Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(Ngày đăng :24/09/2019 9:50:53 CH)


Các loại rượu đặc sản Lai Châu.

(laichau.gov.vn) Ngày 13/9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2014/KH-UBND về việc Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch nhằm xây dựng những thương hiệu hàng hoá, dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng thời tôn vinh, quảng bá thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu Quốc gia; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong công cuộc xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Đồng thời, tạo sự tin cậy và ưa thích của người tiêu dùng đối với hàng hoá, dịch vụ được mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia.

Các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam” được tổ chức và thực hiện trong tháng 4 hàng năm, trong đó tổ chức các hoạt động hưởng ứng tập trung Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 hàng năm.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Hàng năm, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ thực hiện hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam” thẩm định dự toán, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị phù hợp với nhiệm vụ cụ thể và khả năng cân đối nguồn kinh phí của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung tuyên truyền tại Kế hoạch này. Công an tỉnh, đảm bảo công tác an ninh trật tự, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình diễu hành hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam”. Tỉnh đoàn, huy động đoàn viên thanh niên (trang bị xe máy và biểu trưng Thương hiệu quốc gia) tham gia diễu hành hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam".

Báo Lai Châu, Đài Phát thanh-Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; cử phóng viên đưa tin, bài, ảnh tuyên truyền về các sự kiện hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam”. UBND các huyện, thành phố, xây dựng nội dung và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam" tại các huyện, thành phố; thực hiện lồng ghép với các hoạt động khác trên địa bàn để huy động tối đa nguồn lực của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng thương hiệu hàng hoá, dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tin liên quan

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia(09/12/2019 3:59:13 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tiếp xã giao Đoàn đại biểu huyện Kim Bình (Vân Nam, Trung Quốc)(05/12/2019 11:01:33 SA)

Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào – Trung lần thứ VI sẽ diễn ra từ 29-31/12(03/12/2019 11:07:23 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Họp báo thông tin về Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI(11/12/2019 4:39:50 CH)

Sở TNMT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1274/TB-STNMT).(12/12/2019 9:39:22 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down