Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Hiệu quả từ quy chế phối hợp

(Ngày đăng :16/10/2018 1:47:44 CH)


Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Công an tỉnh.

(laichau.gov.vn) Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật (THKL) Đảng, những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ đã phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung, trách nhiệm theo Quy chế phối hợp đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS. Trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS và THKL Đảng. Để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp, ngày 04/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 118-QĐ/TU về sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác KTGS và THKL Đảng giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, THKL của Đảng. UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan đã nghiêm túc quán triệt, triển khai quy chế, phân công đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của quy chế theo đúng quy định. Thực hiện toàn diện, đúng phạm vi, nguyên tắc, các nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp được nêu trong quy chế. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan thành viên đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tỉnh ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình KTGS năm 2016, 2017, 2018 của Tỉnh ủy với 127 lượt cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát tại 67 lượt tổ chức đảng. Tham mưu Tỉnh ủy tổng kết công tác KTGS và THKL trong Đảng (nhiệm kỳ 2010 - 2015); sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp (bổ sung Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thành viên). Ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 22/9/2016 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 30-QĐ/TW...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, quý III hàng năm UBKT Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất nội dung, đối tượng để tham mưu xây dựng chương trình KTGS năm trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định. Định kỳ cử cán bộ làm việc với Công an tỉnh, Viện KSND và Tòa án Nhân dân tỉnh để trao đổi những vấn đề liên quan, nắm bắt tình hình; thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo cơ quan thành viên về tình hình tổ chức đảng, đảng viên, phương pháp xử lý, giải quyết một số vụ việc phát sinh. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai kịp thời, đúng kế hoạch các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác KTGS… Phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy giải quyết nhiều vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy giao và thường xuyên trao đổi thông tin 2 chiều về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng...

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho 237 đồng chí phục vụ công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ quy hoạch BCH, các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, gợi ý kiểm điểm, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hàng năm. Thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để trao đổi, nắm tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên… Đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi thông tin về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, bản án, quyết định có liên quan đến đảng viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thanh tra tỉnh xây dựng chương trình thanh tra hàng năm đều xin ý kiến UBKT Tỉnh ủy để thống nhất tránh trùng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian; kịp thời cung cấp các kết luận sau thanh tra...

Việc thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Tỉnh uỷ tham mưu và hoàn thành tốt các cuộc KTGS theo Chương trình KTGS của Tỉnh uỷ hàng năm. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ công tác giữa UBKT Tỉnh uỷ và các cơ quan, tổ chức thực hiện quy chế phối hợp, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, việc trao đổi, cung cấp thông tin của một số cơ quan thành viên với UBKT Tỉnh ủy có mặt còn hạn chế, nhất là những thông tin liên quan đến tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; việc đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên còn ít.

Trong thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục chủ động phối hợp tốt với các cơ quan; trao đổi thông tin trong việc lựa chọn nội dung để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ và UBKT Tỉnh ủy sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp. Có kế hoạch làm việc với một số cơ quan thành viên để trao đổi thông tin, tài liệu, nắm tình hình mà các cơ quan có được, nhất là dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp theo quy định, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh./.

Tin liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Thành phố Lai Châu(28/10/2019 2:38:09 CH)

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down