Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Các vị đại biểu dân cử phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao*
(Ngày đăng :18/06/2011 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XIII, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIII đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng. Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Lai Châu xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài bế mạc.

Kính thưa: Đồng chí Lò Văn Giàng-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu!
Thưa các vị khách quý!
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Thưa toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp diễn ra trong thời gian ngắn song các vị đại biểu đã tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của người đại biểu dân cử để cùng thảo luận, đóng góp và xem xét, quyết định những nội dung quan trọng của kỳ họp này.

Kỳ họp đã vinh dự được đồng chí Lò Văn Giàng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới. Thay mặt HĐND tỉnh, UBND và các vị đại biểu, tôi biểu thị sự nhất trí cao và xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí, vận dụng những định hướng đúng đắn để không ngừng đổi mới năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào sự nghiệp phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh nhà.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. HĐND tỉnh thẳng thắn lắng nghe và tiếp thu cầu thị những kết quả, hạn chế của cuộc bầu cử, từ đó đúc rút ra những kinh nghiệm quý báu để phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn những cuộc bầu cử sau. Đồng thời, đã nghe ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra và ra Nghị quyết xác nhận tư cách các đại biểu trúng cử.

HĐND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thiết thực của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh trong thời gian tới. HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ cùng với các cơ quan hữu quan, các cấp chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, xem xét, kịp thời giải quyết các ý nghị, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực, đem hết trí tuệ, khả năng của mình hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của cử tri. 
Thưa các vị đại biểu!Thưa toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp thứ nhất đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là kiện toàn bộ máy HĐND, UBND hoạt động xuyên suốt cả nhiệm kỳ với việc lựa chọn dân chủ, sáng suốt, đúng luật, HĐND tỉnh đã bầu ra các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Trưởng, Phó, thành viên các Ban HĐND tỉnh; Bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nhiệm vụ phát kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo hết sức nặng nề, với nhiều khó khăn và thử thách, trách nhiệm của các đồng chí. HĐND mong muốn và tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biểu, của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 Thưa các vị đại biểu!

Từ khi được chia tách, thành lập đến nay, các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân tỉnh Lai Châu đã không ngừng cố gắng, phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, khai thác tiềm năng sẵn có đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện về các mặt kinh tế - chính trị - xã hội. Tuy nhiên, với những khó khăn nội tại, với xuất phát điểm thấp của một tỉnh nghèo, miền núi, biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Lai Châu đã và đang đứng trước những vấn đề cần giải quyết cấp bách như: thúc đẩy phát triển kinh đưa tỉnh về cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế tương xứng với tiềm năng, lợi thế, xây dựng hạ tầng kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở, tiền đề, tạo đà cho mục tiêu phát triển kinh tế lâu dài của tỉnh....Để giải quyết những vấn đề trên cần có sự đóng góp ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ họp và những giải pháp thiết thực từ phía UBND tỉnh chính quyền các cấp và sự ủng hộ của nhân dân toàn tỉnh.

Thành công của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới có nhiều hứa hẹn về sự năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cao trước nhân dân.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cấp, các ngành, các vị đại biểu HĐND tỉnh ngay sau kỳ họp này, quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, nhanh chóng ổn định về tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên phạm vi toàn tỉnh; không ngừng đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương; tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Hai là, nâng cao vai trò và hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh trong quản lý, điều hành kinh tế địa phương trên cơ sở khai thác những tiềm lực sẵn có,  đồng thời tạo môi trường pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi đặc thù của tỉnh để thu hút đầu tư từ bên ngoài và các nguồn lực tổng hợp thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Ba là, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, các cấp trong việc quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội tại địa phương. Ðồng thời, phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Bốn là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh trong việc tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện tốt hai chức năng cơ bản của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Năm là, trong yêu cầu chung của việc xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người lãnh đạo và người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, nhân tố quan trọng quyết định tới hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương là các vị đại biểu HĐND cần ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri. Đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp HĐND và động viên nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật Nhà nước,và Nghị quyết H ĐND tỉnh.

 Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóaXII, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã về dự kỳ họp.

Cảm ơn sự đóng góp của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các ngành, các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo và ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, quyết tâm xây dựng tỉnh Lai Châu giàu mạnh cùng cả nước vững bước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Chúc các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc!

 Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 Xin trân trọng cảm ơn!

*Tiêu đề do Ban biên tập đặt.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down