Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3
(Ngày đăng :20/01/2016 6:50:42 SA)


Quang cảnh Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Chiều ngày 15/01, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung chủ yếu: Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thông báo kết quả kiểm điểm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2015.

Về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh. Kinh tế phát triển khá; sản lượng lương thực, diện tích cây công nghiệp tăng nhanh; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong cả nhận thức và hành động, đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các ngành công nghiệp có lợi thế được quan tâm phát triển; thu ngân sách trên địa bàn tăng cao; hoạt động thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực; hạ tầng kinh tế được cải thiện đáng kể. Văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có bước chuyển biến tích cực; Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra thành công tốt đẹp; kịp thời lãnh đạo, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục có sự đổi mới, đảm bảo toàn diện, sâu sắc, kịp thời. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí cao với mục tiêu tổng quát, 10 chỉ tiêu chủ yếu, 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã được đưa ra, trong đó cần hướng trọng tâm vào một số nội dung như: Tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và phân công phụ trách xây dựng các Đề án, Nghị quyết, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ theo sát yêu cầu; trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, các cấp, các ngành cần tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Đặc biệt là phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp; kịp thời nắm tình hình và giải quyết các vấn đề phức tạp, nảy sinh ngay tại cơ sở; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng…

Về kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2015

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu việc lãnh đạo và tổ chức quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ năm 2015; chú trọng tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, nắm tình hình và kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở ngành, địa phương, cơ sở.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ đã bám sát quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất, có tính chiến đấu cao. Từng đồng chí Ủy viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt quy chế làm việc, gương mẫu thực hiện quy định của Điều lệ Đảng. Việc đánh giá, phân loại cán bộ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2015 đảm bảo khách quan, thẳng thắn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị cùng thực hiện các nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với sự đồng thuận, quyết tâm cao, trong năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khai thác tốt các nguồn lực, các cơ hội để phát triển; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm cùng với toàn quân và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tạo tiền đề vững chắc thực hiện có hiệu quả, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ./.

Tin liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Thành phố Lai Châu(28/10/2019 2:38:09 CH)

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử(15/11/2019 2:01:40 CH)

Thực hiện mô hình bệnh viện thông minh ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu(11/11/2019 3:08:03 CH)

Đính chính Thông báo số 37 ngày 11/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lai Châu.(15/11/2019 9:21:26 SA)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu(07/11/2019 4:31:43 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down