Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng
(Ngày đăng :14/03/2016 3:31:31 CH)


Toàn cảnh Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Sáng 14/3, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng với các huyện, thành phố trong tỉnh. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị - xã hội các ngành Khối Tư tưởng, Văn hóa tỉnh; các Ban đảng tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng ủy Công an, Biên phòng, Đảng bộ Khối các cơ quan, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Về phía các huyện, thành phố có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy…

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng do đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày đã khẳng định: 02 năm qua, các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, tổ chức thực hiện Đề án cơ bản nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu và đạt được những kết quả bước đầu. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng việc tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng từng bước được nâng lên. Việc hướng dẫn, tổ chức và thực hiện các khâu trong hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực hơn. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết đạt tỷ lệ cao; tinh thần, thái độ, ý thức trong học tập được nâng lên. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được quan tâm kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên. Một số báo cáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quán triệt nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết được đa số các cấp ủy, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương quan tâm chỉ đạo, chất lượng nâng lên.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội bước đầu có sự chuyển biến tích cực trong tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng tới hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát về việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện, đã cơ bản khắc phục được tình trạng làm lướt, kém hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các nhiệm vụ chính trị, trong đó có phục vụ công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu. Thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm đưa ra các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện Đề án vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Theo điều tra xã hội học, vẫn còn một số ít người cho rằng không được tuyên truyền, quán triệt về Đề án và chủ yếu tập trung ở chi, đảng bộ cơ sở; một số đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án chậm so với thời gian quy định; công tác chỉ đạo điểm trong triển khai thực hiện Đề án không được duy trì thường xuyên, thiếu quan tâm, chỉ đạo sát sao; công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có mặt còn hạn chế; việc khai thác và sử dụng hệ thống loa truyền thanh không dây tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng ở một số địa phương còn hạn chế…

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận vào những kết quả nổi bật, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để thực hiện Đề án có hiệu quả trong thời gian tới như: Đổi mới phương pháp, cách thức, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, hiệu quả; cần xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ làm công tác thông tin, truyền thông; tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả triển khai thực hiện Đề án; cần tập trung chỉ đạo điểm trong triển khai thực hiện Đề án, làm nổi bật các điểm đổi mới, sáng tạo, cách làm hay để các chi, đảng bộ khác học tập và nhân rộng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thời gian tới cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và những nhóm giải pháp đã nêu trong Đề án; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án của Đảng bộ sát thực với tình hình thực tiễn; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết cần thống nhất nguyên tắc phù hợp với từng đối tượng; phát huy tối đa thế mạnh của các loại hình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các phương tiện gần gũi, dễ tiếp thu với đồng bào như: Truyền thanh, phát thanh không dây, báo vùng cao…; phải xác định rõ, xác định đúng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên, qua đó các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về số lượng, quản lý hoạt động báo cáo viên cấp cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên, từ đó tạo sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân; phát huy tính phát hiện, chấn chỉnh và ngăn chặn của công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời biểu dương tổ chức đảng và những cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; nhắc nhở, phê bình các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng tổ chức học tập hoặc thiếu ý thức trong học tập; gắn kết quả việc thực hiện Đề án với công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm…

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down