Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

HĐND tỉnh: Tiếp tục có những giải pháp thích hợp phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; tạo tiền đề cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo
(Ngày đăng :08/12/2009 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Toàn văn diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh của đồng chí Giàng Páo Mỷ- Chủ tịch HĐND Tỉnh

 Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

          Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Lai Châu diễn ra vào thời điểm sắp kết thúc năm 2009, năm có vị trí rất quan trọng, quyết định hoàn thành trước một năm các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, năm diễn ra kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh. Tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hết sức khó khăn, thách thức, nhất là tình hình suy thoái kinh tế thế giới vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh; bên cạnh đó thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, trong khi tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ năm 2009 với nhiều nhiệm vụ mới và nhiều nhiệm vụ quan trọng, song nguồn lực đáp ứng có hạn; đội ngũ cán bộ các cấp nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

          Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền các cấp; sự giám sát tích cực của HĐND; sự phấn đấu, nỗ lực và sáng tạo của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2009 tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đạt và vượt so với kế hoạch (Nhất là chỉ tiêu về thu ngân sách trên địa bàn vượt 23% dự toán HĐND tỉnh giao; kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương vượt 21,8% kế hoạch; số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tăng 20% kế hoạch...); sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bước phát triển khá; các chương trình dự án như chương trình phát triển cây cao su, phát triển rừng đạt kết quả tốt; chương trình tái định cư các dự án thủy điện đạt được những kết quả quan trọng, đã cơ bản hoàn thành công tác di dân ra khỏi vùng ngập của thủy điện Sơn La trước thời hạn; hoạt động thương mại tiếp tục phát triển, thị trường giá cả hàng hóa tương đối ổn định; chất lượng các hoạt động dịch vụ thương mại, vận tải, bưu chính, viễn thông được nâng lên; cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng; đời sống nhân dân các dân tộc nhiều mặt được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường…

          Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, những kết quả đạt được của tỉnh ta như vậy là rất đáng khích lệ, thay mặt HĐND tỉnh tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết HĐND tỉnh trong năm 2009.

          Thưa các vị đại biểu!

          Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh ta vẫn còn có những hạn chế, yếu kém như: một số chỉ tiêu về kinh tế-xã hội không đạt kế hoạch hoặc giảm so với năm trước như chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế; giá trị sản xuất công nghiệp; việc triển khai các chương trình dự án như Chương trình 30a của Chính phủ chưa thực sự phát huy từ cơ sở; về độ che phủ rừng; phát triển kinh tế cửa khẩu; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tỷ lệ xã có điện; tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh chưa đảm bảo, việc giải ngân các nguồn vốn còn chậm; chất lượng giáo dục không đồng đều giữa các vùng trong tỉnh; tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tăng cao; công tác xuất khẩu lao động triển khai chậm, hiệu quả đạt thấp; chất lượng cai nghiện ma túy còn hạn chế.

            Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cần tập trung phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đặc biệt phân tích sâu sắc và toàn diện về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó bàn bạc và thống nhất các nhóm giải pháp hữu hiệu, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, góp phần cùng cả nước khắc phục khó khăn, yếu kém, tiếp tục có giải pháp thích hợp để phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; tạo tiền đề cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

          Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

          Theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, tại kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào những vấn đề sau:

          Một là: Tập trung xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2009, dự toán và phân bổ sự toán NSĐP năm 2010; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN năm 2009 và kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2010; về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2009, kế hoạch năm 2010. Xem xét các tờ trình, đề án của UBND tỉnh như Tờ trình về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; về quy định danh mục và mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010…

Hai là: Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo tình hình hoạt động và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND và UBND; nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII…

          Ba là: HĐND dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại Tổ đại biểu và thảo luận tại Hội trường; nghe các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trả lời chất vấn; nghe UBND tỉnh báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra tại kỳ họp.

          Bốn là: Thảo luận và thông qua 12 nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2009; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2010; về kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2010; về quyết toán NSĐP năm 2008; về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định danh mục và mức thu các loại phí, lệ phí; về quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010; về chương trình ban hành Nghị quyết, chương trình giám sát, kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2010 và một số nội dung quan trọng khác.

          Kính thưa các vị đại biểu!

          Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XII là kỳ họp cuối năm có nhiều nội dung quan trọng, nhất là đánh giá tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách địa phương năm 2009; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2010…Để hoàn thành tốt chương trình, nội dung kỳ họp, cùng với việc nâng cao trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan có liên quan và cơ quan giúp việc của HĐND tỉnh thì các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

          Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Lai Châu, khoá XII./.
Xin trân trọng cảm ơn!

 

(Giàng Páo Mỷ)

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Họp báo thông tin về Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI(11/12/2019 4:39:50 CH)

Sở TNMT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1274/TB-STNMT).(12/12/2019 9:39:22 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down