Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

KẾT QUẢ NỔI BẬT TRÊN CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XII
(Ngày đăng :22/04/2011 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Bốn năm qua, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và tỉnh Lai Châu có nhiều biến đổi sâu sắc. Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề cho bước phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu kéo theo sự suy giảm kinh tế ở trong nước, những hạn chế, yếu kém, tồn tại của nền kinh tế, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là đối với tỉnh Lai Châu - một tỉnh mới được chia tách và thành lập, cơ sở vật chất, hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân các dân tộc còn đặc biệt khó khăn…

Trong điều kiện khó khăn chung, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu khoá XII được thành lập sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII với 06 đại biểu trong đó 02 đại biểu ở Trung ương ứng cử tại tỉnh và 04 đại biểu địa phương, cơ cấu đại biểu đa số hoạt động kiêm nhiệm, hầu hết đại biểu đều mới nên bước đầu hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã phát huy tốt những thành quả, những bài học kinh nghiệm của các Đoàn ĐBQH khoá trước, tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong các hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động tham gia xây dựng luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp đáng kể vào những thành tựu đạt được của Quốc hội khoá XII, cũng như những thành tựu đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, được cấp uỷ Đảng, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ khoá XII của Đoàn được thể hiện tiêu biểu quả các hoạt động chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ chính như hoạt động tham gia xây dựng luật, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội....

- Hoạt động tham gia xây dựng pháp luật: Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, có 64 dự án luật được Quốc hội thông qua. Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm, Đoàn ĐBQH đã chủ động biên soạn đề cương, thu thập thông tin, tài liệu liên quan tổ chức họp Đoàn để lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật và nghị quyết trình Quốc hội. Với tinh thần đổi mới trong quy trình xem xét và thông qua các dự án luật, pháp lệnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Đoàn. Vì vậy, một trong những cải tiến quan trọng trong công tác xây dựng luật của Đoàn là tạo điều kiện cho từng đại biểu Quốc hội nghiên cứu chuyên sâu đối với từng dự án luật nhằm nâng cao chất lượng ý kiến tham gia và số lượng dự án luật được tổ chức lấy ý kiến.

Kết quả, Đoàn ĐBQH đã chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức được 22 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 21 dự án luật, với phương thức thực hiện, Đoàn ĐBQH gửi đề cương và các tài liệu liên quan trực tiếp đến các đại biểu Quốc hội và các đơn vị sở, ngành được mời tham gia đề nghị chuẩn bị ý kiến và phát biểu tại hội nghị. Vì vậy, nhiều hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo luật do Đoàn tổ chức đạt chất lượng chuyên môn cao. Đối với các dự án luật khác không tổ chức hội nghị Đoàn ĐBQH đã có văn bản gửi Hội luật gia tỉnh, các cơ quan tư pháp, sở, ngành chuyên môn có liên quan và thuê một số chuyên gia về các lĩnh vực chuyên ngành tham gia ý kiến. Đoàn ĐBQH đã tổng hợp trên 300 ý kiến tham gia vào dự án luật gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nhiều ý kiến tham gia, góp ý của Đoàn ĐBQH được UBTVQH, cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ như: Luật cán bộ, công chức, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật người cao tuổi, Luật Thuế nhà đất, Luật Thuế tài nguyên...Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội còn tích cực tham gia ý kiến tại các hội nghị, hội thảo do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội tổ chức.

Việc tổ chức lấy ý kiến được thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: thông qua hội nghị lấy ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội và các đơn vị, sở ngành có liên quan do Đoàn tổ chức hoặc giao cho các sở, ngành tổ chức đối với một số dự án luật chuyên ngành hoặc tổ chức Hội nghị tại một số huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với dự án luật có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền cơ bản của công dân; Việc mở rộng hình thức lấy ý kiến vào dự án luật của các tầng lớp nhân dân đã thể hiện sự dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của công dân và của cộng đồng về công tác xây dựng pháp luật và chấp hành pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật của Quốc hội.

- Hoạt động giám sát:  Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì và phối hợp với thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tổ chức được 13 cuộc giám sát, 03 cuộc khảo sát tập trung vào một số lĩnh vực về tình hình triển khai thực hiện Luật, nghị quyết của Quốc hội, tình hình thực thi các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ban hành, đặc biệt là các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nội dung giám sát bao quát hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, công tác tư pháp, quốc phòng – an ninh, cụ thể: đã thực hiện giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 – 2007; Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Việc thực hiện chính sách pháp luật về định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư; Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống HIV/AIDS; Việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; việc sử dụng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn để sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học; Gám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2008, 2009; việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010; Giám sát tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ từ  năm 2003 - 2010. Ngoài ra Đoàn còn tổ chức khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; tình hình triển khai thực hiện Nghị 30a/2008/NQ – CP; khảo sát việc thực hiện chính sách cho vay vốn để phát triển sản xuất đối với hộ nghèo theo Quyết định 32/2007/QĐ – TTg;  tình hình triển khai thực hiện Quyết định 167/QĐ – TTg về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo.

