Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

(Ngày đăng :07/12/2017 6:22:20 SA)


Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

(laichau.gov.vn) Sáng 6/12, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã khai mạc kỳ họp thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp sẽ được diễn ra trong 03 ngày từ 6-8/12/2017. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 15 báo cáo và biểu quyết thông qua 18 dự thảo Nghị quyết trong đó có 8 Nghị quyết chuyên đề về các nội dung kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Kỳ họp thứ sáu với nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công năm 2017 và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; dự toán ngân sách; kế hoạch đầu tư công năm 2018; các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; các báo cáo của UBND tỉnh; các cơ quan tư pháp tại kỳ họp và các nội dung quan trọng khác. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017; đồng thời tập trung phân tích chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và nguyên nhân để khắc phục; đồng thời thảo luận quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện năm 2018… (Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ trích đăng toàn văn bài phát biểu này).

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh trình bày trước kỳ họp nêu rõ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn song các cấp, ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 với phương châm “Hành động – kỷ cương – hiệu quả” đã tạo nên những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nổi bật như: Tốc độ GRDP năm 2017 ước đạt 10,75%; tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt 54.973 ha, sản lượng ước đạt 215 nghìn tấn, tăng 8.300 tấn so với cùng kỳ năm 2016; tổng đàn gia súc ước đạt trên 349.000 con, tốc độ tăng đàn ước đạt 4.02%. Thực hiện trồng mới 3.799 ha rừng, vượt kế hoạch và tăng 1.050 ha so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 48,04%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, dự ước năm 2017 toàn tỉnh có 4 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 24 xã, bình quân đạt 12,68 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng cao, ước đạt trên 4.339 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.720 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng đầu năm tăng 2.84% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 13,9 triệu USD…; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 8.631 tỷ đồng, vượt 37% sự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng được đẩy mạnh thực hiện; công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Dự ước đến hết năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3.78% điểm, xuống còn 31,03%, riêng các huyện nghèo giảm bình quân 5% điểm trở lên. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực… Quốc phòng được đảm bảo, đã tổ chức thành công giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới  Việt – Trung lần thứ 4. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế, một số loại tội phạm giảm so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện, chủ động, tích cực, hiệu quả…

Lễ chào cờ tại phiên khai mạc Kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội của tỉnh còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm, xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công và chỉ số cải cách hành chính còn thấp; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã còn khó khăn…

Trên cơ sở đó, nhiệm vụ năm 2018 các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện đồng bộ các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ngành dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu; thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu, giảm nợ đọng; tăng cường kỷ cương tài chính, ngân sách, tổ chức điều hành, quản lý ngân sách nhà nước đúng chế độ quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và tinh thần nỗ lực phấn đấu, đóng góp của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Năm 2018 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều nội dung lớn và quan trọng cần triển khai. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đều phải tập trung nỗ lực với tinh thần và quyết tâm chính trị cao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, năng lực giải quyết công việc, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu; tích cực phối hợp, triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Ngay sau kỳ họp, với phương châm đề cao trách nhiệm trước Nhân dân, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua ngay từ ngày đầu, tháng đầu; tập trung chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện để cán bộ và Nhân dân đón Tết, vui xuân mới; chú trọng và quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công; tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo hàng hóa thiết yếu, vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo tổ chức Tết Nguyên đán 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, đối với hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu đề xuất lộ trình phù hợp để thực hiện giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp và giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước, giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026. Nghiên cứu, đề xuất khung số lượng cấp phó các cơ quan HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, hợp nhất văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc…

Cũng tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe các báo cáo và thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, tiến hành các nội dung theo chương trình kỳ họp.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục thông tin về kỳ họp./.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Hàng nghìn lượt khách đến dự khai mạc Chợ đêm San Thàng (14/12/2019 12:42:19 CH)

Đoàn công tác liên bộ thăm, tặng quà tại tỉnh Lai Châu(13/12/2019 2:24:37 CH)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 (13/12/2019 9:35:43 SA)

Lai Châu: Khai mạc chợ đêm San Thàng vào ngày 14/12(12/12/2019 10:25:32 SA)

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down