Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Thảo luận tại tổ: Đã có 58 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết
(Ngày đăng :06/12/2013 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Sau gần một ngày thảo luận tại các tổ thảo đại biểu, đã có 58 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Về Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013; chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014: Đã có 32 lượt ý kiến.

Đa số các đại biểu đồng ý với các đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội UBND tỉnh đã nêu và bổ sung thêm một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân như sau: Về kinh tế, trọng sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp, đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức triển khai kế hoạch trồng rừng những năm qua không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Nhiều đại biểu cho rằng chỉ tiêu tăng đàn gia súc không đạt do có nhiều nguyên nhân trong đó có công tác phòng chống dịch chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu diện tích chăn thả, trồng cỏ; đề nghị UBND tỉnh có giải pháp hiệu quả để đảm bảo đạt chỉ tiêu tăng trưởng đàn gia súc. Năm 2013 diện tích lúa nương toàn tỉnh tăng 506 ha, không phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy đề nghị làm rõ nguyên nhân trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Trong đầu tư xây dựng, tài chính, năm 2013 tiến độ triển khai xây dựng các công trình chậm do hạn chế của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc chuẩn bị đầu tư, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cần làm rõ nguyên nhân vướng mắc, có giải pháp khắc phục trong năm 2014. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ban hành thông báo giá thị trường hàng tháng sát với thị trường để cho các đơn vị liên quan căn cứ thực hiện. Về quản lý các công trình thủy nông: Chất lượng phục vụ của Công ty Thủy nông không đảm bảo đề nghị chuyển về cho huyện quản lý. Một số chỉ tiêu số xã có đường giao thông đi lại quanh năm; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; số trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp, không đạt kế hoạch do nguồn vốn bố trí còn hạn chế.

Về giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, năm 2013 giao 76 trường chuẩn Quốc gia tuy nhiên chỉ đạt 56 trường, UBND tỉnh giải trình có nguyên nhân do cơ sở vật chất là chưa thỏa đáng. Chỉ tiêu năm 2014 nâng lên 79 trường đạt chuẩn Quốc gia, đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt để đạt được chỉ tiêu đã đề ra. Chất lượng giáo dục không đồng đều, còn chênh lệch chậm được khắc phục. Kết quả đào tạo không đạt kế hoạch về cả số lượng và chất lượng là do cơ chế phân cấp chưa phù hợp, cần nghiên cứu phân cấp phù hợp thực tiễn. 

Trong công tác đào tạo nghề, theo đại biểu chưa phát huy hiệu quả, hiện nay các huyện, thị xã đều có trung tâm dạy nghề được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng chất lượng đào tạo nghề chuyển biến chậm. Năm 2013 chỉ đạt 86% kế hoạch giao, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thiếu kinh phí, năm 2014 đề nghị quan tâm bố trí vốn để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu này.

Trong lĩnh vực y tế, vấn đề sinh con thứ 3 qua các năm đều tăng, nguyên nhân cấp ủy, chính quyền chưa tích cực tuyên truyền, chưa thật sự vào cuộc và thường phó mặc cho Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình. Đại biểu đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm cán bộ y tế xã đảm bảo khai thác, vận hành có hiệu quả các thiết bị y tế đã được trang bị, chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ y, bác sỹ trong công tác khám, chữa bệnh phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm tập thể xẩy ra trong năm 2013. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân: Năm 2013 mới đạt 7,2/7,65 BS/vạn dân, riêng Huyện Sìn Hồ 2,7 BS/vạn dân, Phong thổ 3,5 BS/vạn dân, cần quan tâm bố trí bác sĩ tuyến huyện đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa, hoạt động chiếu bóng theo chương trình đưa thông tin về cơ sở hiệu quả thấp, chưa phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của nhân dân (chiếu bóng ở vùng có điện, có điều kiện về thông tin...), đề nghị chỉ tập trung chiếu bóng ở các bản vùng cao, vùng sâu chưa có điện.

