Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Nhiều ý kiến tâm huyết tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV

(Ngày đăng :11/07/2018 3:24:44 CH)


Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp

(laichau.gov.vn) Bên lề Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu mời đã có nhiều ý kiến tâm huyết. Cổng Thông tin điện tử tỉnh lược ghi lại các ý kiến này.   

Giám sát chặt chẽ việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đại biểu Đoàn Đức Long – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Sau Kỳ họp thứ Năm, trước và sau Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo quy định và tổng hợp được 89 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Để đảm bảo ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập đoàn giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị trên; đã chọn 12 nội dung trả lời đang chỉ đạo giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa báo cáo kết quả để giám sát. Qua giám sát cho thấy việc triển khai giải quyết các kiến nghị cử tri được hầu hết các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện dứt điểm ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri do UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết xong cũng được các cơ quan chức năng cam kết tổ chức thực hiện theo lộ trình. Một số kiến nghị không đúng như cử tri phản ánh đã được cơ quan chức năng có văn bản trả lời để chính quyền địa phương tuyên truyền đến cử tri biết. Việc giải quyết kiến nghị cử tri được UBND tỉnh, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo giải quyết, thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, đại biểu dân cử trước Nhân dân và cử tri.

Hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi cho bà con vùng ảnh hưởng thiên tai

Đại biểu Vàng Thị Đăm – Đại biểu HĐND tỉnh: Về dự Kỳ họp lần này, tôi rất trăn trở về nội dung phòng, chống lụt bão trong báo cáo. Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa rải rác, đặc biệt trong 04 ngày từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 xảy ra đợt mưa to đến rất to, kéo dài liên tục gây lũ quét, sạt lở đất đá, làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Ảnh hưởng nặng nề nhất là các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường về đường giao thông, lúa, ngô, hoa màu, thủy sản, gia súc, gia cầm. Trong đó, ngoài thiệt hại lớn lao về người và tài sản, thì có trên 1.000ha lúa, ngô, hoa màu, thủy sản; gần 100 con gia súc và trên 5000 nghìn con gia cầm bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại trên 314 tỷ đồng. Tại Kỳ họp lần này, tôi mong muốn các đại biểu nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi cho bà con vùng thiên tai từng bước khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Giải quyết có trách nhiệm kiến nghị của cử tri

Đại biểu Lê Thị Kim Ngân, Đại biểu HĐND tỉnh: Tại Kỳ họp này, tôi rất quan tâm nguyện vọng chính đáng của cử tri được giải quyết như thế nào, đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND tỉnh hay vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm, có đáp ứng được mong muốn nguyện vọng của cử tri hay không. Đối với cử tri huyện Than Uyên, bản thân tôi rất băn khoăn đến mục tiêu của công trình thủy lợi Nậm Mở. Trước đây chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền giải thích cho Nhân dân mục tiêu của thủy lợi Mậm Mở là tưới tiêu phục vụ cho khu điểm tái định cư Mường Kim và Tà Mung, nâng cao hệ số sử dụng đất từ ruộng 1 vụ thành 2 vụ nhờ công trình thủy lợi điều tiết. Tuy nhiên việc đầu tư thủy lợi Nậm Mở đã sắp hoàn thành, nhưng các tuyến kênh, tuyến nhánh đầu tư như hiện nay không đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân và như mục tiêu ban đầu của thủy lợi Nậm Mở. Vì vậy, tôi mong muốn UBND tỉnh sẽ xem xét để thủy lợi Nậm Mở đáp ứng được mục tiêu như ban đầu, giúp Nhân dân cải thiện sản xuất, nâng cao đời sống.

Tinh giảm biên chế nhưng xem xét yếu tố đặc thù của địa phương

Ông Mai Văn Thạch – Đại biểu huyện Mường Tè: Về dự thảo Nghị quyết quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2018 tôi thấy rất xác thực và hết sức cần thiết đảm bảo sự chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương. Căn bản Nghị quyết sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt về tinh gọn bộ máy hành chính công hiệu lực hiệu quả, giảm các đầu mối. Tuy nhiên, một số địa bàn cần tính toán nghiên cứu vì nhiều địa phương có diện tích rộng, dân cư phân bố phân tán, chiều dài biên giới rộng, an ninh trật tự phức tạp. Đối với huyện Mường Tè bên cạnh thuận lợi có những khó khăn nhất định, nhiều xã cách trung tâm huyện 100km, địa bàn dân cư phân bố không đồng đều. Nếu như các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù giảm sẽ dẫn đến lực lượng mỏng gây khó khăn việc quản lý địa bàn, giải quyết công việc; từ đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc, nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Tôi đề nghị HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu, quyết định đảm bảo số lượng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù sao cho phù hợp từng vùng, miền nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Phân loại đơn vị hành chính làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức

Đại biểu Vừ A Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ: Tại Kỳ họp sẽ bàn và thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu. Việc Nghị quyết này được thông qua là rất cần thiết bởi việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh là nhu cầu cần thiết làm căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn tỉnh; việc phân loại đơn vị hành chính nhằm đảm bảo sự ổn định của đơn vị hành chính cấp tỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương, làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức cho phù hợp với phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công

Ông Trần Xuân Chiến, Giám đốc Sở Tài chính: Tại Kỳ họp này, các đại biểu sẽ thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. Khi thực hiện việc quản lý tài sản công theo quy định mới của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị quyết này được thông qua thì việc phân cấp, phân quyền trong quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương sẽ đem lại hiệu quả thiết thực hơn. Trong đó, sẽ góp phần quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, chống thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện theo quy định của Luật, qua đó cắt giảm các thủ tục không cần thiết, góp phần cải cách hành chính trong cơ quan Nhà nước.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1(20/01/2020 4:13:37 CH)

Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu(20/01/2020 4:14:21 CH)

Lai Châu: Nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2020(18/01/2020 10:03:44 SA)

Lấy người bệnh làm trung tâm, coi nguồn nhân lực là hướng phát triển(26/12/2019 9:28:37 SA)

Xuân gắn kết, Tết sum vầy(19/01/2020 8:45:44 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down