Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
(Ngày đăng :11/07/2013 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Lò Văn Giàng, UV TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cổng Thông tin điện tử xin đăng toàn văn bài phát biểu này.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII!

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XIII, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự kỳ họp sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Các nội dung trình tại kỳ họp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn và cho ý kiến. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Hội đồng thảo luận, quyết định.

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chính trị ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn có những hạn chế nhất định. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích làm rõ kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; quyết định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Trong quá trình thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp, đưa chất vấn trở thành hoạt động thường xuyên, một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền địa phương.

Tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề theo Nghị quyết và Kế hoạch đã ban hành năm 2013. Tiếp tục lãnh đạo việc tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai sửa đổi.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành kế hoạch. Chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng hiệu quả phí dịch vụ môi trường gắn với bảo vệ, nâng cao chất lượng rừng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường, lớp học, đội ngũ giáo viên đảm bảo cho năm học mới. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả các giải pháp về đào tạo nghề, tạo việc làm, nhất là đối với lao động nông thôn, lao động bị thu hồi đất sản xuất.

Chuẩn bị các điều kiện cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2013; tăng cường chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chú trọng khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý kịp thời, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh biên giới, trật tự xã hội, các vụ án hình sự, ma túy…

Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được xác định sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.

 2. Về sửa đổi chính sách hỗ trợ phát triển xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Sau gần 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đã làm chuyển biến một bước về nhận thức và tập quán sản xuất của nông dân, nhất là việc đưa các giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất; chăm lo công tác phòng, chống dịch bệnh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật…, góp phần quan trọng để giá trị sản xuất nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Tuy nhiên, trước tình hình và yêu cầu mới, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hiện hành còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Tại kỳ họp này, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh xem xét quyết định sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát theo chức năng của mình về công tác nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Lấy phiếu tín nhiệm là việc làm thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử; nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của đại biểu cử tri để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, công tác. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Để việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo nguyên tắc, đạt chất lượng và hiệu quả, đề nghị HĐND, đại biểu HĐND, những người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện tốt một số nội dung sau:      

Một là, việc lấy phiếu tín nhiệm cần bảo đảm quyền của đại biểu HĐND; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm. Công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND; bảo đảm tiêu chuẩn của người giữ chức vụ do HĐND bầu; bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Hai là, các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc mục đích yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND tỉnh; đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu một cách thật dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm và chính xác.

Ba là, người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và giải trình đầy đủ các nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.

Bốn là, thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức để HĐND thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Đồng thời tổ chức để HĐND thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, các ban HĐND và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trước khi lấy phiếu tín nhiệm.

Năm là, tổ chức chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục các bước lấy phiếu tín nhiệm để các đại biểu có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý, vận động gây bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

Sáu là, ban kiểm phiếu phải làm việc công tâm, chính xác, có trách nhiệm; kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời để công luận, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát.

4. Về các nội dung khác: Theo thẩm quyền, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định theo quy định.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII quyết định nhiều nội dung quan trọng, đề nghị HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013.

Một lần nữa thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!


(*) Tiêu đề do Ban biên tập đặt

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Hàng nghìn lượt khách đến dự khai mạc Chợ đêm San Thàng (14/12/2019 12:42:19 CH)

Đoàn công tác liên bộ thăm, tặng quà tại tỉnh Lai Châu(13/12/2019 2:24:37 CH)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 (13/12/2019 9:35:43 SA)

Lai Châu: Khai mạc chợ đêm San Thàng vào ngày 14/12(12/12/2019 10:25:32 SA)

Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án " Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020"(12/12/2019 8:51:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down