Trong chính sách xã hội, đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khắc phục tình trạng cấp phát thẻ bảo hiểm y tế từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2013 cấp trùng 43.000 thẻ gây lãng phí ngân sách, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khám chữa bệnh. Công tác rà soát, bình xét hộ nghèo hiện nay chưa chính xác, chưa xác định trên cơ sở điều tra thu nhập, để nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, bình xét đảm bảo quyền lợi của các hộ nghèo, đảm bảo chính sách thực sự phát huy tác dụng. Một số hộ dân bản Thèn Thầu, Ngài Chồ huyện Phong Thổ chưa được thanh toán đủ kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư đầu đi, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hàng năm, bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu với huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (CHDCND Lào). Trong xây dựng chính quyền, năm 2013 tỉnh đã thành lập tổ rà soát việc sử dụng biên chế của huyện Mường Tè, Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Lao động, Thương binh và xã hội, tuy nhiên chưa có đánh giá chi tiết, để có phương án điều chỉnh cho phù hợp. Thực tế hiện nay một số cơ quan, đơn vị việc bố trí biên chế chưa phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ (công suất sử dụng của Bệnh viện y học cổ truyền chỉ đạt 22% nhưng được bố trí khoảng 90 biên chế). Đề nghị đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá việc sử dụng biên chế ở các cơ quan đơn vị để thực hiện phân bổ, bố trí biên chế cho phù hợp. Việc giao biên chế chưa hợp lý cho các huyện, như huyện Nậm Nhùn có diện tích, bộ máy như các huyện khác, nhưng biên chế được giao thấp hơn các huyện khác. Đề nghị phân bổ biên chế hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp. Đại biểu đề nghị công nhận khu dân cư Lồng Thàng xã Tà Mít huyện Tân Uyên là một bản tạo điều kiện cho công tác quản lý của chính quyền địa phương; quan tâm chỉ đạo việc quản lý, sắp xếp dân cư đối với 30 hộ, 151 khẩu các hộ dân di cư tự do đến xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (hiện nay tự do sinh sống không được chính quyền quản lý, không được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước).
 
Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014

Có đại biểu đề nghị nâng tỷ lệ nâng độ che phủ rừng năm 2014 từ 44,3% lên 44,6% (tăng 0,3% so với dự thảo Nghị quyết). Đề nghị xem xét lại chỉ tiêu trồng mới 1.500 ha rừng và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện, tránh tình trạng không đạt chỉ tiêu này do thiếu kinh phí như những năm vừa qua. Đại biểu đề nghị chỉ tiêu điện lưới Quốc gia: thay cụm từ “99/108 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia” bằng cụm từ “99/108 xã, phường, thị trấn có điện”.

Về chỉ tiêu 7,7 bác sỹ/1 vạn dân: đại biểu nhất trí dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên có sự chênh lệch về tỷ lệ bác sỹ/vạn dân giữa các địa phương trong tỉnh như: Thị xã (50,79), Mường Tè (6,16), Sìn Hồ (2,79), Phong Thổ (3,50), Tam Đường (3,64) cần có giải pháp, cơ chế chính sách khắc phục. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới chưa hợp lý xác định lại việc thực hiện các tiêu đã đạt để thực hiện rõ các xã đạt được các tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Đại biểu cho rằng chỉ tiêu lúa nương giao cho huyện Nậm Nhùn là chưa hợp lý, vì diện tích lúa nương hiện có của huyện là 964 ha, nhưng chỉ tiêu năm 2014 giao cho huyện chỉ có 590 ha, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn. Công tác cắm mốc địa giới ở một số xã như: Nùng Nàng, Sùng Phài (Tam Đường) không sát thực tế, chồng lấn với đất ở thực tế của các hộ dân, dẫn đến khó khăn trong việc cấp sổ đỏ cho người dân.

Bàn về giải pháp năm 2014, đại biểu đề nghị tăng cường công tác giám sát quản lý đầu tư, hiệu quả sử dụng sau đầu tư các công trình nhất là các đài phát thanh các xã, nhà văn hóa công trình nước sinh hoạt, đường Sì Lờ Lầu - Dào san; các thiết bị đầu tư cho hoạt động văn hóa, thiết bị giáo dục... Đề nghị tỉnh thống nhất với ngành điện để tiếp nhận điện từ các dự án thủy điện nhỏ tạo điều kiện phát triển thủy điện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng thủy điện trên địa bàn tỉnh; có giải pháp phù hợp theo hướng đơn giản hóa về quy trình, cách làm cụ thể sau khi đo đạc, quy chủ, giao cho các công ty cao su triển khai trồng luôn, không đợi đến khi phê duyệt xong phương án mới làm. Đại biểu đề nghị để đảm bảo kiến trúc, cảnh quan thành phố Lai Châu, trong tương lai cần cần tính toán quy hoạch xây dựng mạng lưới điện, cấp thoát nước ngầm…

Về dự thảo nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương đã có 07 lượt ý kiến

