệm vụ triển khai đề án lần này là phải xây dựng được các trang tin điện tử, để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện đề án 30 một cách thiết thực và hiệu quả.

Trang tin này có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 ở cả Trung ương và địa phương; đồng thời, là địa chỉ để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi người dân tra cứu, tham gia trực tiếp vào quá trình thống kê, rà soát thủ tục hành chính nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây cản trở cho hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Đối với tỉnh Lai Châu, chúng tôi giao cho Sở Thông tin và Truyền thông, trực tiếp xây dựng và quản lý Cổng thông tin điện tử, tại địa chỉhttp://laichau.gov.vn. Mọi thông tin về Đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như các dữ liệu về thủ tục hành chính, các dữ liệu về các sở ban ngành trong toàn tỉnh sẽ được cập nhật thường xuyên và liên tục trên cổng thông tin này.

PV: Thưa ông, tổ công tác 30 đã có những hoạt động nào  từ sau khi được thành lập?

Ông Đặng Trần Thắng: Ngay sau khi được thành lập, tổ công tác của chúng tôi đã từng bước triển khai thực hiện đề án 30.

Trước nhất, chúng tôi đã xây dựng  cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của tổ công tác thực hiện đề án 30. Và phía văn phòng UBND tỉnh, đã có công văn thông báo trong toàn tỉnh về tổ chức và hoạt động của tổ công tác này, tạo cơ sở pháp lý để phối hợp với các sở, ban ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung. Đồng thời, chúng tôi cũng đã có công văn số 01/TCT, về báo cáo danh sách và hoạt động của tổ công tác thực hiện đề án 30 tỉnh Lai Châu, gửi tổ công tác chuyên trách thực hiện đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi hoàn thiện các văn bản ban đầu, để hợp thức hóa hoạt động của tổ công tác, thì đến ngày 29/8/2008, chúng tôi đã hoàn tất việc lập danh mục các thủ tục hành chính và mẫu đơn, tờ khai hành chính.

Từ quý IV năm 2008 đến nay, chúng tôi đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành 04 công văn chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án 30, quán triệt các ngành, các đơn vị cấp huyện, xã nghiêm túc tổ chức triển khai. Chúng tôi thường xuyên quán triệt việc thực hiện này đến Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thống kê tại các cuộc họp, các Hội nghị toàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác tập huấn cũng được chú trọng. Thường xuyên cử cán bộ thực hiện Đề án 30 tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn công tác thống kê các TTHC, cách thức điền biểu mẫu 1 và sử dụng phần mềm máy xén do Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn. Tiến hành tập huấn công tác thống kê và cách thức điền biểu mẫu 1 cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác thống kê (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), các đơn vị quản lý trực tiếp theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh, như: Công an, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Thuế…

Tổ công tác của chúng tôi tuy bị giới hạn về mặt quân số, nhưng anh em luôn phân công nhau tiến hành việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đề  án 30 tại các đơn vị trong toàn tỉnh, nhằm đảm bảo triển khai đề án đúng tiến độ. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ về mặt chất lượng các báo cáo để kịp thời đề nghị các đơn vị chỉnh sửa các văn bản hành chính đúng yêu cầu của tổ công tác chuyên trách cấp trên.

PVTrong quá trình hoạt động của tổ công tác 30, bên cạnh những thuận lợi, còn gặp phải khó khăn như thế nào?

Ông Đặng Trần Thắng: Đúng là anh em trong tổ công tác 30 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh, đối với công việc triển khai đề án này. Đây quả thực là thuận lợi to lớn trong việc của chúng tôi. Ở hầu hết các buổi họp, các Hội nghị trong tỉnh, Chủ tịch UBND luôn nhấn mạnh việc thực hiện để án 30, nhắc nhở Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, triển khai trong đơn vị mình. Vì vậy, tổ công tác 30 nhận được sự ủng hộ từ các sở ban ngành, thuận lợi hơn trong việc phối hợp triển khai đề án.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn. Là một tỉnh miền núi, hơn nữa lại mới được thành lập gần đây, nên công việc còn rất nhiều bề bộn, cần giải quyết. Các thủ tục hành chính còn rất nhiều chồng chéo, công tác  thống kê gặp không ít khó khăn.

Hơn nữa, đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê đa phần còn khá trẻ, thiếu kinh nghiệm, lại vẫn phải đảm bảo làm chuyên môn, nên thời gian dành cho công tác thống kê bị hạn chế. Việc tạo hồ sơ văn bản của các Bộ, Ngành Trung ương còn chậm hoặc thiếu nhiều căn cứ pháp lý, dẫn đến việc nhập thủ tục hành chính của tỉnh Lai Châu đến nay chưa thể thực hiện được.

PV: Vậy, thưa ông, ông có đề xuất gì nhằm tháo gỡ khó khăn hiện nay?

 Ông Đặng Trần Thắng: Đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương sớm tạo xong  hồ sơ văn bản làm căn cứ pháp lý cho các TTHC, để tổ công tác 30 của Lai Châu nói riêng và của các tỉnh trong cả nước nói chung thực hiện nhập thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ theo  yêu cầu.

PVXin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trao đổi này. Kính chúc ông sức khỏe!

 

Theo Linh Nhi (vnmedia)

Tin liên quan

Đoàn công tác liên bộ thăm, tặng quà tại tỉnh Lai Châu(13/12/2019 2:24:37 CH)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 (13/12/2019 9:35:43 SA)

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia(09/12/2019 3:59:13 CH)

Tin mới nhất

Hàng nghìn lượt khách đến dự khai mạc Chợ đêm San Thàng (14/12/2019 12:42:19 CH)

Đoàn công tác liên bộ thăm, tặng quà tại tỉnh Lai Châu(13/12/2019 2:24:37 CH)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 (13/12/2019 9:35:43 SA)

Lai Châu: Khai mạc chợ đêm San Thàng vào ngày 14/12(12/12/2019 10:25:32 SA)

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down