Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Kỳ họp thứ tám tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND (*)

(Ngày đăng :11/12/2018 8:01:49 SA)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

(laichau.gov.vn) Với nhiều nội dung quan trọng đã được đại biểu HĐND tỉnh bàn, thảo luận, thống nhất và biểu quyết ban hành Nghị quyết. Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình làm việc sau 2,5 ngày. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đã bế mạc khái quát những nội dung quan trọng và đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện những nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Cổng TTĐT tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí.

- Kính thưa đ/c Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

- Thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV;

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

- Thưa các đồng chí! 

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung của kỳ họp.

Kỳ họp đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo, HĐND tỉnh tiếp thu và cụ thể hóa ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vào thảo luận, quyết định các nội dung của kỳ họp và triển khai thực hiện trong năm 2019; HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; các báo cáo, tờ trình và quyết định ban hành các nghị quyết.

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, HĐND tỉnh đã thảo luận thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các tổ chức doanh nghiệp, sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội phát triển khá, 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 cơ bản đạt và gần đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch: Chỉ tiêu về tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng, tăng 4,92 triệu đồng so với năm 2017; thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán giao; phát triển nông nghiệp, xây xựng nông thôn mới được đẩy mạnh; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ du lịch cơ bản phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, phân tích đánh giá những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành một số chỉ tiêu trong phát triển nông nghiệp vùng sâu, vùng xa, biên giới; chất lượng xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, tiến độ đầu tư, giải ngân các nguồn vốn; quản lý xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường; chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa; công tác y tế, giảm nghèo, cải cách hành chính, an ninh trật tự một số địa bàn.

Trên cơ sở kết quả năm 2018, thực hiện chủ trương, định hướng nhiệm vụ chính trị năm 2019 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; kế hoạch đầu tư công trung hạn, phân bổ ngân sách năm 2019; phấn tốc độ tăng trưởng đạt trên 7,51%; thu ngân sách trên địa bàn 2.150 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,24 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,38% và các nhóm chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội. Thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là:

(1). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém của năm 2019; điều hành quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, sớm đầu tư hệ thống lưới điện cao thế truyền tải để thúc đẩy tiến độ các dự án thủy điện vừa và nhỏ, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải sớm khởi công đường nối cao tốc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung sắp xếp bộ máy hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết 18 và 19 của Trung ương và của Tỉnh ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, quản trị hành chính công, đạo đức công vụ, nâng cao niềm tin của người dân và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

(2). Về phát triển kinh tế: Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; điều chỉnh bổ sung các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, phòng chống cháy rừng. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp lĩnh vực có tiềm năng lợi thế; phát triển công nghiệp chế biến gắn với phát triển vùng nguyên liệu; đẩy mạnh phát triển du lịch, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch nông thôn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

(3). Về phát triển văn hóa-xã hội: Tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, ưu tiên các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, nhất là y tế cơ sở. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng phong trào thể dục thể thao vùng nông thôn; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng; phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc.

(4). Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

(5) Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; đảm bảo an ninh nông thôn; phòng chống tội phạm, không để bị động bất ngờ. Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại; duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các huyện, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 3 tỉnh Bắc Lào; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, nắm bắt giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, những phát sinh phức tạp từ cơ sở.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo và đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2018 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh; cơ bản các ý kiến của cử tri, kiến nghị sau giám sát, trách nhiệm sau chất vấn đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Tại kỳ họp đã dành thời gian thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND và thành viên UBND tỉnh, các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm, nắm chắc tình hình chất vấn thẳng thắn người có trách nhiệm; lãnh đạo UBND tỉnh và giám đốc sở được chất vấn đã nghiêm túc trả lời, xác định rõ trách nhiệm, đề ra biện pháp giải quyết cụ thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết thường kỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn và các nghị quyết về chính sách trên một số lĩnh vực. Các nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận tích cực thực hiện góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. HĐND tỉnh tin tưởng với sự tín nhiệm cao của các vị đại biểu, ông Dương Đình Đức sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, đại biểu HĐND đã nêu cao trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm ghi phiếu, thể hiện mức độ tín nhiệm, ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tự phê bình, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các vị đại biểu!

HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, trách nhiệm của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan liên quan; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và tổ đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ quyền hạn, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phối hợp với UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Ban Biên tập đặt

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(12/11/2019 4:21:19 CH)

Công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú, Trung cấp Y tế vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu(12/11/2019 10:51:56 SA)

TTDV đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản.(11/11/2019 10:35:51 SA)

Lai Châu: Gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh(09/11/2019 10:06:26 SA)

Phát huy vai trò của người dân tộc thiểu số tại địa phương(09/11/2019 4:28:49 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down