Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành từ sau Kỳ họp thứ tám đến trước Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV

(Ngày đăng :24/07/2019 12:17:35 CH)


Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.

(laichau.gov.vn) Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chuyển 46 kiến nghị của cử tri được tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tám và trước Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tới 17 sở, ban, ngành. Sau đây là trích đăng một số ý kiến trả lời của cơ quan chức năng tới cử tri trong tỉnh.

Về các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh

Cử tri huyện Phong Thổ kiến nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh việc hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân dân đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Các loại giống hỗ trợ hiện tại không phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên năng suất không cao, dẫn đến nhân dân không có nhu cầu đăng ký mua giống được hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời: Thực hiện Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Trên cơ sở ý kiến đề xuất, tham gia của UBND các huyện, thành phố và các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 999/HD-SNN ngày 25/10/2016 và số 252/HD-SNN ngày 22/3/2018 về hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Trong đó có hướng dẫn một số giống lúa thuần (tiêu chuẩn xác nhận) và ngô lai. Theo đánh giá của các địa phương, đến nay các giống lúa, ngô theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT đều cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các giống lúa, ngô đã có trong cơ cấu chung của tỉnh theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; các địa phương chủ động lựa chọn các giống lúa, ngô nằm trong danh mục các giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, thực hiện mô hình trình diễn, tổ chức kiểm tra, đánh giá để làm cơ sở mở rộng diện tích gieo trồng. Hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị các huyện, thành phố đề xuất cơ cấu giống lúa, ngô để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh.

Cử tri huyện Nậm Nhùn kiến nghị: 1. Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, sớm kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân bản Nậm Vạc 2, xã Nậm Ban; 36 hộ dân ở bản Nậm Tảng, 07 hộ dân ở bản Pha Mu, xã Hua Bum.

2. Sở Y tế sớm bổ sung cán bộ y tế nhất là đội ngũ bác sỹ cho huyện Nậm Nhùn nói chung và Trạm Y tế xã Pú Đao nói riêng. Vì hiện nay đa số các Trạm Y tế xã không có bác sỹ nên các danh mục thuốc cấp phát cho Trạm Y tế hạn chế, không đảm bảo chữa bệnh tại chỗ cho nhân dân; đồng thời hiện nay các Trạm Y tế xã đều được cấp máy siêu âm và các trang thiết bị hỗ trợ khám chữa bệnh hiện đại, nhưng không có người đủ năng lực, trình độ để sử dụng nên không sử dụng được dẫn đến rất lãng phí.

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời: Bản Nậm Vạc 1, Vạc 2 xã Nậm Ban thuộc gói thầu LC-XL12: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA xã Nậm Ban - Dự án: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu đang thi công dở dang. Do nguồn vốn NSNN bố trí hàng năm cho dự án rất hạn chế nên Bộ Công thương đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2020 (theo Quyết định số 1365/QĐ-BCT ngày 20/4/2017). Mặt khác một số vị trí tuyến đường dây 35kV chạy qua đất của các hộ gia đình thuộc bản Nậm Vạc 1, vẫn chưa đồng ý với đơn giá bồi thường theo quy định nên chưa cho triển khai thi công. Hiện tại chủ đầu tư đã phối hợp cùng các bên liên quan (UBND xã Nậm Ban, Trung tâm phát triển quỹ đất ...) tuyên truyền đến các hộ gia đình tạo mọi điều kiện để Nhà thầu tiếp tục triển khai thi công.

Theo kế hoạch vốn NSNN năm 2019 đã được bố trí vốn. Ngày 05/3/2019 Công ty Điện lực Lai Châu đã có công văn số 641/PCLC-BQLDA, về việc yêu cầu Nhà thầu xây lắp triển khai thi công các khối lượng còn lại của gói thầu và đóng điện để cấp điện cho nhân dân bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2 dự kiến trong quý II năm 2019.

Nội dung thứ hai, bản Nậm Tảng, xã Hua Bum có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020. Dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

07 hộ dân thuộc bản Pha Mu, xã Hua Bum: Đã được sử dụng điện lưới Quốc gia, các hộ dân này ở cách xa đường dây 0,4kV hiện có nên sử dụng cột tre, nứa để đỡ dây dẫn từ sau công tơ về nhà. Để đảm bảo chất lượng điện áp và an toàn điện trong quá trình sử dụng. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ báo cáo Tổng công ty bố trí nguồn vốn phù hợp để mở rộng lưới điện hiện có đến gần các hộ dân nêu trên trong các năm tiếp theo.   

