Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh

(Ngày đăng :18/05/2019 12:42:44 CH)


Một góc thành phố Lai Châu.

(laichau.gov.vn) Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 805/UBND-TM V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư: Rà soát, kiểm tra tính chính xác của các số liệu báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các số liệu về tổng mức đầu tư, giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán và vốn đã thanh toán cho các dự án. Đẩy nhanh việc lập hồ sơ trình duyệt quyết toán, tổng hợp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018. Báo cáo việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng các dự án không đủ hồ sơ quyết toán từ năm 2014 trở về trước theo hướng dẫn tại Công văn số 2033/UBND-TM ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Sở Tài chính trước ngày 31/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải nộp theo nội dung Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các Chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định quyết toán dự án hoàn thành. Tổng hợp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 06 tháng, hàng năm trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ nội dung gửi Bộ Tài chính đúng thời gian quy định; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán để xem xét, giải quyết. Chuyển danh sách Chủ đầu tư chưa xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng hồ sơ quyết toán từ năm 2014 trở về trước sang Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để làm căn cứ không xem xét thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân (đối với những dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư). Bố trí thêm cán bộ thực hiện công tác thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đã gửi tại cơ quan tài chính, tránh trường hợp tồn đọng dự án tại các cơ quan tài chính.

Hàng năm, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đối với các dự án do huyện quyết định đầu tư): Ngoài chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung trên, yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành. Công khai danh sách các trường hợp vi phạm thời gian chậm nộp quyết toán; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Tin liên quan

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp UBND tỉnh tháng 11(13/11/2019 11:14:57 SA)

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(12/11/2019 4:21:19 CH)

Lai Châu: Gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh(09/11/2019 10:06:26 SA)

Hội nghị quán triệt, triển khai một số Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV(06/11/2019 8:46:04 SA)

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(05/11/2019 3:38:13 CH)

Tin mới nhất

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp UBND tỉnh tháng 11(13/11/2019 11:14:57 SA)

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Toà án Nhân dân tỉnh(13/11/2019 7:46:54 SA)

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(12/11/2019 4:21:19 CH)

Công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú, Trung cấp Y tế vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu(12/11/2019 10:51:56 SA)

TTDV đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản.(11/11/2019 10:35:51 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down