Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Bên lề Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh

(Ngày đăng :07/12/2017 9:25:27 SA)


Các đại biểu trò chuyện bên lề Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh

(laichau.gov.vn) Tại Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 6-8/12. Cổng Thông tin điện tử đã lược ghi những ý kiến của các đại biểu xung quanh các nội dung của kỳ họp.

 9/9 chỉ tiêu lớn của năm 2017 đều đạt và vượt xa so với kế hoạch đề ra

Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 do UBND tỉnh trình bày trước kỳ họp đã đưa ra các số liệu sát thực, đúng với tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của tỉnh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tỉnh Lai Châu đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu lớn và quan trọng. Đây là một tin vui lớn bởi các năm trước tỉnh thường có từ 3-4 chỉ tiêu không đạt. Phải kể đến là một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra, đơn cử như chỉ tiêu phát triển nông-lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp, cây có giá trị kinh tế cao như chè, quế, sơn tra, mắc ca, trồng rừng... thì riêng việc trồng mới 4 loại cây (chè, quế, sơn tra, mắc ca) đã đạt được 5.423ha. Diện tích này gần tương đương với diện tích của xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Và chúng tôi thấy chưa bao giờ người dân lại đồng lòng vào cuộc với sự thống nhất cao như vậy, tham gia trồng rất tích cực để có được kết quả trên. Ngoài ra, chỉ tiêu tăng trưởng GDPR của tỉnh cũng tăng trưởng tốt. Theo kế hoạch tỉnh tăng khoảng 9,89% nhưng đến nay chúng ta đã đạt trên 11%. Thu ngân sách chúng ta đã đạt 1.800 tỷ đồng, và với tiến độ này, từ nay đến cuối năm chúng ta sẽ đạt mức 1.900 - 2.000 tỷ. Tôi mong muốn tinh thần này sẽ tiếp tục được chuyển giao sang năm 2018 để chúng ta phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sẽ đề ra.

Phát triển, nâng cấp hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu

 Ông Bùi Quang Sắc, Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Bùi Quang Sắc, Giám đốc Sở Xây dựng: Trong những năm qua, hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu phát triển khá nhanh, tuy nhiên tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh còn thấp, nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển đô thị còn hẹp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 8 đô thị hiện hữu, trong đó có 1 đô thị loại III (thành phố Lai Châu) và 7 đô thị loại V. Một số đô thị vẫn có những tiêu chuẩn chưa đạt, vẫn còn nợ tiêu chuẩn. Do vậy, việc ban hành Nghị quyết chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 là rất cần thiết nhằm xây dựng và phát triển từng đô thị đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Nghị quyết được ban hành sẽ là cơ sở để tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thi quốc gia theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu có chương trình kế hoạch cụ thể, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm tài nguyên, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đây cũng là cơ sở để ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, là cơ sở để lập đề án và đánh giá nâng loại đô thị, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và gìn giữ những giá trị tinh hoa bản sắc văn hóa của mỗi đô thị, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 sát với thực tế

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải bám sát vào tình hình thực tế, đảm bảo công tác giải ngân các nguồn vốn cho các chương trình, dự án theo đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước Trung ương dự kiến giao là 2.123.985 triệu đồng. Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước dựa trên  các nguyên tắc: Việc phân bổ phải đảm bảo góp phần phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thực hiện theo Luật Đầu tư công các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; danh mục dự án phải thuộc danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Trung ương…

Trong điều kiện ngân sách có hạn, để xây dựng tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công từ việc lập, quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đo đạc, lập phương án đền bù, hỗ trợ đúng chế độ chính sách; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư trong xây dựng cơ bản… Đồng thời, khai thác tối đa các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng ở những khu vực có lợi thế; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn trong tỉnh, huy động tối đa các nguồn lực, thu hút vốn trong nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp…

Tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ: Trước đây khi chưa có Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tỉnh đã thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 842/UBND-TH và Công văn số 248/UBND-TH để chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chính sách tinh giản biên chế. Trong đó, yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án kế hoạch tinh giản biên chế. Sau khi tổng hợp kế hoạch tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2021.

Từ năm 2015-2021 tỉnh Lai Châu sẽ tinh giản 1.982 người, riêng năm 2017, tỉnh đã thực hiện tinh giản được 86 người. Trong đó, hành chính 6 người, đơn vị sự nghiệp 50 người và cấp xã 30 người. Theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giảm biên chế gắn với cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp với tinh thần 1 người làm nhiều việc phục vụ Nhân dân tốt hơn…

Đẩy mạnh việc phát triển du lịch

Ông Sùng A Hồ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Sùng A Hồ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Năm 2017, Ngành Du lịch đạt được kết quả đáng khích lệ. Theo số liệu thống kê, năm nay tỉnh ta có khoảng 240 nghìn du khách đến tham quan, trong đó có khoảng 10% là du khách quốc tế. Các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã thu hút nhiều du khách đến tham quan khám phá. Tỉnh đã có nhiều hoạt động để chào đón khách du lịch như Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ nhất, các Lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc, Tết độc lập… Bên cạnh đó, tỉnh cũng có nhiều hoạt động để quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Lai Châu cho du khách trong, ngoài nước biết và tìm hiểu.

Để đẩy mạnh việc phát triển du lịch, trong thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá; kết hợp các điểm du lịch cộng đồng, danh lam thắng cảnh và gắn du lịch với nông nghiệp; liên kết, phối hợp với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đặc biệt là phối hợp với tỉnh Lào Cai để đưa du khách sang tỉnh ta; tích cực tham gia vào các hội chợ thương mại và quảng bá du lịch, nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Sài Gòn và Quảng Ninh… để thu hút du khách đến tham quan, khám phá; xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo; cân đối ngân sách để đầu tư cho việc phát triển du lịch…/.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1(20/01/2020 4:13:37 CH)

Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu(20/01/2020 4:14:21 CH)

Lai Châu: Nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2020(18/01/2020 10:03:44 SA)

Lấy người bệnh làm trung tâm, coi nguồn nhân lực là hướng phát triển(26/12/2019 9:28:37 SA)

Xuân gắn kết, Tết sum vầy(19/01/2020 8:45:44 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down