Ngoài các cuộc giám sát, khảo sát do Đoàn tổ chức thực hiện, Đoàn ĐBQH tỉnh còn phối hợp tốt trong việc giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện 15 cuộc giám sát, khảo sát tại địa phương (12 cuộc giám sát, 03 cuộc khảo sát). Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội tích cực tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội đi giám sát, khảo sát tại các địa phương trên phạm vi cả nước.

Sau mỗi cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có kết luận, nhận định, đánh giá trong báo cáo giám sát đã phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn, nêu bật những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật, những yếu kém trong quản lý điều hành, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền khắc phục những khiếm khuyết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về chính sách, pháp luật và công tác chỉ đạo điều hành thực thi pháp luật ở địa phương nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Đoàn ĐBQH đã chuyển trên 100 kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết, các đề xuất, kiến nghị sau giám sát cụ thể, có tính khả thi và tạo được sự đồng thuận cao, nhiều kiến nghị sau giám sát của Đoàn đã được các cấp chính quyền địa phương và Bộ, ngành Trung ương giải quyết.

Để đạt được chất lượng và hiệu quả sau mỗi cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn quan tâm đổi mới phương pháp, quy trình, thủ tục, cách thức tiến hành giám sát, luôn chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch giám sát cho từng năm và lựa chọn những chuyên đề, lĩnh vực phù hợp để tổ chức giám sát tại địa phương. Việc lựa chọn nội dung chuyên đề giám sát được thực hiện trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề bức xúc ở địa phương, qua báo cáo của các ngành của tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. Từ cơ sở đó, các đại biểu Quốc hội thống nhất nội dung chuyên đề để xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cho phù hợp. Việc triển khai các hoạt động giám sát được thực hiện đúng quy trình và có sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBMTTQ, các cơ quan hữu quan của tỉnh để tổ chức Đoàn giám sát ở địa phương nhằm tránh chồng chéo về nội dung, thời gian, địa điểm giám sát.

Có thể nói, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, có những thành công bước đầu với số cuộc giám sát lớn, phạm vi giám sát rộng ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát được nâng lên góp phần đưa hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và hoạt động của Đoàn ĐBQH nói riêng ngày càng đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri.

- Hoạt động tiếp xúc cử tri: Từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trương không tiếp xúc ở một địa điểm cố định mà phối hợp với thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị tổ chức tiếp xúc cử tri luân phiên ở các xã, phường, thị trấn, đặc biệt chú trọng tiếp xúc cử tri tại địa bàn các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhờ vậy, diện TXCT diễn ra rộng và sâu hơn, số lượng cử tri tham dự đông hơn. Cách làm này được nhân dân hoan nghênh.

Đoàn đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri khối các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp (khối Nội chính, Văn hóa - xã hội, Tài Mậu, khối các doanh nghiệp Nhà nước, khối doanh nghiệp…), đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh) giúp ĐBQH ghi nhận được nhiều ý kiến kiến nghị về cơ chế, chính sách ở tầm vĩ mô. Từ trước kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ 8,  Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ và chính quyền địa phương các cấp tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri tại 127 điểm với 13.969 lượt cử tri tham dự, tổng hợp được 439 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trong hoat động tiếp xúc cử tri, các hình thức tiếp xúc cử tri được đổi mới, một số cuộc tiếp xúc đại biểu đã lồng ghép nội dung dự án luật Quốc hội dự kiến thông qua hoặc cho ý kiến để tranh thủ sự tham gia, góp ý của cử tri như Luật người cao tuổi, Luật Thuế tài nguyên, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Dân quân tự vệ...; Việc thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp toàn diện, Đoàn ĐBQH tỉnh không chỉ dựa vào nguồn ý kiến cử tri phát biểu trực tiếp tại các buổi TXCT, mà còn thu thập ý kiến qua các nguồn thông tin khác như: báo cáo của UBND tỉnh, các ngành, địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng... Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành 2 văn bản theo thẩm quyền giải quyết, những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương Đoàn gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBTWMTTQ Việt Nam, các ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương Đoàn có văn bản gửi UBND tỉnh xem xét, giải quyết, theo dõi việc giải quyết.

