Trang chủ Chuyên đề Thi đua yêu nước

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước

(Ngày đăng :19/04/2019 3:15:23 CH)


Công nhân nông trường cao su huyện Sìn Hồ nâng cao kỹ thuật khai thác mủ cây cao su.

(laichau.gov.vn) Xác định phong trào thi đua có sức mạnh to lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để phong trào thi đua thực sự đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm 2018 Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tốt 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch, đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể đã tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân tỉnh; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động tỉnh;  “Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới” của Liên minh HTX tỉnh; “Đồng hành với thành niên lập thân, lập nghiệp” của Tỉnh đoàn; "Thi đua dạy tốt, học tốt" của Ngành Giáo dục và Đào tạo…

Giờ hoạt động của cô trò Trường Mầm non Đoàn Kết, thành phố Lai Châu.

Nhiều phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các địa phương tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng, chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động nông thôn và khai thác được tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Do đó, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến ở cơ sở như: Liên đoàn Lao động tỉnh với mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” đã góp phần xây dựng môi trường sống sạch, đẹp; huyện Than Uyên với mô hình “Xây dựng các lò đốt rác thải sinh hoạt tập trung” giúp bản làng thực hiện tốt tiêu chí về sinh môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Huyện Tam Đường là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về phong cảnh, khí hậu, nhiều bản trên địa bàn huyện đã xây dựng được bản nông thôn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng như bản Lao Chải 1 (xã Khun Há), bản Sì Thâu Chải (xã Tả Lèng)... Đặc biệt trên địa bàn huyện đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Điện sáng nông thôn”; đã phát huy được tinh thần tích cực, chủ động, tự lực, của người dân trong việc đóng góp ngày công và kinh phí để thực hiện chương trình điện sáng công cộng trên các tuyến đường giao thông nông thôn, hiện nay trên địa bàn huyện đã có 36 bản/13 xã, thị trấn triển khai phong trào “Điện sáng nông thôn” và đã góp phần đổi thay diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện.

Đoàn viên thanh niên phát dọn thực bì trong Tháng Thanh niên.

Phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục thực hiện có hiệu quả. 100% các sở, ngành, huyện, thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện, đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo phù hợp với thực tiễn. Các địa phương triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất; khuyến nông, khuyến lâm; thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng hàng hóa; đã tổ chức đào tạo nghề cho 6.300 lao động, đạt 100% kế hoạch; giải quyết việc làm cho trên 7.000 nghìn lao động. Qua đó, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động đúng hướng, giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 25,64% (tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm 4,19% so với năm 2017, vượt 0,43% so với kế hoạch), có 13/75 xã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và đã có 02 huyện Than Uyên, Tân Uyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo.

Ngoài các phong trào thi đua thường xuyên, UBND tỉnh đã phát động các phong trào thi đua chuyên đề như: "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Phong trào "Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019"; Phong trào "Thi đua quyết thắng"... gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bà Hồ Thị Hiệng, Quyền Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh cho biết: Các phong trào thi đua đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và đã mang lại hiệu quả một cách thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,22%. Cơ cấu kinh tế các ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 15,94%; công nghiệp-xây dựng chiếm 48,27%; dịch vụ và thuế nhập khẩu chiếm 35,79%; tổng sản phẩm trên địa bàn theo bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng (tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017); thu ngân sách  đạt trên 2.120 tỷ đồng (vượt 9%) so với dự toán; tổng giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 11.06 triệu USD (vượt 0.55%). Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được duy trì. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới phương pháp dạy và học. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ IV, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ VII. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường; hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu; năm 2018 có 4.921 tập thể, cá nhân được Trung ương và UBND tỉnh khen thưởng. Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để hướng tới chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của tỉnh.

Tin liên quan

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V(04/09/2019 3:47:12 CH)

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước(17/04/2019 11:06:13 SA)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(11/04/2019 5:04:35 CH)

Công an tỉnh Lai Châu: Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(19/03/2019 10:58:38 SA)

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng(07/09/2018 10:50:25 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất(22/10/2019 7:59:37 SA)

Ngày hội bản Mông(21/10/2019 10:17:45 CH)

“Tam Đường nơi hội tụ sắc màu văn hóa”(18/10/2019 4:50:35 CH)

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down