Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Hội nghị trực tuyến vai trò và hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

(Ngày đăng :24/09/2019 10:55:44 SA)


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Lai Châu.

(laichau.gov.vn) Hội nghị được Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tổ chức sáng ngày 23/9. Đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và 63 điểm cầu của cả nước.

Tại điểm cầu Lai Châu, dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, hộ vay vốn trên địa bàn tỉnh được khen thưởng.

Theo báo cáo đánh giá vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019, đến ngày 31/8/2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016-2020, đạt 207.708 tỷ đồng, tăng 63.052 tỷ đồng (tăng 43,59%) so với 31/12/2015. Từ năm 2016 đến 31/8/2019, đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt 221.693 tỷ đồng; góp phần giúp trên một triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775 nghìn lao động (trên 17 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); gần 200 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...

Đến 31/8/2019, toàn quốc tổ chức giao dịch tại 10.956 điểm giao dịch xã và thành lập 178.896 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, hoạt động tại 100% thôn, ấp, bản, làng... đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước thuận lợi, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách xã hội vẫn còn những hạn chế như nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là tại một số chương trình tín dụng có nhu cầu lớn như chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều, tại một số vùng, địa phương tỷ lệ nợ quá hạn còn cao; đối tượng thụ hưởng tại một số chương trình tín dụng như cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi mới chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định, các hộ gia đình có mức sống trung bình chưa được tiếp cận…

Để việc cho vay đạt hiệu quả cao hơn, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đưa ra các giải pháp thực hiện như: Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị của Việt Nam; nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên báo cáo, tham mưu cho các cơ quan Đảng và Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tổ chức triển khai kịp thời, đúng quy định các chương trình tín dụng mới được ban hành; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh tín dụng chính sách xã hội; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phối hợp hiệu quả giữa các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách xã hội...

Đối với tỉnh Lai Châu, tính đến 31/12/2020 tổng nguồn vốn ước thực hiện 2.305.514 triệu đồng, tăng 1.052.385 triệu đồng so với thời điểm 01/01/2016. Trong giai đoạn 2016-2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu đã triển khai cho vay ước thực hiện 2.442.407 triệu đồng, cho 69.556 lượt khách hàng vay vốn, gồm 1.496 tổ Tiết kiệm và Vay vốn, thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng... Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3% đến 5%, đóng góp tích cực và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân ghi nhận và ủng hộ. 

Tại Hội nghị có rất nhiều các địa phương, bộ ngành phát biểu ý kiến, trong đó có huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu. Đồng chí Hoàng Văn Hiêng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: Hàng năm, UBND huyện Than Uyên chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan lồng ghép nguồn vốn, các đề án phát triển kinh tế của huyện để ủy thác sang cho vay, dần bỏ cơ chế hỗ trợ cho không sang cho vay để người vay có trách nhiệm với nguồn vốn. Đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn đạt 325 tỷ, tăng 118 tỷ so với 2015. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng đối tượng; đồng thời, vốn vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương; bình quân thu nhập đầu người của hộ nghèo từ 8,4 triệu (năm 2016) tăng lên 10 triệu đồng (năm 2018), đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,5 lần so với năm 2015. Đặc biệt, đến tháng 3/2018 huyện Than Uyên chính thức thoát khỏi huyện nghèo.

Phát biểu tại kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động chính sách xã hội; thực hiện tốt các biện pháp huy động nguồn lực xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo; nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội trong việc kiểm tra, giám sát việc cho vay vốn; tập trung huy động nguồn lực hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng…

Nhân dịp này, tỉnh Lai Châu có 6 tập thể được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen; 7 tập thể, cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tặng Giấy khen đã có thành tích thực hiện vai trò, hiệu quả của tính dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Đ/c Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen

của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho các tập thể.

Tin liên quan

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp UBND tỉnh tháng 11(13/11/2019 11:14:57 SA)

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(12/11/2019 4:21:19 CH)

Lai Châu: Gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh(09/11/2019 10:06:26 SA)

Hội nghị quán triệt, triển khai một số Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(06/11/2019 8:46:04 SA)

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(05/11/2019 3:38:13 CH)

Tin mới nhất

Thực hiện mô hình bệnh viện thông minh ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu(11/11/2019 3:08:03 CH)

Đính chính Thông báo số 37 ngày 11/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lai Châu.(15/11/2019 9:21:26 SA)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu(07/11/2019 4:31:43 CH)

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam(15/11/2019 11:09:34 SA)

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(14/11/2019 2:45:30 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down