Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đạt còn thấp, khó đạt của năm 2018 (*)

(Ngày đăng :12/07/2018 12:57:56 CH)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

(laichau.gov.vn) Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung của Kỳ họp. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài biểu bế mạc quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này. 

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung của Kỳ họp.

HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2016 - 2020.

HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt phát huy đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế-xã hội 6 tháng đầu đã đạt được kết quả toàn diện. Nhiều chỉ tiêu đạt khá cao, sản xuất nông nghiệp được chú trọng phát triển; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương được đẩy mạnh; thu ngân sách trên địa bàn tăng khá; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác y tế được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì phát triển; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, các đại biểu thảo luận đồng thuận với kết quả báo cáo và nhấn mạnh: Sau 2 năm rưỡi thực hiện kế hoạch đã đạt được kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2018 vượt kế hoạch đề ra; nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp dự ước đến hết năm 2018 đạt và vượt kế hoạch; lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến; duy trì và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; tỷ lệ giảm nghèo vượt kế hoạch; công tác xây dựng chính quyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tập trung thực hiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Cùng với những kết quả đạt được, HĐND tỉnh thẳng thắn phân tích, đánh giá những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, những nhiệm vụ quan trọng, những yếu tố tác động trực tiếp đến thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, HĐND thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm, đó là:

Một là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đạt còn thấp, khó đạt của năm 2018. Chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiến độ các dự án, các chương trình, mục tiêu, quản lý tài chính, thu ngân sách trên địa bàn, phát triển thương mại dịch vụ du lịch.

Hai là, các cấp, các ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục mưa lũ, giúp đỡ đồng bào và các địa phương chịu thiệt hại của trận mưa lịch sử vừa qua sớm ổn định cuộc sống, sản xuất của Nhân dân nhất là về nhà ở, khôi phục sản xuất, đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh phát sinh; tiếp tục chủ động kịp thời phòng, chống thiên tai mưa lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tiếp theo.

Ba là, thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công. Tập trung cải thiện những tiêu chí, lĩnh vực, bộ phận thực hiện chưa tốt, lĩnh vực còn có những bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp và người dân; đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ năm học mới; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình giảm nghèo bền vững.

Năm là, tiếp tục chủ động nắm tình hình và làm tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn, chủ quyền biên giới quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thông tin, tuyên truyền, bịa đặt, nói xấu, kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, dân tộc. Chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo cuộc diễn tập có chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Sáu là, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời các nội dung trình kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh vào tháng 12/2018.

Về thực hiện kế hoạch 5 năm, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; nâng cao thu nhập của người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, nhất là thủy điện nhỏ và công nghiệp gắn với nông nghiệp; ổn định đời sống, phát triển sản xuất vùng đồng bào tái định cư, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tăng cường đầu tư phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh, phát triển văn hóa, thể thao, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nghe thông báo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh; nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với thành viên UBND tỉnh: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm nắm bắt tình hình những vấn đề dư luận và cử tri quan tâm chất vấn người có trách nhiệm, thành viên UBND tỉnh được chất vấn đã nghiêm túc trả lời, xác định rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp thực hiện. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh nghiêm túc thực hiện lời hứa chất vấn, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp, trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và báo cáo giải trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua 6 nghị quyết, đó là: Nghị quyết đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Các nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

HĐND tỉnh đã xem xét miễn nhiệm một số thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã được nghỉ chế độ theo quy định; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. HĐND tỉnh tin tưởng với trách nhiệm thành viên UBND tỉnh, các đồng chí sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biểu.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, HĐND tỉnh đánh giá cao sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nội dung đảm bảo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong quá trình chuẩn bị và đóng góp cho thành công kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND, VKSND tỉnh, các ngành, các cấp cần sớm triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, các nhiệm vụ được HĐND tỉnh thông qua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng hoạt động, nâng cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân, chủ động, tích cực hơn trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, lắng nghe ý kiến cử tri và Nhân dân, kịp thời phản ánh về Thường trực HĐND, cơ quan có thẩm quyền xem xét; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, nắm bắt tình hình cùng với UBND tỉnh, các ngành hữu quan thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018.

6 tháng cuối năm nhiều nhiệm vụ quan trọng, Thay mặt HĐND, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu, các vị khách quý dành thời gian dự kỳ họp, quan tâm góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh; cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và của tỉnh, các đơn vị phục vụ; cảm ơn sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của cử tri và Nhân dân trong tỉnh góp phần cho thành công kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thời điểm này toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, từng địa phương đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và các thế hệ trẻ tỉnh Lai Châu đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ; trân trọng biết ơn Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc.

Bằng hành động thiết thực, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; các Nghị định của Chính phủ về chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ người có công với cách mạng. Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ người có công với cách mạng đảm bảo chặt chẽ, công khai, đúng quy định; không để hồ sơ tồn đọng ở các cấp. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và di chuyển hài cốt liệt sĩ để đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tích cực vận động tham gia ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" phối hợp với các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng Nhà nước chăm lo cho đối tượng chính sách.

Xin kính chúc các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Ban biên tập đặt

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down