Sở Y tế trả lời: Sau khi chia tách năm 2013, huyện Nậm Nhùn có 11 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 10 xã). Hệ thống Y tế có Trung tâm Y tế huyện và mỗi xã có 01 trạm Y tế, kể từ khi chia tách huyện và một số xã đến nay chưa được bổ sung biên chế, do vậy biên chế tại huyện Nậm Nhùn rất thiếu. Sở Y tế đã chủ động điều động viên chức từ các đơn vị trong ngành đến Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu còn thiếu của đơn vị. Tính đến hết ngày 31/12/2018 số biên chế có mặt của Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn là 122 người/biên chế giao 158 người, thiếu 36 biên chế, đặc biệt thiếu bác sỹ, toàn huyện chỉ có 15 bác sỹ.

Để duy trì thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế tại các xã, thị trấn của huyện Nậm Nhùn theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020. Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn xây dựng kế hoạch hàng năm luân phiên bác sỹ làm việc tại Trạm Y tế tối thiểu 02 buổi/tuần. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/7/2017 của Bộ Y tế (gồm: 76 danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh và 241 danh mục thuốc thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản), cũng như khai thác, sử dụng các máy móc như cử tri nêu trên đã được phát huy khi có bác sỹ tại các Trạm Y tế. Tuy nhiên chưa được thường xuyên, chưa khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế hỗ trợ cho công tác khám, chữa bệnh. Lý do: Trạm Y tế không có bác sỹ làm việc thường xuyên.

Để khắc phục khó khăn về nhân lực cho các huyện khó khăn, trong đó có huyện Nậm Nhùn, Sở Y tế đã triển khai thực hiện các biện pháp sau: Đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh luân phiên cử luân phiên tăng cường có thời hạn theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu; Giao nhiệm vụ cho các Trung tâm y tế huyện Than Uyên và Thành phố Lai Châu tăng cường, biệt phái cán bộ có trình độ chuyên môn hỗ trợ cho Trung tâm Y tế và các Trạm y tế của huyện Nậm Nhùn; Điều động có thời hạn đối với số viên chức dôi dư của Trung tâm kiểm soát bệnh tật đến bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn; Tiếp tục rà soát vị trí việc làm còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn và các đơn vị trong ngành, đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xét tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019; Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn: Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn xuống các Trạm y tế, từng bước thực hiện có hiệu quả Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.

Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị: 1. Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư dự án kè suối Nậm Sì Lường bổ sung thêm thiết kế phần đầu mối, công thu, thoát nước để bảo vệ thân kè và không bị đọng nước trong mùa mưa lũ.

2. Hiện nay đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở có rất nhiều đoạn dốc, sạt lở, nhiều ổ gà đi lại rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm có kế hoạch tu sửa để nhân dân đi lại được thuận lợi.

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời: Công trình kè suối Nậm Sì Lường mà cử tri đề nghị là công trình: Kè bảo vệ mặt bằng điểm TĐC Nông nghiệp thị trấn Mường Tè được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 và phê duyệt thiết kế BVTC-TDT tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 29/8/2018. Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh. Theo hồ sơ thiết kế và Quyết định phê duyệt dự án có 6 tuyến kè và các công trình trên kè gồm bậc lên xuống, cống tiêu thoát nước từ trong thân kè ra ngoài suối với kích thước cống đôi, đường kính cống D100, trong đó tuyến số 1,2,3,4 thuộc xã Bum Nưa, tuyến số 5,6 thuộc thị trấn Mường Tè.

