Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Theo dõi, đôn đốc kiến nghị sau giám sát: Kinh nghiệm từ Lai Châu
(Ngày đăng :01/10/2010 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) “Những kiến nghị là sản phẩm sau hoạt động giám sát, nhưng đây chưa phải là kết quả cuối cùng, mà kết quả cuối cùng được đánh giá bằng việc giải quyết các kiến nghị sau hoạt động giám sát, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương”. Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Thái Văn Vinh-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh sau khi nghe các tham luận của đại biểu trong Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND cấp tỉnh, huyện lần thứ 11 được tổ chức ngày 30/9 tại thị xã Lai Châu. Phóng viên dự Hội nghị đã lựa chọn một số kinh nghiệm hay, nhiều ý kiến xác đáng, nhiều ví dụ thực tế tại địa phương, xin giới thiệu với bạn đọc.

Sâu sát với cơ sở, nghiên cứu hiểu rõ bản chất sự việc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
 

Đại biểu Hồ Thanh Sơn-Chủ tịch HĐND phường Tân Phong -thị xã Lai Châu: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND phường đã tổ chức hơn 20 cuộc giám sát về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, sau các cuộc giám sát tổng hợp và phân loại các ý kiến kiến nghị gửi cơ quan chức năng giải quyết. Tất cả các kiến nghị sau giám sát đều được UBND và các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng theo thẩm quyền. Để đạt được kết quả như trên, thường trực HĐND phường rất coi trọng việc theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Cụ thể là đối với công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cấp đất tái định cư trên địa bàn phường. Vì địa bàn phường là trung tâm quy hoạch xây dựng đô thị các công trình trọng điểm của tỉnh. Thường trực HĐND phường đã thường xuyên dành nhiều thời gian tham gia cùng các đoàn giám sát công tác GPMB, Ban vận động quần chúng, qua đó thực hiện đúng chức năng  nhiệm vụ của HĐND là giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình GPMB bao gồm: Công tác quy chủ, quyết định thu hồi đất, kê khai tài sản, tính toán bồi thường cho nhân dân, niêm yết công khai phương án đền bù hỗ trợ TĐC, tuyên truyền vận động nhân dân…đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh, tổng hợp và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp giải quyết. Từ đó đã quy chủ, áp giá, hỗ trợ  bồi thường thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên 500ha đất của 1000 hộ thuộc diện giải tỏa, di dời cấp đất TĐC đối với 400 lượt hộ, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hơn 1000 nhân khẩu…tạo được niềm tin đối với quần chúng nhân dân.

 Tránh tình trạng “Đánh trống bỏ dùi”

Đại biểu Lương Thị Lợi-Phó trưởng ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh: Nhìn lại quá trình thực hiện hoạt động giám sát, Ban kinh tế - Ngân sách nhận thấy: Hoạt động giám sát của HĐND, của các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực từ việc thực hiện quy trình, lựa chọn nội dung, phạm vi, đối tượng…Song việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát chưa nghiêm túc, công tác theo dõi, tổng hợp, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm đúng mức…Nhằm tránh tình trạng “đánh trống bỏ rùi” thì ta phải làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Để thực hiện tốt thì cần phải thực hiện một số giải pháp sau: Hoạt động giám sát chỉ thực sự có hiểu quả khi các kết luận, kiến nghị sau giám sát đúng, chính xác và phải được các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát tổ chức triển khai thực hiện; sau khi kết thúc cuộc giám sát, đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phải hoàn thành báo cáo kết quả giám sát đúng theo quy định, trong đó nêu rõ việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, việc làm được, việc chưa làm được, hạn chế, khó khăn và nêu rõ các kiến nghị của đoàn giám sát về nội dung, đối tượng thực hiện và gửi báo cáo về Thường trực HĐND đúng thời gian quy định; Quan tâm, theo dõi, tổng hợp việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của mình, có ý kiến chất vấn tại kỳ họp HĐND gần nhất nếu chưa xem xét giải quyết; các cấp ủy Đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo đối với hoạt động của HĐND đặc biệt việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Cần lựa chọn các vấn đề cử tri quan tâm  

Đại biểu Sùng Lử Páo-Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường: Qua thực tiễn hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với 42 cuộc giám sát chuyên đề không kể tham gia cùng các đoàn giám sát của thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, giám sát qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND huyện Tam Đường đã làm tốt công tác phối kết hợp trong việc xử lý các kiến nghị sau giám sát của HĐND. Tuy nhiên, trên thực tế, việc theo dõi đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát vẫn còn một số tồn tại. Qua đó, để Hoạt động giám sát của HĐND đạt kết quả cao, khi xây dựng kế hoạch giám sát cần lựa chọn những nội dung trọng tâm, đặc biệt là những vấn đề được cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, cần cập nhật nhiều thông tin liên quan đến nội dung giám sát; xác định rõ phương pháp, hình thức giám sát, đề xuất biện pháp xử lý, đặc biệt chú ý đến chất lượng của những kiến nghị sau giám sát.

Công tác tập huấn giám sát là rất cần thiết

Đại biểu: Trương Quang Phiệt-Chủ tịch HĐND huyện Sìn Hồ: Nhận thức được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua, thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tiến hành tổ chức được 6 cuộc khảo sát, 30 cuộc giám sát, đồng thời phối hợp với Đoàn đại biểu quốc hội; thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND khảo sát, giám sát  12 cuộc trên địa bàn huyện. Nhìn chung các cuộc khảo sát, giám sát đều được thực hiện nghiêm túc, theo đúng chức năng, quyền hạn, đảm bảo đúng luật. Sau mỗi cuộc khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND  đều có kết luận cụ thể và tìm ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế yếu kém của các cơ quan đơn vị chịu sự giám sát từ đó đưa ra các ý kiến, kiến nghị và các giải pháp khắc phục. Tuy nhiên đối với hoạt động khảo sát, giám sát của tổ đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND huyện về chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa sâu. các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và các thành viên trong đoàn giám sát về năng lực, trình độ chuyên môn, chuyên ngành, lĩnh vực còn hạn chế. Nhiều kiến nghị của các cơ quan chức năng khi trả lời còn mang tính chất chung chung mà đôi khi không đưa ra được những biện pháp cụ thể hoặc không giải trình rõ những vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm. Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND đều kiêm nhiệm nên thiếu điều kiện theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát một cách triệt để. Vì vậy việc tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo để thường trực HĐND, các ban HĐND và văn phòng giúp việc cho HĐND – UBND các huyện, thị có điều kiện trao đổi kinh nghiệm hoạt động là rất cần thiết.

T.Hương

Tin liên quan

Lai Châu: Khai mạc Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 8:18:27 SA)

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nên hầu hết các lời hứa sau chất vấn đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả(28/11/2019 3:44:23 CH)

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu: Khai mạc Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 8:18:27 SA)

TTPT quỹ đất huyện Tân Uyên thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (330/TB-TTPTQĐ).(09/12/2019 10:24:23 SA)

Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới(06/12/2019 3:22:29 CH)

Tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 1 năm 2019(05/12/2019 10:11:44 SA)

TTPT quỹ đất huyện Than Uyên thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (370/TB-TTPTQĐ)(06/12/2019 3:46:52 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down