Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Bên lề Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIII
(Ngày đăng :06/12/2012 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Bên lề kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIII, phóng viên Cổng giao tiếp điện tử đã trao đổi với một số đại biểu xoay quanh những vấn đề mà cử tri quan tâm, xin lược đăng một vài ý kiến gửi tới bạn đọc.

Bà Giàng Páo Mỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn với 95,18% ý kiến tán thành trong tổng số đại biểu có mặt.

 

Theo đó, Quốc hội, Hội đồng nhân dân sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ; riêng đối với nhiệm kỳ 2011-2016 thì việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013.

Về mức độ tín nhiệm, Nghị quyết quy định 3 mức là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người có trên 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.

Nghị quyết nêu rõ: Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu khi: Có kiến nghị bằng văn bản của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân; Có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp”; Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” 2 năm liên tiếp. 

Về bỏ phiếu tín nhiệm có 2 mức độ là "tín nhiệm", "không tín nhiệm". Người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bỏ phiếu “không tín nhiệm” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức đối với người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2013. 

Đối với tỉnh Lai Châu, sau khi Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn được ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có các văn bản hướng dẫn cụ thể thì HĐND tỉnh sẽ triển khai thực hiện theo quy định.     


* Thị xã Lai Châu lên đô thị loại 3 là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Sùng A Hồ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa 13 sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó nội dung mà tôi quan tâm nhất là Kỳ họp sẽ xem xét thông qua đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu là đô thị loại 3. Việc công nhận thị xã Lai Châu lên đô thị loại 3 sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây chính là nội dung quan trọng và được nhiều cử tri quan tâm. Là cơ sở cho việc đảm bảo chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện các tiêu chí đạt thấp so với tiêu chí đô thị loại 3 từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân xứng đáng là Trung tâm văn hóa xã hội của tỉnh; từng bước rút ngắn khoảng cách so với các tỉnh trong khu vực cũng như trong cả nước.


* Đẩy nhanh tiến độ thi công 2 tuyến đường Pa Tần - Mường Tè và Pắc Ma - Mù Cả - Mường Nhé

Ông Đoàn Đức Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Dự án đường Pa Tần, Mường Tè, có mức đầu tư là 1.460 tỷ đồng, tiến độ thi công hoàn thành công trình vào năm 2013, nhưng do khó khăn về nguồn vốn cho nên công trình có một số gói thầu và hạng mục công trình phải tạm dừng, giãn tiến độ đến năm 2015 ví dụ 2 gói thầu xây dựng đường ở trung tâm thị trấn Mường Tè, gói thầu xây dựng cầu Mường Cấu, gói thầu xây dựng điện chiếu sáng và lớp mặt đường láng nhựa và các công trình kiên cố hóa cọc tiêu biển báo. Trước mắt tập trung thi công công trình đến điểm dừng kỹ thuật, thông tuyến thi công trình thoát nước để đảm bảo tạm thời đưa công trình vào sử dụng cuối năm 2013. Để đảm bảo thực hiện tiến độ đã đề ra, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung máy móc thiết bị, vật lực, nhân lực tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Tập trung xử l‎ý giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi công công trình. Tập trung giải quyết khó khăn về nguồn vốn kể cả việc ứng vốn trước kế hoạch cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; xem xét bổ sung thay thế một số nhà thầu khó khăn về tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành gói thầu đã được giao; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sìn Hồ để tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt bàn giao mặt bằng của một số gói thầu đảm bảo mặt bằng sạch để cho các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Đến cuối năm 2013 cơ bản hoàn thành tuyến đường để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. 

* Chậm tiến độ thi công công trình bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên

 Ông Nguyễn Công Huấn, Giám đốc Sở Y tế: Bệnh viên Đa khoa Tân Uyên do Sở Y tế Lai Châu làm chủ đầu tư đã được tiến hành xây dựng từ năm 2010. Nguồn vốn đầu tư là 68,5 tỷ đồng được cấp từ trái phiếu chính phủ nhưng vốn được cấp đến năm 2012 mới được 24 tỷ, trong đó năm 2012 được cấp 4 tỷ. Tổng số vốn được cấp mới đạt 40% nhu cầu để xây dựng hoàn chỉnh Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên. Chủ đầu tư đã phối hợp tốt với nhà thầu đã đầu tư xây dựng khoảng 35 tỷ, vượt 7 tỷ so với vốn đã được cấp và thanh toán cho các nhà thầu. Để đẩy nhanh xây dựng Bệnh viện Đao khoa Tân Uyên, tôi có hứa trước đại biểu và nhân dân là sẽ khẩn trương đưa Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên vào sử dụng trong qu‎ý III năm 2013 với điều kiện là phải được cấp tương đối đủ vốn để cho chúng tôi thanh toán với nhà thầu. Tuy nhiên, từ kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII (tháng 7) đến nay Sở Y tế Lai Châu cũng chưa nhận được thêm nguồn vốn. Tuy vậy, chúng tôi có 3 cuộc họp gửi 4 văn bản đến các nhà thầu để khẩn trương hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng. Năm 2013, chính phủ tiếp tục cấp vốn cho các bệnh viện bằng vốn trái phiếu chính phủ, bệnh viện Tân Uyên được cấp thêm 14 tỷ và số tiền được cấp nằm trong giai đoạn từ 2013-2015. Có nghĩa sau đó bệnh viện Tân Uyên sẽ không được cấp thêm vốn sau khi đã cấp 14 tỷ này. 14 tỷ cộng với 28 tỷ đã được cấp là 42 tỷ như vậy bệnh viện Tân Uyên vẫn còn thiếu 26 tỷ. Chúng tôi đã xem xét cắt bỏ một số hạng mục và chỉ xây dựng những hạng mục công trình cần thiết. Chúng tôi đề nghị UBDN tỉnh, HĐND tỉnh cấp thêm 13 tỷ. Nếu được cấp thêm vốn theo đề nghị, chúng tôi vẫn có thể hoàn thành và giữ đúng lời hứa là đưa bệnh viện Tân Uyên vào sử dụng trong qu‎ý III năm 2013. 

 * Cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Ông Vàng Văn Quyết, xã Mường Mô, huyện Mường Tè, đại diện cử tri huyện Mường Tè: Tôi quan tâm nhất là lời hứa của lãnh đạo trước cử tri. Các ‎ý kiến của cử tri từ kỳ họp trước, đã được trả lời từng câu, từng ‎ý được trả lời đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng và tỷ mỷ. Cử tri thấy các ‎ý kiến của mình được quan tâm, giải quyết được các vướng mắc trong tâm tư mà từ trước đến nay chưa được giải đáp, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Tôi mong muốn sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm, sát dân hơn, quyết liệt trong chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, làm rõ những vấn đề mà cử tri đang băn khoăn, quan tâm tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

 


Thực hiện: Đinh Lan - Thanh Nga - Kim Anh

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down