Theo thiết kế các tuyến kè đều đã được tính toán bố trí đầy đủ đảm bảo tiêu thoát nước cụ thể: Tuyến số 01: Cống tròn thoát nước tại cọc TK 1-4 có 01 ống cống đường kính D=1m; Tuyến kè số 02: Cống tròn thoát nước tại cọc TK2-12 có 02 ống công đường kính D=1m; Tuyến kè số 03: Cống tròn thoát nước tại cọc TK3-5 có 02 ống cống đường kính D=1m; Tuyến kè số 04 kè rọ đá; Tuyến kè số 05: Cống tròn thoát nước tại cọc 19 có 02 ống cống đường kính D=1m; Tuyến kè số 06: Cống thoát nước hình chữ nhật kích thước (BxH) = (0,8x1)m.

Sở Giao thông vận tải trả lời: Đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở, huyện Mường Tè thuộc quốc lộ 4H. Trong quá trình khai thác, do ảnh hưởng của mưa lũ và các phương tiện cơ giới đường bộ có tải trọng lớn tham gia giao thông ngày càng gia tăng nên một số vị trí vai đường bị sạt lở, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà đi lại rất khó khăn.

Năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa đoạn tuyến trên để đảm bảo an toàn giao thông và được Tổng cục đường bộ Việt Nam chấp thuận tại Văn bản số 184/QĐ-TCĐBVN ngày 17/01/2018. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã triển khai các thủ tục cho công tác chuẩn bị đầu tư và được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình tại Văn bản số 3389/QĐ-TCĐBVN ngày 05/9/2018; nhưng đến thời điểm này do chưa bố trí được vốn để triển khai thi công.

Để khắc phục tạm thời, phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi trong thời gian chờ bố trí vốn cho dự án, đối với những vị trí sạt lở Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục xong; một số vị trí hư hỏng mặt đường, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tiến hành sửa chữa vá ổ gà cục bộ bằng cấp phối, có lu lèn tạo êm thuận mặt đường, thời gian hoàn thành trong quý I năm 2019; tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Khi có kế hoạch vốn cho dự án, Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thi công.

Về các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh

Cử tri huyện Phong Thổ kiến nghị: 1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp chi trả tiền đền bù chuối và hoa màu của 31/33 hộ dân của bản Na Sa Phìn bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường từ cửa khẩu Ma Lù Thàng đi Trung tâm xã Huổi Luông , 02 hộ đã được đền bù, còn lại 31 hộ chưa được nhận đền bù.

2. Diện tích đất được UBND xã quy hoạch làm Trạm Y tế, hiện nay đang chồng lấn với diện tích đất quốc phòng. Qua đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích đất của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu được UBND tỉnh giao không có số diện tích đất quy hoạch làm Trạm Y tế, nhưng khi áp vào bản đồ quy hoạch thì số diện tích trên thuộc về đất quốc phòng. Do vậy xã không triển khai được dự án, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xem xét, giải quyết.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trả lờiLiên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ về công tác chi trả tiền bồi thường hỗ trợ dự án: Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ của 31/33 hộ dân của Bản Na Sa Phìn. Ngày 27/12/2018, UBND huyện Phong Thổ đã ban hành Quyết định số 3160/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ.

Theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 thì công trình Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ được bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 9.440 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (tháng 7/2019) dự án vẫn chưa được giao kế hoạch vốn, do vậy đến thời điểm hiện tại Ban chưa chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo Quyết định đã phê duyệt.

Trường hợp 02 hộ dân đã được tạm ứng tiền đền bù là do Nhà thầu thi công tạm ứng chi trả bằng tiền của doanh nghiệp trên cơ sở giá trị được phê duyệt theo Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Phong Thổ.

Trong thời gian tới, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp sẽ phối hợp với Trung tâm Quỹ đất huyện Phong Thổ để tiến hành chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ dân khi dự án được bố trí kế hoạch vốn và sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh ngay sau khi thực hiện công tác chi trả GPMB.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tinh trả lờiDiện tích đất Quốc phòng của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu là 30.000 m2 (Quyết định vị trí đóng quân số 673/QĐ-TM ngày 02/10/2001 của Bộ Tổng Tham mưu; có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC: 396469 ngày 28/12/2006 do Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ký ngày 28/12/2006), đã được cấp bìa đỏ. Trong quá trình quản lý, sử dụng không có tranh chấp lấn chiếm.

Diện tích tiếp giáp với đồn Biên phòng Sì Lở Lầu khi thi công xây dựng đồn mới, đơn vị thi công có san ủi để cho công nhân ở và để vật liệu xây dựng, sau khi xây dựng xong hiện nay đơn vị quản lý, sử dụng vào tăng gia, sản xuất và huấn luyện (diện tích khoảng 26.902 m2).

