Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp
(Ngày đăng :07/12/2012 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội - Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu Bế mạc quan trọng. Cổng giao tiếp điện tử xin đăng toàn văn bài phát biểu này.

Kính thưa: Đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 3,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 5 được tiến hành với rất nhiều nội dung quan trọng; Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2013; đồng thời xem xét quyết định thông qua 13 Nghị quyết, trong đó 05 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Lai Châu đạt tiêu chí đô thị loại III; Nghị quyết về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về thông qua Đề án “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016”; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lai Châu... Các Nghị quyết được thông qua đảm bảo cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, HĐND nhận định: Trong năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân, của doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu cụ thể tăng so với cùng kỳ năm trước, quốc phòng an ninh được quan tâm củng cố, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

Hội đồng nhân dân cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng còn hạn chế; một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt so với kế hoạch; việc đầu tư cho chăn nuôi chưa thỏa đáng; các cấp, các ngành chưa chỉ đạo quyết liệt việc kiểm soát dịch bệnh; việc áp dụng các biện pháp khoa học vào sản xuất còn hạn chế; việc triển khai Chỉ thị 02 của Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò khai thác, chế biến, sử dụng và khai thác khoáng sản chưa triệt để; về lĩnh vực văn hóa – xã hội, an sinh xã hội còn có mặt hạn chế như: việc cấp phát chế độ cho học sinh bán trú hàng năm còn chậm; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế còn thiếu và chưa đồng bộ; công tác cai nghiện đạt thấp, tình trạng tảo hôn, tỷ lệ sinh con thứ ba có xu hướng gia tăng…; trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn còn tiềm ẩn một số nhân tố phức tạp, tai nạn giao thông còn ở mức cao…

 Năm 2013 là thời điểm giao thời của một giai đoạn mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. HĐND xác định nhiệm vụ tổng quát là: Tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp… HĐND tỉnh cũng thống nhất cao với 17 chỉ tiêu chủ yếu và 5 giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

Đối với hoạt động giám sát tại kỳ họp, các vị đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và báo cáo công tác năm 2012 của Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Qua đó Đại biểu HĐND đã đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND, UBND và các ngành trong năm 2012, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nhất trí với những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

HĐND tỉnh cũng đã giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp, với không khí sôi nổi, thẳng thắn, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn, tại kỳ họp đã có 3 đại biểu chất vấn 3 sở, ngành, với 4 câu hỏi liên quan đến thủ tục khai thác gỗ phục vụ cho các hộ tái định cư làm nhà và định mức hỗ trợ gỗ/hộ tái định cư; vấn đề sản xuất giống và giải pháp ngăn chặn dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; việc chậm nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 4D ở huyện Tam Đường; việc cấp đất cho doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Nội dung chất vấn ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương được đông đảo cử tri quan tâm. Các sở, ngành được chất vấn đã trả lời thẳng thắn, nghiêm túc nhận trách nhiệm. Những vấn đề cần nhiều thời gian xem xét, giải quyết cũng đã được thủ trưởng các sở, ngành ghi nhận và hứa tiếp tục giải quyết. HĐND tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị được chất vấn khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện lời hứa và báo cáo kết quả giải quyết với Thường trực HĐND tỉnh và gửi đến đại biểu HĐND. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện lời hứa.

Tại kỳ họp cũng đã có 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri và 26 kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh và đã được UBND tỉnh trả lời, giải trình làm rõ; sau kỳ họp này đề nghị các vị đại biểu báo cáo với cử tri và chủ động theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

Việc ban hành Nghị quyết là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là để các Nghị quyết thực thi trong cuộc sống, vì vậy HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các đoàn thể chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, trong đó đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực để khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua; triển khai đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết. UBMTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm mở rộng khối đoàn kết các dân tộc góp phần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2013.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của HĐND; tăng cường hoạt động khảo sát trước, trong và sau kỳ họp. Tăng cường giám sát thông qua hình thức chất vấn giữa hai kỳ họp để các vấn đề nổi cộm tại địa phương được kịp thời khắc phục.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng, cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐND; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ghi nhận hoạt động tích cực, hiệu quả của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương, các cơ quan tham mưu, phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm 2012 và đón năm mới 2013, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra. Xin kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc. Năm mới giành nhiều thắng lợi mới!

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Giàng Páo Mỷ - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down