Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012
(Ngày đăng :10/12/2011 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Tại kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XIII, 19 Nghị quyết đã được các đại biểu thảo luận thông qua, trong đó có 11 Nghị quyết chuyên đề, việc ban hành các Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản về chế độ chính sách, quy hoạch, phát huy các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra. Đồng chí Giàng Páo Mỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp nêu rõ những vấn đề mà các cấp, ngành cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Cổng Thông tin điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này.

- Kính thưa đ/c Lò Văn Giàng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

- Thưa các vị khách quý!

 Sau 3,5 (ba ngày rưỡi) làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2011. Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân tích sâu sắc, đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, những thành tựu, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, với các mục tiêu chủ yếu là: Tiếp tục giành ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012; Quyết định kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2012; quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác theo chức năng nhiệm vụ.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thông qua 19 Nghị quyết, trong đó có 11 Nghị quyết chuyên đề, việc ban hành các Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản về chế độ chính sách, quy hoạch, phát huy các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và việc thực hiện lời hứa đối với các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ hai. Cử tri trong tỉnh bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đánh giá cao những cố gắng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Hội đồng nhân dân tỉnh hoan nghênh các ý kiến tâm huyết của cử tri và coi đây là những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển của tỉnh Lai Châu.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành chất vấn 4 Giám đốc Sở, Ngành của tỉnh. Hoạt động chất vấn tiếp tục có những cải tiến, đổi mới và thiết thực, tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm như: vấn đề đầu tư đường điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa; vấn đề khai thác vàng và xử lý ô nhiễm môi trường; vấn đề đầu tư cho phát triển du lịch của tỉnh .v.v. Không khí các phiên chất vấn dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Nhiều thủ trưởng các sở, ngành được chất vấn đã nghiêm túc thừa nhận hạn chế, yếu kém của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm cá nhân và đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đạt được của các khóa Hội đồng nhân dân trước đây. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Việc ban hành Quy chế góp phần cụ thể hóa những quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và từng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; nâng cao chất lượng chuẩn bị, thảo luận và quyết định các nội dung trình tại các kỳ họp; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh rất vui mừng được đón đồng chí Lò Văn Giàng – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đến dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Với tinh thần đổi mới, Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị cho kỳ họp không nhiều, chúng ta đã cố gắng hoàn thành tốt công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động xem xét báo cáo tại các kỳ họp, các hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Ngay sau khi kết thúc Kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương báo cáo kết quả Kỳ họp, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ tỉnh; cảm ơn các vị khách quý đã tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của Hội đồng nhân dân; ghi nhận hoạt động tích cực, hiệu quả của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII.

Xin trân trọng cảm ơn!

* Tiêu đề do Ban biên tập đặt

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Họp báo thông tin về Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI(11/12/2019 4:39:50 CH)

Sở TNMT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1274/TB-STNMT).(12/12/2019 9:39:22 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down