Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Lai Châu tích cực phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Ngày đăng :02/02/2016 1:45:41 CH)


Sinh hoạt Chi bộ bản Nà Vang, xã Mường So, huyện Phong Thổ

(laichau.gov.vn) Xác định công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã quan tâm chú trọng vấn đề này và đạt được nhiều kết quả. Qua đó bình quân hàng năm kết nạp từ 1.300 - 1.500 đảng viên; trong đó trên 50% đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Lai Châu có 13 đảng bộ trực thuộc, 540 tổ chức cơ sở Đảng, với 2.090 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổng số 22.451 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số 11.572 đảng viên, chiếm trên 50%; 100% thôn, bản có đảng viên.

Khó khăn lớn nhất trong công tác phát triển đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhận thức cũng như trình độ văn hóa, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là nữ. Để tháo gỡ khó khăn này, Đảng bộ tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cấp ủy đảng tích cực bồi dưỡng, kết nạp đảng đối với những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và mở rộng đối tượng tạo nguồn trong học sinh, sinh viên là con em các dân tộc thiểu số đang học tại các trường Trung học phổ thông, Dân tộc nội trú cũng như các trường chuyên nghiệp của tỉnh; chỉ đạo cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và các giải pháp phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…

Trước năm 2009, bản Nà Vàng, xã Bản Lang, huyện biên giới Phong Thổ chưa có chi bộ vì thiếu số lượng đảng viên theo quy định điều lệ Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 về phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2010, Đảng ủy xã Bản Lang đã tăng cường 3 đảng viên về bản để thành lập chi bộ, đến nay, Chi bộ bản Nà Vàng đã có 5 đảng viên.

Chi bộ bản Nà Vàng được thành lập đã phát huy được vai trò trong công tác lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo và tổ chức cho nhân dân phát triển kinh tế, trong đó đã có nhiều đảng viên phát huy được vai trò của mình, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Đồng chí Vùi Văn Uống, Bí thư Chi bộ bản Nà Vàng, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ cho biết: Thời gian qua, chi bộ được sự quan tâm của Đảng bộ xã nên hàng năm chi bộ đã làm tốt công tác sinh hoạt cũng như tuyển chọn những quần chúng, đoàn viên thanh niên ưu tú có tư tưởng chính trị tốt, có năng lực giới thiệu học cảm tình đảng. Từ việc phát triển đảng viên nên kinh tế của bản đến nay đã cơ bản ổn định, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 30%; cuộc sống của Nhân dân đã khá hơn.

Bản Lang là một xã vùng sâu, vùng xa khó khăn của huyện Phong Thổ. Toàn xã hiện có trên 1.480 hộ, với hơn 7.500 nhân khẩu; trong đó trên 99% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Thái, Dao và Giáy. Trước năm 2009, Đảng bộ xã chỉ có 106 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ sinh hoạt độc lập, còn lại 6 chi bộ sinh hoạt ghép. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ xã đã xây dựng Chương trình hành động, vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tế tại địa phương. Theo đó, Đảng ủy xã đã phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp phụ trách về lĩnh vực xây dựng Đảng; chỉ tiêu phát triển đảng viên đưa vào kế hoạch hàng quý, hàng năm và được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng hộ xã; lấy tiêu chí xây dựng Đảng làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đảng viên; chú trọng và đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về Đảng tại các buổi họp bản. Đồng chí Lò Văn Thêm, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lang, huyện Phong Thổ cho biết: qua những kế hoạch về công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số mà xã Bản Lang xây dựng, đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 63 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 169 đảng viên, xoá được chi bộ phải sinh hoạt ghép. Đặc biệt, nhiều chi bộ có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước không kết nạp được đảng viên nay đã kết nạp được đảng viên mới. Năm 2015, Đảng ủy xã kết nạp được từ 30 - 40% đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Để công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả, thời gian qua Đảng bộ huyện Phong Thổ đã tổ chức nhiều hội nghị bàn giải pháp phát triển đảng viên ở các chi bộ có số lượng đảng viên ít, các xã vùng biên giới; chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở rà soát, thống kê số lượng đảng viên ở các thôn, bản, trường học để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Với cách làm đó, từ năm 2010 đến nay, các cấp ủy đảng của Đảng bộ huyện Phong Thổ đã kết nạp được trên 810 đảng viên. Trong đó, số đảng viên là người dân tộc thiểu số là 450 đảng viên, chiếm 60%. Hầu hết đảng viên mới được kết nạp đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các đảng viên là thanh niên ưu tú ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực vận động nhân dân, gia đình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Không chỉ riêng tại huyện Phong Thổ, để tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp đối với công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể như: Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người và mở rộng đối tượng tạo nguồn trong học sinh, sinh viên là con em các dân tộc ít người trong nhà trường; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Với những giải pháp như vậy, công tác phát triển Đảng của Đảng bộ tỉnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình mới./.

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down