Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Nhanh chóng giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết

(Ngày đăng :08/12/2017 1:03:50 CH)


Tổ giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri giám sát tại thị trấn Phong Thổ (Ảnh: Nguyễn Thủy)

(laichau.gov.vn) Báo cáo trước Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV về đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời. Trong văn bản này, UBND tỉnh đã giải quyết nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, với những nội dung không thuộc thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ kiến nghị giải quyết.

Theo nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri trong tỉnh, nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được trả lời, giải quyết. 

Lĩnh vực nông – lâm nghiệp

Cử tri xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ kiến nghị, hiện nay trên địa bàn các xã diện tích cây Cao su tiểu điền cho khai thác khá lớn, tuy nhiên sản phẩm khai thác được không có thị trường tiêu thụ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu có hướng giải quyết bao tiêu sản phẩm mủ cao su cho Nhân dân.

Cử tri xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán phân bón hóa học trên địa bàn, hiện nay một số hộ dân mua phân bón tại xã Mường So mua phải phân bón giả, kém chất lượng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Kiến nghị của cử tri xã Khổng Lào, UBND tỉnh cho biết, hiện tại, Nông trường cao su Phong Thổ đang thực hiện khai thác mủ cao su tại các xã Hoang Thèn, Khổng Lào, Mường So. Để tiêu thụ sản phẩm mủ cao su tiểu điền của Nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Phong Thổ thống nhất với Công ty Cổ phần cao su Lai Châu để tổ chức thu mua sản phẩm cho Nhân dân nếu như Nhân dân có nhu cầu bán mủ cho Công ty. Hiện tại, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đang xây dựng đơn giá để niêm yết và thu mua sản phẩm mủ cao su tiểu điền của Nhân dân trên địa bàn.

Với kiến nghị của cử tri xã Nậm Xe, UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của cử tri và cho rằng, hiện nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón được chuyển giao từ Bộ Công Thương sang Bộ Nông nghiệp & PTNT; theo đó ngày 17/11/2017 UBND tỉnh đã có Công văn số 2137/UBND-NLN về việc bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón, trong đó đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận nhiệm vụ và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo công tác quản lý về phân bón trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phong Thổ chủ động chỉ đạo phòng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phân bón trên địa bàn thuộc thẩm quyền theo quy định.

Cũng ở lĩnh vực này, cử tri xã Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu tăng mức hỗ trợ cho Tổ quản lý và vận hành 02 thủy lợi (Nậm Ma Nọi và Cầu Máng) tưới cho trên 70 ha. Vì hiện nay mới chỉ hỗ trợ cho tổ 6 triệu đồng/1 năm, để duy trì hoạt động của Tổ quản lý vận hành công trình thủy lợi thì các hộ gia đình phải đóng góp thêm nhưng do điều kiện Nhân dân còn khó khăn nên rất khó huy động.

Trả lời vấn đề này, UBND tỉnh cho biết, hiện tại Công ty TNHH một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu đang quản lý 3 công trình thủy lợi trên địa bàn xã. Hàng năm đang hợp đồng giao khoán cho 3 cá nhân địa phương quản lý, mức chi trả là 21 triệu đồng/năm. Không phải giao khoán cho Tổ quản lý với tổng kinh phí 6 triệu/1 năm như kiến nghị của cử tri. Công ty giao khoán dựa vào quy mô của công trình, mức độ phức tạp trong công tác vận hành. Theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 cho đến nay mức miễn và cấp bù thủy lợi phí hàng năm chưa có điều chỉnh. Với mức cấp bù như hiện nay ngoài việc quản lý, vận hành để đảm bảo công trình hoạt động bình thường công tác nạo vét, duy tu, sửa chữa thường xuyên hàng năm nguồn kinh phí trên không đủ. Về phía Công ty hàng năm báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa công trình thì mới đảm bảo cấp nước. Do vậy khi có sự điều chỉnh mức cấp bù thuỷ lợi phí theo quy định tại Nghị định 67/2012/NĐ-CP Công ty sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Lĩnh vực công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ

Cử tri xã Mù Cả, Tá Bạ, huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành liên quan sớm đầu tư đường điện quốc gia cho nhân dân bản Mò Xu, xã Mù Cả và các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si, xã Tá Bạ để Nhân dân các bản có điện sinh hoạt và sản xuất.

