Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
(Ngày đăng :17/07/2015 2:27:36 CH)


Đ/c Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

(laichau.gov.vn) Sau 1,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII đã bế mạc. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc với nhiều nội dung quan trọng đặc biệt đồng chí đã nhấn mạnh tất cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Sau đây Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu!

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2015. HĐND tỉnh thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự ủng hộ, đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ như tổng sản lượng lương thực có hạt, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu hàng địa phương; công tác di dân TĐC thủy điện được tập trung chỉ đạo, hoàn thành di chuyển toàn bộ số hộ TĐC thủy điện Lai Châu, đáp ứng tiến hộ ngăn sông tích nước lòng hồ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại được duy trì, phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại nổi lên trong 6 tháng đầu năm 2015 đó là: Diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp chậm thời vụ, dịch bệnh trên vật nuôi vẫn xảy ra; hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, thiếu việc làm; tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân còn thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, trong hệ thống y tế tuyến cơ sở còn hạn chế; đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp; khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư vẫn xảy ra.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015, dự báo những thuận lợi, khó khăn, HĐND tỉnh nhất trí điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo để thực hiện 6 tháng cuối năm 2015, đó là: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung cao độ việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy điện; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tập trung hoàn thành công tác đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy, trật tự xã hội; xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ....

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2015; vấn đề về biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015; về quy định mức thu phí đối với các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu); công trình dịch vụ và tiện tích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; về đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đề nghị UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, quyết định; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Có 02 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thuộc thị xã Mường Lay có nguyện vọng tái định cư tại thị xã Lai Châu (nay là Thành phố Lai Châu); về chất lượng giống lúa tẻ râu cung ứng cho bản Lùng Than và Can Hồ xã San Thàng, thành phố Lai Châu; về việc phê duyệt và khởi công dự án đường nước sinh hoạt của bản Nậm Xả, bản đầu Nậm Xả và điểm trường đầu Nậm Xả thuộc huyện Mường Tè. Tại Kỳ họp, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời nội dung chất vấn, riêng nội dung chất vấn về dự án đường nước sinh hoạt tại bản Nậm Xả, đầu Nậm Xả và điểm trường Nậm Xả, Chủ tọa yêu cầu cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản; việc trả lời đảm bảo thẳng thắn, rõ ràng, nghiêm túc. Tuy nhiên, một số nội dung chất vấn cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tiếp theo. Sau Kỳ họp này, tôi đề nghị UBND tỉnh, các ngành tiếp tục nghiên cứu giải quyết nội dung chất vấn của đại biểu, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện lời hứa sau chất vấn.

Tại Kỳ họp này đã có 61 kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 9 đến Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 đã được UBND tỉnh nghiêm túc giải đáp và giải trình làm rõ, các vị đại biểu có trách nhiệm báo cáo với cử tri kết quả giải quyết; có 14 nội dung trả lời sẽ nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục giải quyết, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh chủ động giám sát, đôn đốc việc giải quyết theo quy định.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự Kỳ họp; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp chuẩn bị nghiêm túc của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; cảm ơn tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực của các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan báo chí và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã phối hợp phục vụ tốt kỳ họp.

Dự báo tình hình của năm 2015, kinh tế trong nước và tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ, thay mặt HĐND tỉnh, tôi thân ái gửi tới các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước trong toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc sức khỏe.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII./.

* Tiêu đề do Ban Biên tập đặt

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down