Trang chủ Chuyên đề Tin trong nước

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(Ngày đăng :14/05/2012 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Là người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng mácxít thật sự vững mạnh để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Tự phê bình và phê bình là một trong 5 nguyên tắc để xây dựng Đảng vững mạnh và được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là phương pháp hiệu quả nhất để giáo dục, rèn luyện đảng viên. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong nội bộ là yếu tố quyết định đến việc giữ gìn uy tín của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần tự phê bình và phê bình thiết tha như người ta cần không khí”. Theo quan điểm của Bác Hồ thì con người là “Nhân vô thập toàn” khó tránh khỏi sai lầm và khuyết điểm, chỉ có không làm gì thì mới không có sai lầm, chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ có sai lầm mà không dám nhận và quyết tâm sữa chữa thì mới nguy hại, Người đã dạy “Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, cũng như giấu giếm bệnh trong mình, không giám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh” và “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn chân chính”

Về phương pháp tự phê bình và phê bình, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thể hiện được tính Đảng, tính giáo dục, tính khách quan, trung thực, thẳng thắn, dân chủ, cụ thể và thiết thực, mặt khác phải thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở ở các cấp, các ngành, cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới cán bộ lãnh đạo quản lý phải gương mẫu và triệt để thực hành. Người cho rằng Đảng muốn làm tròn sứ mệnh của mình trước lịch sử thì bản thân Đảng “phải có kỷ luật sắt đồng thời là kỷ luật tự giác”. Chính yếu tố tự giác ấy đòi hỏi phải thực hành “luật” tự phê bình và phê bình. “Luật”, có nghĩa là điều quy định bắt buộc phải thi hành trong toàn Đảng như một yếu tố nội sinh trong một kết cấu hoàn chỉnh của một cơ chế tổ chức mang tính hệ thống, quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng với tư cách là đội tiên phong chính trị của giai cấp và dân tộc. “Luật”, còn có nghĩa là tất cả, không ngoại trừ bất cứ đảng viên và bộ phận nào của Đảng, phải tuân thủ nghiêm chỉnh phương pháp tác động ba chiều: Từ trên xuống, từ dưới lên, từ ngoài (nhân dân) vào. Đối với nước ta, trong cơ chế một Đảng duy nhất cầm quyền, thì tự phê bình và phê bình, phương pháp tác động ba chiều phải được coi trọng như một giải pháp cơ bản để giữ vai trò lãnh đạo của Đảng và bảo đảm chắc chắn cho uy tín chính trị của Đảng.

Những lời dạy của Bác Hồ về thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Do vậy, việc học tập và vận dụng những lời dạy của Bác về tự phê bình và phê bình trong tình hình hiện nay thật vô cùng có ý nghĩa. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là đang tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với yêu cầu của Bộ Chính trị trong Chỉ thị số 15-CT/TW “Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu làm trước”. Và trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, đánh giá mình cho thật khách quan. Tập trung kiểm điểm trên các vấn đề trách nhiệm đối với công việc, đối với đơn vị; phẩm chất cá nhân của mình về các mặt: nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng… thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, coi trọng sự giáo dục, giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, “trị bệnh cứu người””.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Để thực hiện tốt quan điểm đó, yêu cầu đặt ra đối với mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, nhất là người đứng đầu cần phát huy dân chủ, tính tiền phong gương mẫu, thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, tự giác, đúng quy trình, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đặng Thanh Sơn

Tin liên quan

Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới(06/12/2019 3:22:29 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sau 28 ngày làm việc(28/11/2019 8:35:25 SA)

Các nước ASEAN mong muốn hợp tác, kết nối toàn diện với Hàn Quốc(27/11/2019 7:52:37 SA)

Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu nam 62, nữ 60(21/11/2019 3:46:35 CH)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Họp báo thông tin về Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI(11/12/2019 4:39:50 CH)

Sở TNMT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1274/TB-STNMT).(12/12/2019 9:39:22 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down