Qua theo dõi cho thấy nhiều ý kiến, kiến nghị cử tri do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến đã được các bộ, ngành, Trung ương, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết và trả lời cử tri như: Chính sách cho cán bộ y tế công tác tại vùng đặc biệt khó khăn tại Nghị định 64/2009/NĐ - CP; luân phiên bác sỹ từ tuyến trên xuống tuyến dưới theo Quyết định 1816/QĐ - BYT; ban hành phụ cấp đối với cán bộ y tế thôn, bản; chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 92/2009/NĐ - CP; chính sách về đầu tư kiên cố hoá trường lớp học tại Quyết định 20/2008/QĐ - TTg; điều chỉnh chính sách học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số học tại các trường PTDT thiểu số theo Quyết định số 453/QĐ - UBND, chế độ hỗ trợ cho sinh viên là người dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp theo nghị quyết của HĐND tỉnh; chính sách hỗ trợ học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế theo Nghị định 49/2020/NĐ - CP; Chính sách phát triển mạng lưới trường PTDTNT bậc trung học phổ thông; Quy định về phụ cấp dạy lớp ghép theo Quyết định số 15/2020/QD D- TTg; chính sách đối với học sinh nghèo ra lớp theo Quyết định số 101/QĐ - TTg năm 2009; thành lập lại phòng dân tộc ở cấp huyện theo Nghị định 12/2010/NĐ - CP; điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân TĐC thuỷ điện Sơn La của UBND tỉnh; tiếp tục đầu tư làm đường tuần tra biên giới giai đoạn 2011 - 2015; chế độ phụ cấp cho trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; không đánh thuế đối với thảo quả theo Luật thuế tài nguyên; chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi từ trên 80 tuổi; dự án đầu tư nhà máy thuỷ điện Lai Châu...

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, ngoài việc thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp và kết quả các kỳ họp, đại biểu Quốc hội trực tiếp thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành Trung ương, giải thích, vận động, giải đáp những vướng mắc mà cử tri đã phản ánh về cơ chế, chính sách và tình hình thực thi pháp luật ở địa phương. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh tập hợp các văn bản trả lời cử tri của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và sao gửi tới Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các huyện, thị để thông báo cho cử tri và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan biết và triển khai thực hiện. Các đại biểu Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả hoạt động của mình với cử tri, tạo điều kiện để cử tri giám sát đại biểu, đánh giá, góp ý kiến đối với đại biểu.

- Hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH, Nghị quyết số 228/NQ - UBTVQH ngày 15/11/1999 về đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Để phù hợp với điều kiện của địa phương – tỉnh miền núi, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, Đoàn ĐBQH tỉnh duy trì và phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tiếp 03 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại (công dân đến kiến nghị, khiếu nại đã được Đoàn giải thích, hướng dẫn cụ thể đúng theo trình tự, thủ tục về khiếu nại); tiếp nhận 38 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân (15 đơn tố cáo, 04 đơn khiếu nại, 13 đơn đề nghị, 06 thư trình bày, nội dung chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, đền bù, tái định cư; việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, góp ý về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước...), chuyển 06 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 Kết quả, đơn thư khiếu nại, tố cáo do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến đã được các cấp chính quyền địa phương, các ngành xem xét trả lời công dân và thông báo về Đoàn đạt tỷ lệ cao (100% đối với đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan địa phương).

- Hoạt động của Đoàn ĐBQH tại các kỳ họp: Tại mỗi kỳ họp của Quốc hội, các đại biểu quốc hội trong Đoàn luôn chấp hành nghiêm túc Nội quy kỳ họp, tích cực thể hiện vai trò, trách nhiệm là người đại diện cho cử tri cả nước khi tham gia thảo luận tại Đoàn, tổ và hội trường (trung bình mỗi kỳ họp, Đoàn ĐBHQ tỉnh có trên 70 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ và Hội trường); xem xét kỹ lưỡng, thận trọng trước khi biểu quyết các vấn đề quan trọng của đất nước như nghị quyết về ngân sách, nghị quyết về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, thông qua các dự án luật, nghị quyết khác, đặc biệt tại kỳ họp thứ 6 Quôc hội khoá XII, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tranh thủ sự ủng hộ của các Đoàn ĐBQH hội các tỉnh và một số cơ quan của Quốc hội với nhiều ý kiến tham gia xác đáng đã thuyết phục Quốc hội bổ sung dự án đường ngang phía tây huyện Mường Tè và 03 cầu bê tông cốt thép bắc qua Sông Đà để sắp xếp lại dân cư và phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè trong dự án nhà máy thuỷ điện Lai Châu. Vì vậy đã góp phần nâng cao chất lượng các quyết định của Quốc hội.

Ngoài ra các hoạt động công tác chính của Đoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng như: mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, các vị nguyên là đại biểu Quốc hội các khóa, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mồ côi không nơi nương tựa, đồng bào gặp thiên tai, các chiến sỹ đóng quân trên địa bàn vùng biên giới…nhân dịp lễ tết của dân tộc hoặc nhân các chuyến công tác của Đoàn.

Có thể thấy những thành quả, kết quả đã đạt được qua nhiệm kỳ 04 năm thực hiện nhiệm vụ công tác, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp một phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và cả nước nói riêng, đặc biệt là công tác tham gia, góp ý kiến hoạch định chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách của nhà nước nhất là các chính sách đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

Để đạt được những kết quả trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của các đại biểu Quốc hội còn có sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ Lai Châu, sự phối kết hợp và tạo điều kiện thuận lợi của Uỷ ban mặt trận tổ quốc và chính quyền các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình và tín nhiệm cao của đông đảo cử tri địa phương. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ khoá XII, những mặt còn tồn tại, hạn chế, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của đại biểu và cơ quan dân dân cử, đặc biệt là hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Giàng Páo Mỷ 
Chủ tịch HĐND tỉnh-  Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down