Về ý kiến của cử tri muốn sử dụng diện tích đất nằm ngoài diện tích đất Quốc phòng của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu để xây dựng Trạm Y tế xã. Quan điểm của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Nếu địa phương có nhu cầu sử dụng, đơn vị sẽ trả nhưng đề nghị không nên xây dựng Trạm y tế xã ở vị trí trên, với các lý do: Do gần Đồn Biên phòng, khi có chiến tranh xảy ra sẽ là mục tiêu bắn phá đầu tiên của địch gây nguy hiểm cho nhân dân; Khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ có nhiều chất thải y tế làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội; đồng thời cũng gần khu chăn nuôi của đơn vị nên công tác vệ sinh, phòng dịch cho bệnh nhân sẽ khó khăn; Trong sinh hoạt hàng ngày, đơn vị sẽ có nhiều hoạt động như: Huấn luyện quân sự, còi, kẻng… sẽ không đảm bảo cho bệnh nhân điều trị hiệu quả.

Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị: 1. Công ty Điện lực Lai Châu khảo sát và lập phương án sớm kéo điện cho 96 hộ tái định cư bản Cao Chải, Tia Ma Mủ, hiện nay mặt bằng đã có nhưng chưa có điện; hỗ trợ kéo điện cho 30 hộ của bản Tà Tổng, các hộ mới tách chưa có điện sinh hoạt.

2. Trước đây bản Huổi Ý Mâu thuộc bản Pa Thóng (có 37 hộ), do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW nên bản di dời sang vị trí khác, nay sáp nhập vào bản Huổi Han nhưng chưa được đấu nối điện, đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu sớm kéo điện lưới điện quốc gia cho bản.

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời: 

1. Bản Cao Chải: Các hộ dân thuộc tái định cư Cao Chải có kế hoạch cấp điệnbằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Hiện nay tại mặt bằng tái định cư Cao Chải đã có TBA Cao Chải. Để sớm cấp điện cho các hộ dân Công ty Điện lực Lai Châu đã báo cáo Tổng công ty tại Tờ trình số 1782/TTr-PCLC ngày 17/6/2019 về việc mở rộng lưới điện 0,4kV sau TBA Cao Chải trong kế hoạch ĐTXD năm 2020. Được Tổng công ty chấp thuận và được bố trí vốn đầu tư, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cấp điện cho các hộ dân nêu trên trong năm 2020.

Bản tái định cư Tia Ma Mủ: Không nằm trong kế hoạch ĐTXD năm 2019-2020 của Công ty Điện lực Lai Châu. Công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc nên để thực hiện đầu tư cấp điện cho các hộ dân nêu trên phải báo cáo và được Tổng công ty chấp thuận, bố trí nguồn vốn thì mới triển khai thực hiện được. Do đó để sớm cấp điện cho các hộ dân tái định cư Tia Ma Mủ.

Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh sắp xếp bố trí nguồn vốn của tỉnh để triển khai thực hiện.

Bản Tà Tổng: 30 hộ dân của bản Tà Tổng là các hộ dân mới tách hộ, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ chỉ đạo Điện lực Nậm Nhùn kiểm tra thực tế và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để cấp điện cho các hộ dân theo hình thức phát triển khách hàng mới.

2. Bản Huổi Ý Mâu trước đây thuộc bản Pa Thoóng, xã Bum Tở. Bản Pa Thoóng có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Dự án chưa bố trí được kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện.

Tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020; dự án đã được bố trí từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với các Bộ ngành trung ương sớm bố trí kế hoạch vốn cho dự án để triển khai thực hiện. Ngay sau khi được bố trí kế hoạch vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ đề nghị đưa cụm dân cư Huổi Ý Mâu thuộc bản Huổi Han vào phạm vi cấp điện trong giai đoạn TKBVTC của dự án.

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

EU-Anh khó đạt thoả thuận Brexit trong tuần này(14/10/2019 7:50:20 SA)

Giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI - Năm 2019 tranh cúp Ba Sao(13/10/2019 10:18:27 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down