Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận tại tổ
(Ngày đăng :10/12/2015 1:42:56 CH)


Đại biểu Lý Anh Hừ, Tổ đại biểu huyện Mường Tè.

(laichau.gov.vn) Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu chia 02 tổ thảo luận với nhiều ý kiến sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã lược ghi các ý kiến này. 

Cần xem xét công tác quản lý cấp phép xây dựng dự án thủy điện

Đại biểu Lý Anh Hừ, Tổ đại biểu huyện Mường Tè: Trong báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2015, kế hoạch 2016; mục phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư có đưa ra số liệu: Thực hiện rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong năm 2015 đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 29 dự án. Trong đó có 15 dự án thuộc lĩnh vực thủy điện; 14 dự án thuộc lĩnh vực khoáng sản và vật liệu xây dựng. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 22 dự án thủy điện đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó 5/22 dự án đã hoàn thành và phát điện, 11/22 dự án đang triển khai xây dựng, 6/22 dự án đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện. Vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét, kiểm tra, rà soát lại các dự án không có khả năng triển khai, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Cùng có ý kiến về nội dung này, đại biểu Bùi Từ Thiện, tổ đại biểu huyện Phong Thổ cho rằng: Vừa qua đã xảy ra tình trạng quyết định thu hồi cấp phép xây dựng thủy điện, trong đó có 11 doanh nghiệp bị chấm dứt dự án đầu tư xây dựng thủy điện. Tuy nhiên, ngay sau đó UBND tỉnh lại phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 trong số 11 doanh nghiệp bị chấm dứt. Việc làm này sai với Thông tư của Bộ Công Thương. Vậy đề nghị UBND tỉnh xem xét và chấn chỉnh lại kỷ cương về quản lý Nhà nước về cấp phép đầu tư xây dựng thủy điện.

Tiếp tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Đại biểu Mùa A Trừ - Tổ đại biểu huyện Phong Thổ

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 chưa có hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách. Do các hộ đầu tư sản xuất, mô hình trang trại quy mô nhỏ lẻ, phân tán chưa đáp ứng điều kiện hỗ trợ của chính sách. Sau khi chính sách có hiệu lực trên địa bàn tỉnh có 7 hộ được cấp giấy chứng nhận là trang trại, quy mô và kết quả sản xuất kinh doanh đáp ứng đủ tiêu chuẩn Nghị quyết. Tuy nhiên công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến tận người dân còn hạn chế; việc hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chưa được ngành chức năng quan tâm phổ biến đến hộ gia đình. Trong khi đó điều kiện và tiêu chí đặt ra quá cao không phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khả năng đầu tư của hộ gia đình. Do vậy, các chủ hộ trang trại mong muốn chính sách sẽ tiếp tục có hiệu lực để người dân tiếp cận hỗ trợ, ưu đãi. Đồng thời hạ thấp tiêu chí quy định về kinh tế trang trại so với quy định của Trung ương để đồng bào khai thác tiềm năng, từng bước làm giàu.

Xem xét việc ưu tiên tuyển dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương

Đại biểu Lý Quang Minh – Tổ đại biểu huyện Phong Thổ

Năm 2015, tỉnh đã tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục & đào tạo với 170 người thông qua xét tuyển có sát hạch thực hành giảng dạy trên lớp. Đồng thời bố trí 20 sinh viên cử tuyển dân tộc thiểu số được bố trí công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên thực tế hiện nay giữa quy định chung của Nghị định Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đối với tỉnh còn bất cập. Bởi vì khi thực hiện thi tuyển, con em đồng bào trong tỉnh mặc dù được cộng điểm ưu tiên nhưng vẫn không đỗ dẫn đến việc người dân tộc khác, địa phương ngoài tỉnh thi đỗ, đến nhận công tác tại tỉnh, huyện, xã. Qua đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện một số chính sách dân tộc hay một số dân tộc tỷ lệ làm cán bộ sẽ ngày càng ít đi. Mong rằng tỉnh có cách nào đó ưu tiên cộng điểm, bồi dưỡng thêm cho con em đồng bào trong tỉnh đáp ứng yêu cầu khi thi tuyển. Đặc biệt là xây dựng vị trí việc làm theo dân tộc để đảm bảo tuyển dụng cán bộ đáp ứng được yêu cầu của công việc và dân tộc cần tuyển dụng.

