Trang chủ Chuyên đề Tin trong nước

24 quy hoạch hết hiệu lực

(Ngày đăng :30/08/2019 5:14:49 CH)


(laichau.gov.vn) Chính phủ ban hành Danh mục 24 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

 

24 quy hoạch hết hiệu lực gồm: 

1- Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; 
2- Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; 
3- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việc nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
4- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có xét đến 2030; 
5- Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
6- Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 
7- Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030; 
8- Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 
9- Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; 
10- Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; 
11- Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030;
12- Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020; 
13- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
14- Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
15- Quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng trên đường bộ thời kỳ quy hoạch 2020 - 2030; 
16- Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
17- Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 
18- Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
19- Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
20- Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
21- Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
22- Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020; 
23- Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 
24- Quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch hết hiệu lực để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; khẩn trương nghiên cứu và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công khi các quy hoạch trên hết hiệu lực phù hợp với yêu cầu tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/24-quy-hoach-het-hieu-luc/373847.vgp

Cập nhật ngày 27/8/2019

Tin liên quan

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

Bài phát biểu của Thủ tướng tại lễ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN(05/11/2019 7:59:20 SA)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc(04/11/2019 8:50:21 SA)

Quốc hội thảo luận Đề án phát triển vùng dân tộc thiểu số(01/11/2019 2:17:56 CH)

Quốc hội hiến kế để phát triển kinh tế- xã hội bền vững(31/10/2019 8:33:07 SA)

Tin mới nhất

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử(15/11/2019 2:01:40 CH)

Thực hiện mô hình bệnh viện thông minh ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu(11/11/2019 3:08:03 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down