Đại biểu đề nghị giao ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp theo đúng định mức phân bổ chi thường xuyên đã được HĐND tỉnh thông qua; làm rõ nhiệm vụ, căn cứ phân bổ ngân sách 2 tỷ cho Ban chỉ đạo chống thất thu tỉnh; 15 tỷ đồng cho chăm sóc cây xanh đô thị; 56 tỷ đồng cho lĩnh vực quốc phòng địa phương; nghiên cứu bố trí kinh phí đầu tư xóa phòng học tạm, phòng học (tranh, tre) của tỉnh trong nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh năm 2014 và đầu tư cơ sở vật chất trường học để thực hiện đề án đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi và các trường đạt chuẩn quốc gia; chuyển 535 triệu đồng chi cho hoạt động chiếu bóng vùng cao về cho Trung tâm phát hành phim thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý, vì Trung tâm Phát hành phim là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiếu bóng vùng cao (hiện nay đang phân bổ về huyện); rà soát làm rõ lý do bố trí 10 tỷ sửa chữa các trường học trên địa bàn tỉnh, trong khi đó tỉnh còn rất nhiều phòng học tạm; bố trí bổ sung ngân sách hỗ trợ theo chính sách của tỉnh để trồng mới 200ha cao su cho công ty cao su số 2 huyện Mường Tè; làm rõ lý do bố trí ngân sách hỗ trợ 02 tỷ cho công ty sổ số, nên hỗ trợ cho phát triển chè, cao su…; đánh giá lại hiệu quả công tác cai nghiện bằng methanon đề bố trí ngân sách hợp lý cho công tác này; làm rõ lý do bố trí kinh phí đầu tư các hạng mục, trạm y tế theo chương trình đạt chuẩn y tế Quốc gia.

Về dự thảo nghị quyết về đầu tư xây dựng năm 2014 đã có 08 lượt ý kiến

Đại biểu đề nghị: Bổ sung 02 danh mục chuẩn bị đầu tư tại huyện Nậm Nhùn: Trường THPT, Trường Dân tộc Nội trú huyện. Điều chỉnh danh mục đầu tư tại huyện Phong Thổ: Bỏ danh mục bố trí xắp xếp dân cư bản U Gia vì đã thực hiện xong. Thay danh mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật thị trấn Phong Thổ giai đoạn 3 (đã thực hiện xong) bằng danh mục đường từ Hang É đến trung tâm xã Mồ Sì San. Thay danh mục Hạ tầng kỹ thuật Thị tứ Mường So (chưa có quy hoạch) bằng danh mục đầu tư cầu Nà Củng xã Mường So. Điều chỉnh 288 triệu đồng cho dự án thiết bị phục vụ trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Ma Lù Thàng sang công trình hạ tầng khu vực Pô Tô vì trạm kiểm soát liên hợp đã được phân bổ đủ vốn theo quyết định 1530/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh. Đề nghị bổ sung vào danh mục đầu tư mới 6 công trình cấp NSH tại huyện Nậm Nhùn, cụ thể: Trung tâm xã, bản Trung Chải xã Trung Chải; Trung tâm xã, bản Chang Chảo Pá xã Hua Bum; Bản Nậm Vản xã Nậm Ban, Pá Cuổi xã Lê Lợi; Nậm Nó 1 và Nậm Sảo 2 xã Trung Chải; bản Tắc Ngá xã Nậm Chà; Nậm Làn, Huổi Héo xã Nậm Manh Thuộc huyện Nậm Nhùn (theo Quyết định 724/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 giao 6 danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2013). Đề nghị bố trí kinh phí 1,5 tỷ đồng đầu tư dứt điểm cho 04 đài phát thanh xã (thay vì bố trí 08 đài phát thanh xã như UBND tỉnh trình) để tránh đầu tư dàn trải, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đại biểu đề nghị làm rõ lý do đầu tư sửa chữa 08 công trình nước sinh hoạt với số tiền 13,8 tỷ.

Về dự thảo Nghị quyết về đặt tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 09 lượt ý kiến

Có đại biểu đề nghị giữ nguyên việc đặt tên, đổi tên đường, phố như đề nghị của UBND tỉnh trình. Có đại biểu đề nghị thay tên phố Vũ Lập bằng tên phố Trần Quốc Toản; thay tên phố Đặng Thùy Trâm bằng tên phố Nguyễn Đình Chiểu. Có đại biểu đề nghị điều chỉnh tên 4 đường (đường 58 m) tính từ huyện Tam Đường về thị xã Lai Châu: 30/4 - Điện Biên Phủ - 19/8 - Chiến Thắng thành 3 đường: Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Chiến Thắng. Đặt tên đường Võ Nguyên Giáp ở điểm này vì đây là cửa ngõ của thị xã Lai Châu, đồng thời đây cũng là nơi quy tụ các tuyến đường mang tên các danh nhân khác.

Về Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh đã có 02 lượt ý kiến

Đại biểu cho rằng Báo cáo và báo cáo giải trình của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về trường hợp áp dụng án treo chưa thuyết phục nhất là án về ma tuý không mang tính răn đe, phòng ngừa tội phạm đề nghị làm rõ hơn nữa nguyên nhân áp dụng án treo đặc biệt là án treo về tội phạm ma túy 45/117 án treo.

 

Lan, Anh, Chanh

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down