Cần làm rõ tính khả thi trong chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2016

Đại biểu Bùi Từ Thiện – Tổ đại biểu huyện Phong Thổ

Năm 2015, theo báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2015, kế hoạch 2016, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được tỉnh, huyện, các cấp, ngành quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, nhờ chủ động, ban hành các giải pháp, kế hoạch chỉ đạo điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, nền kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,48%, riêng huyện nghèo giảm bình quân 3,75%. Tuy nhiên, chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,2%, riêng huyện nghèo giảm 3,5%, trong khi đó theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020 quy định thu nhập từ 1 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị và 800 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và phải đáp ứng đủ mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Trong khi giai đoạn 2011-2015 quy định hộ nghèo ở nông thôn mức thu nhập từ 400 nghìn đồng/người/tháng trở xuống, thành thị là 500 nghìn đồng/người/tháng. Do vậy cần xem xét lại chỉ tiêu đề ra giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh; nếu theo chuẩn mới thì quá cao, do đó cần xem xét, điều chỉnh phù hợp.

 

Giải quyết triệt để chế độ, chính sách tái định cư các thủy điện

 

Đồng chí Lò Văn Chỉnh – Tổ đại biểu Thành phố Lai Châu

Vì dòng điện sáng ngày mai của Tổ quốc không ít hộ đã nghiêm túc thực hiện các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu. Nhưng hiện nay, trong các khu dân cư còn tồn tại một số vướng mắc. Chủ đầu tư chưa giải quyết các chế độ chính sách với các hộ tái định cư: bồi thường, hỗ trợ đời sống, hỗ trợ sản xuất. Điều này đã gây không ít trở ngại cho bà con trong diện di dân ổn định, phát triển đời sống ở bản tái định cư. Bên cạnh đó, một số điểm tái định cư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất đầu tư chưa đồng bộ, tiến độ thi công chậm. Bên cạnh những nỗ lực của công tác tái định cư, còn bộc lộ những hạn chế: chưa lắng nghe ý kiến của người dân, mang tính chất áp đặt. Ví dụ điểm tái định cư xã Mường Mô còn nhiều bức xúc: chế độ chính sách, mặt bằng, mọi mặt đời sống của người dân, mặt bằng tái định cư chưa đảm bảo, còn tồn tại nguy cơ sạt lở. Trước thực trạng trên, các cấp, các ngành cần tích cực vào cuộc trong rà soát và giải quyết triệt để các vướng mắc trong các điểm tái định cư. Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung thêm nhân viên y tế  thôn bản  làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em (gọi là cô đỡ thôn, bản) để có kinh phí chi trả trợ cấp và duy trì hoạt động cho cô đỡ thôn bản hiện có; tiếp tục đào tạo và hỗ trợ chế độ chính sách cho cô đỡ thôn bản quan tâm ưu tiên bổ sung cho các xã đặc biệt khó khăn trước. Hiện toàn tỉnh có 127 cô đỡ thôn, bản đang hoạt động ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn, số cô đỡ này thực chất là nhân viên y tế thôn bản nhưng số lượng và chính sách đối với những trường hợp này chưa được quy định tại Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND. Phụ cấp hàng tháng chi trả cho cô đỡ thôn bản từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia kết thúc cuối năm 2015.

Mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng rừng

 

Đại biểu Phan Văn Nguyên – Tổ đại biểu Tân Uyên

Để sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới cần chú trọng mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng rừng, kết hợp đa dạng các chủng loại cây lấy gỗ, sản phẩm ngoài gỗ, cây dược liệu quý. Các địa phương tiếp tục thực hiện tập trung khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng, thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt trồng xen rừng phòng hộ, rừng kinh tế với các loại cây có giá trị cao như quế, dược liệu, tếch, dổi và sa mu. Ngoài ra căn cứ thực tế khí hậu, thổ nhưỡng các địa phương mở rộng diện tích các loại lâm sản ngoài gỗ. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 trồng mới 6.855ha rùng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Uyên còn một số doanh nghiệp trồng rừng chưa chi trả dịch vụ trồng rừng cho bà con Nhân dân, gây bức xúc trong cử tri. Huyện mong muốn các ngành sớm vào cuộc, phối hợp với huyện Tân Uyên đôn đốc các doanh nghiệp trồng rừng thực hiện nghĩa vụ chi trả cho các hộ trồng rừng. 

 

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Lai Châu đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội(07/01/2020 8:18:36 SA)

Tam Đường khai thác tiềm năng phát triển du lịch(15/01/2020 9:14:52 SA)

Nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhờ xây dựng Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”(15/01/2020 6:15:37 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down