Theo trả lời của UBND tỉnh, dự án cấp điện cho bản Mò Xu, xã Mù Cả và các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 giai đoạn 2015 - 2020, chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Tuy nhiên, dự án chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn và chưa được bố trí vốn giai đoạn 2016 - 2020. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan xem xét, bổ sung vào kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn tới.

Cử tri các bản thuộc các xã Ma Quai, Phăng Xô Lin, Phìn Hồ, Nậm Tăm, Pa Tần cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kéo điện cho bản Nậm Mạ Thái, xã Ma Quai; bản Nậm Lúc 1, 2, xã Phăng Xô Lin; nhóm Nậm Pậy, bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ; bản Nà Tăm 3, xã Nậm Tăm và đóng điện cho các bản Nậm Tần Mông và các bản khu vực biên giới xã Pa Tần để nhân dân ổn định đời sống và sản xuất.

UBND tỉnh cho biết, bản Nậm Mạ Thái, xã Ma Quai đã được cấp điện Quốc gia năm 2010 lưới từ dự án Năng lượng nông thôn II đợt 4.

Dự án cấp điện cho các bản Nậm Lúc 1, Nậm Lúc 2, xã Phăng Xô Lin; bản Nậm Tăm 3, xã Nậm Tăm đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 6739/QĐ-BCT ngày 18/9/2013, chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Hiện tại, nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí hàng năm cho dự án còn hạn chế, cụ thể năm 2017 là 17 tỷ đồng, lũy kế đến hết năm 2017 là 164,2/326,6 tỷ đồng tương ứng với 50,3% tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương cân đối cho dự án. Vì vậy, ngày 20/4/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ-BCT giãn tiến độ thực hiện dự án từ giai đoạn 2013-2016 thành giai đoạn 2013-2020. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo tiến độ cấp vốn của dự án.

Dự án cấp điện cho nhóm Nậm Pậy, bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 giai đoạn 2015 - 2020, chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Tuy nhiên, dự án chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn và chưa được bố trí vốn giai đoạn 2016 - 2020. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan xem xét, bổ sung vào kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn tới.

Về đề nghị đóng điện cho bản Nậm Tần Mông và các bản khu vực biên giới xã Pa Tần để Nhân dân ổn định đời sống và sản xuất: Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ có 14 bản, trong đó 10 bản được sử dụng lưới điện Quốc gia, còn 04 bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia. Dự án cấp điện cho 04 bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia gồm: Bản Nậm Tần Xá, Nậm Sảo, Nậm Tần Mông 1, Nậm Tần Mông 2 đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 6739/QĐ-BCT ngày 18/9/2013, chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Hiện tại, nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí hàng năm cho dự án còn hạn chế nên ngày 20/4/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ-BCT giãn tiến độ thực hiện dự án từ giai đoạn 2013-2016 thành giai đoạn 2013-2020. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo tiến độ cấp vốn của dự án.

Đó chỉ là 5 trong số rất nhiều các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh. Tại báo cáo trả lời các kiến nghị cử tri, 25 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, còn lại 12 kiến nghị đang và sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Điều đó thể hiện UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan đã chủ động, tích cực chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định./.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Điện lực Sìn Hồ: Tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ dịp Tết 2020(26/12/2019 9:00:42 SA)

Ra quân kiểm tra nồng độ cồn và ma túy(18/01/2020 8:21:14 SA)

Thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố(18/01/2020 8:39:54 SA)

Hội thảo Báo cáo đầu kỳ Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc(17/01/2020 9:54:59 CH)

Không tăng giá vé xe khách dịp Tết Nguyên đán 2020(17/01/2020 2:27:07 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down