Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIII: Lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
(Ngày đăng :10/07/2013 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Sáng 10/7, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIII đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2013, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát chặt chẽ, có hiệu quả của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh và chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể; cùng với sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ và nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; giáo dục, y tế được quan tâm; các chính sách xã hội được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên; trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh chính trị được giữ vững…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế và nhấn mạnh: Từ những thực tiễn đó, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm rất cao, có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo đà phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

Báo cáo trước kỳ họp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013, do đồng chí Nguyễn Khắc Chử – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bầy đã nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2013, UBND tỉnh đã chủ động, ban hành các giải pháp, kế hoạch chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nên kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt khá: Sản lượng lúa Đông Xuân ước đạt 32.786 tấn, vượt 7% kế hoạch; Sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 36.134 tấn, bằng 20,2% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 526,6 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 49,5% kế hoạch, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.464 tỷ đồng, tăng 15,7%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 267,8 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 2% so với tháng 12/2012, đây là mức tăng thấp nhất trong những năm gần đây; công tác thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được tập trung thực hiện, giải ngân cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2013 có một số chỉ tiêu đạt thấp và có khả năng không đạt kế hoạch đề ra như: Trồng rừng mới, tốc độ tăng đàn gia súc, giá trị xuất khẩu hàng địa phương; xây dựng nông thôn mới chưa được các cấp, các ngành thực sự quan tâm chỉ đạo triển khai, còn nhiều xã chưa hoàn thành lập quy hoạch, đề án triển khai; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, hầu hết sản phẩm ngành vật liệu xây dựng đều giảm so với cùng kỳ năm trước…

Các đại biểu thảo luận bên lề Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở và nêu một số vấn đề quan trọng để HĐND thảo luận và quyết định, đồng chí nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát theo chức năng của mình về công tác nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc Hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm cần đảm bảo quyền của đại biểu HĐND; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm; Công khai, công bằng dân chủ, khách quan; đảm bảo đánh giá đúng, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm… Tổ chức chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục các bước lấy phiếu tín nhiệm để các đại biểu có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định các nội dung quan trọng:

Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013; tình hình thu chi Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh, việc thực hiện lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; trả lời các kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2013.

Nghe Ủy Ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh; nghe Đoàn ĐBQH thông báo về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn. 

Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian xem xét báo cáo của UBND tỉnh về Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 và Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 175/2010/NQ - HĐND.

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH 13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội, kỳ họp lần này sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu, phê chuẩn, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các uỷ viên khác UBND tỉnh.

Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Kỳ họp sẽ thảo luận, thông qua 12 Nghị quyết gồm 02 Nghị quyết thường kỳ và 10 Nghị quyết chuyên đề; trong đó có những Nghị quyết rất quan trọng như: Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu 5 năm 2011 - 2015; Nghị quyết quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

 


ĐL-NC-KA-NN

Tin liên quan

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nên hầu hết các lời hứa sau chất vấn đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả(28/11/2019 3:44:23 CH)

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Tin mới nhất

Tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 1 năm 2019(05/12/2019 10:11:44 SA)

TTPT quỹ đất huyện Than Uyên thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (370/TB-TTPTQĐ)(06/12/2019 3:46:52 CH)

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020.(06/12/2019 11:16:35 SA)

Thông báo tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 1 năm 2019(05/12/2019 9:43:15 SA)

TTPT quỹ đất thành phố Lai Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (508/TB-TTPTQĐ)(06/12/2019 8:41:40 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down