Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên

(Ngày đăng :20/04/2019 1:13:32 CH)


Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông nội đồng tại xã Sơn Bình huyện Tam Đường.

(laichau.gov.vn) Năm 2018, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã luôn tập trung đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên; luôn tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, học tập phấn đấu trở thành những đoàn viên thanh niên tích cực, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đội hậu bị tin cậy của cấp ủy đảng các cấp.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nguồn phát triển đảng, tăng cường lực lượng, đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Năm 2018 các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp và xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Thực hiện Cuộc vận động ‘‘Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam’’, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay được đẩy mạnh. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến đoàn viên thanh niên. Đồng thời, xây dựng quy định về trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, triển khai sâu rộng Chương trình ‘‘Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lai Châu’’.

Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới’’. Đến nay, 100% các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới thanh lịch văn minh với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khoẻ dồi dào, kỹ năng thành thạo và 6 giá trị cốt lõi: Trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm. Đồng thời, phát hiện bồi dưỡng, xây dựng hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực, tuyên dương, nêu gương các điển hình, người tốt việc tốt có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, tủ sách pháp lý cho thanh thiếu niên. Trong năm 2018 toàn tỉnh đã tổ chức 400 hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; 463 hoạt động tư vấn trợ giúp pháp lý; hơn 2.000 hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện 04 công trình thanh niên cấp tỉnh; 27 công trình thanh niên cấp huyện, 164 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở; huy động nguồn lực tham gia đổ bê tông được 2,4 km đường giao thông nông thôn trị giá 400 triệu đồng; tham gia mở mới 32 km đường giao thông, tu sửa được 74,8 km đường liên thôn bản; xây dựng mới 01 cầu giao thông nông thôn trị giá gần 1 tỷ đồng; tu sửa 05 nhà văn hóa; làm mới đường cấp nước sạch sinh hoạt trị giá 350 triệu đồng; giúp đỡ đổ nền nhà cho 10 hộ nghèo, xây dựng 13 nhà tiêu hợp vệ sinh, giúp hỗ trợ di dời 57 chuồng trại chăn nuôi; nạo vét 5.5 km kênh mương, thủy lợi nội đồng. Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm: Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè… Qua các phong trào đã tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên được rèn luyện, cống hiến, phấn đấu trở thành đảng viên.

Hàng năm, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng, đủ các quy trình theo quy định trên cơ sở đánh giá, phân loại đoàn viên. Nhờ đó, chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo, duy trì ổn định. Từ sự giới thiệu, bồi dưỡng của Đoàn, nhiều người trẻ thực sự có lý tưởng, đạo đức, trình độ, trách nhiệm và bản lĩnh đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy Đảng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật Đảng đối với đảng viên trẻ, đảng viên dự bị… Năm 2018, Đoàn các cấp giới thiệu 1.310 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó đã có 839 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 100% Đoàn các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tham gia phản biện xã hội năm 2018. Đoàn viên Hoàng Ngọc Diệp, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ: Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu phấn đấu của nhiều đoàn viên thanh niên trẻ. Bản thân tôi luôn nỗ lực, tích cực học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia vào các hoạt động do các tổ chức đoàn phát động... Nhờ vậy, đầu năm 2019 tôi đã được tổ chức Đoàn giới thiệu cho Chi bộ xem xét, đề nghị xét kết nạp Đảng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn viên thanh niên, tạo nguồn cho phát triển Đảng thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới, đa dạng hóa các phong trào thi đua, tập hợp đoàn kết thanh niên để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia… Xứng đáng là cái nôi cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và là cơ sở để tổ chức Đoàn lựa chọn, giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Tin liên quan

Thực hiện mô hình bệnh viện thông minh ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu(11/11/2019 3:08:03 CH)

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam(15/11/2019 11:09:34 SA)

Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2019(31/10/2019 7:48:48 SA)

Họp báo tuyên truyền Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019(30/10/2019 9:51:39 SA)

Đại hội Đại biểu Hội Y học tỉnh khoá II, nhiệm kỳ 2019-2024(28/10/2019 8:36:52 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện mô hình bệnh viện thông minh ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu(11/11/2019 3:08:03 CH)

Đính chính Thông báo số 37 ngày 11/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lai Châu.(15/11/2019 9:21:26 SA)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu(07/11/2019 4:31:43 CH)

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam(15/11/2019 11:09:34 SA)

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(14/11/2019 2:45:30 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down