Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Gặp mặt Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(Ngày đăng :03/02/2016 7:15:31 SA)


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Chử đọc diễn văn Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại buổi gặp mặt.

(laichau.gov.vn) Buổi gặp mặt được Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức sáng nay (02/02), tham dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử, Bí Thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn thành phố; các đồng chí 50, 60 năm tuổi Đảng trên địa bàn thành phố…

Diễn văn kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016) được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Chử trình bày tại buổi gặp mặt đã khẳng định: Trải qua chặng đường 86 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong lòng dân, trong niềm tin yêu và hy vọng của mỗi người; Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Tự hào về Đảng quang vinh, trong chặng đường 86 năm qua, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ tỉnh Lai Châu trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, liên tục phấn đấu giành nhiều thắng lợi.

Tiếp bước truyền thống 86 năm vinh quang của Đảng, 67 năm Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, từng cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, nhất là các vùng kinh tế động lực; ưu tiên đầu tư cho nông lâm nghiệp; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng cao; huy động các nguồn vốn, tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chăm lo sự nghiệp văn hóa – xã hội; tạo bước chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tập trung giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thường xuyên củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tuyến biên giới ổn định và phát triển; tăng cường hơn nữa việc giáo dục đề cao ý thức cách mạng, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt Tỉnh ủy thông tin nhanh Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ- Kỷ cương-Đổi mới", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới."

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các cấp, ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong đó đồng chí nhấn mạnh: Cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, tăng cường phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; phòng chống cháy rừng; kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Các cấp, ngành phối hợp làm tốt công tác chăm lo đời sống Nhân dân, không để người nghèo không có Tết; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Các cơ quan chức năng tăng cường quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn để Nhân dân được đón Tết an vui…

Tại buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy đã trao quà cho các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí 50, 60 năm tuổi Đảng trên địa bàn thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Tiết mục hát múa "Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam". 

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí Thư Tỉnh ủy trao quà cho đảng viên 50, 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho đảng viên 50, 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho đảng viên 50, 60 năm tuổi Đảng.

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down