Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2013
(Ngày đăng :27/09/2013 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Trong 2 ngày 19 và 20/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2013. Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 55/TB - UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2013.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo các nội dung trình tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2013 và ý kiến tham gia của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Các báo cáo, tờ trình trình tại phiên họp

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2013.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2013. Giao đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã cập nhật các số liệu, bổ sung nhận định đánh giá vào nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013, hoàn chỉnh báo cáo trước ngày 23/9/2013 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 12/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XII) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo. Giao đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, lấy ý kiến các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn chỉnh trước ngày 23/9/2013 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Quy hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ghi nhận Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã có nhiều cố gắng cùng với đơn vị tư vấn trong việc xây dựng Quy hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quy hoạch.

Giao đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp (đặc biệt quan tâm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn từ nay đến năm 2015), hoàn chỉnh trong tháng 9/2013 trình UBND tỉnh ban hành.

Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2012.

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo do Sở Tài chính trình. Giao đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh báo cáo trong tháng 9/2013 để trình HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp (hoặc bằng văn bản) vào Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2013 gửi Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh ban hành.

Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong 3 tháng cuối năm 2013.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục những khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Đánh giá chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, tập trung cao trong chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp để có biện pháp thực hiện đạt và vượt kế hoạch trong 03 tháng cuối năm; Tập trung rà soát các nhiệm vụ trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Trung ương để xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014.

Chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ mùa; chuẩn bị tốt các điều kiện như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để triển khai sản xuất vụ Thu Đông, vụ Đông và sản xuất vụ Đông Xuân đúng thời vụ. Hướng dẫn nhân dân chuẩn bị dự trữ thức ăn cho gia súc; bổ sung, tu sửa, che chắn chuồng trại để phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa Đông; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, vận động nhân dân tập trung chăm sóc, diện tích cây cao su, cây chè, rừng đã trồng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho công tác trồng mới năm 2014;

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, chủ động phương án chữa cháy rừng; yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ rừng có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng rừng trồng hoặc rừng được giao quản lý, tạo hệ thống đường băng cản lửa và thường xuyên tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, giá cả nhằm kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 theo chỉ đạo tại Công văn số 10397/BTC-QLG ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính. Chuẩn bị nguồn hàng dự trữ bình ổn thị trường những tháng cuối năm và chuẩn bị phục vụ tết Nguyên đán năm 2014.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, nghiệm thu khối lượng thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia... Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2013 để đảm bảo đủ điều kiện khởi công mới năm 2014 theo quy định.

Tăng cường công tác giám sát dịch tế, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời ứng phó với dịch bệnh dễ xảy ra trong thời điểm giao mùa; Tăng cường kiểm tra, thanh tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 10 tập trung cao độ cho luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chủ động sắp xếp kế hoạch cụ thể để luyện tập không ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo công việc chuyên môn. Giao Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đảm bảo ngân sách cần thiết tối thiểu cho diễn tập.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất năm 2013 theo Kế hoạch đã đề ra; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Tiếp tục phối hợp tốt, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, chứng từ… phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán còn lại trong năm.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng, công tác quyết toán các phương án bồi thường, hỗ trợ, các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng của TĐC thủy điện Sơn La. Chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ để sớm hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch di dân TĐC thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát để có cơ sở chỉ đạo UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên tập trung di chuyển 192 hộ còn lại; thực hiện giao đất sản xuất, hỗ trợ sản xuất để nhân dân sớm ổn định sản xuất tại nơi ở mới. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục cho việc di chuyển dân TĐC công trình thủy điện Lai Châu trong quý IV/2013.

Tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh. Triển khai ngay một số công việc trong kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh như: hợp đồng sản xuất bổ sung Lo go Lai Châu; sửa chữa nâng cấp các pano tại địa giới giáp các tỉnh Lao Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La; hệ thống pano, bảng biển tuyên truyền quảng cáo trên các tuyến đường trên địa bàn thị xã.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Thực hiện tốt việc vận động, phát huy vai trò các già làng trưởng bản, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của năm an toàn giao thông 2013.

Tiếp tục duy trì và phát triển có chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại truyền thống của tỉnh. Quan tâm chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo cán bộ y tế cho tỉnh Phông Sa Ly – Lào.

Duy Đức

Tin liên quan

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

Lai Châu: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1(20/01/2020 4:13:37 CH)

Hội thảo Báo cáo đầu kỳ Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc(17/01/2020 9:54:59 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng làm việc với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố(16/01/2020 6:36:37 CH)

Hội thảo Báo cáo đầu kỳ Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc(16/01/2020 10:58:50 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down