Trang chủ Chuyên đề Thi đua yêu nước

Nghị quyết 02-NQ/TU – Định hướng trong công cuộc giảm nghèo bền vững
(Ngày đăng :25/11/2015 2:31:03 CH)


Người dân Than Uyên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

(laichau.gov.vn) Thời điểm đầu năm 2011, Lai Châu là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao thứ 2 và cao hơn gấp 3 lần bình quân chung của cả nước, không chỉ vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chiếm tới 46,78%; tổng số hộ cận nghèo trên 44 nghìn hộ, chiếm 58% tổng số hộ trên địa bàn. Việc thực hiện giảm nghèo gặp nhiều khó khăn do số hộ nghèo chủ yếu ở vùng nông thôn với tập quán canh tác truyền thống, lạc hậu, tư tưởng vẫn còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Trước tình hình đó, được sự hỗ trợ của Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lai Châu đã có nhiều kế sách thực hiện công cuộc giảm nghèo và tiến tới giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, Nghị quyết 02-NQ/TU năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chính là kim chỉ nam, định hướng đúng trong công cuộc giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống ước còn 20,48%; tổng số hộ cận nghèo giảm ước còn 7.307 hộ.

Tháng 4/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 – 2015. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, tỉnh ủy đã chỉ đạo việc tuyên truyền và triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh để cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác giảm nghèo, hộ nghèo thì nhận thức được rõ cơ hội, điều kiện thuận lợi để nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Có thể nói việc ban hành Nghị quyết đã huy động được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng vào cuộc để thực hiện một cách hiệu quả.

Là địa phương có nhiều cố gắng trong mục tiêu giảm nghèo bền vững, ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường đã xây dựng và ban hành Nghị quyết của huyện để thực hiện. Huyện cũng ban hành Nghị quyết phân công các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc đảng bộ huyện giúp đỡ các bản đặc biệt khó khăn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo trên địa bàn. Qua 5 năm, huyện đã chỉ đạo hỗ trợ trên 3.000 lượt hộ nghèo, 659 lượt hộ cần nghèo, 514 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn tín dụng từ Ngân hành Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 103.000 triệu động; hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho trên 2.700 lao động; xóa nhà tạm cho 125 hộ từ nguồn quỹ vì người nghèo… và nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo khác. Từ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên 6%, đến nay toàn huyện còn 2.060 hộ nghèo, chiếm 14,98%.

Không chỉ riêng huyện Tam Đường mà các Huyện ủy, Thành ủy trong toàn tỉnh căn cứ trên cơ sở Nghị quyết 02 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành đã xây dựng và ban hành kịp thời Nghị quyết của địa phương về giảm nghèo bền vững, chỉ đạo UBND xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo điều hành công tác giảm nghèo trên địa bàn. Hàng năm, căn cứ Nghị quyết của HĐND, UBND các huyện, thành phố giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo và kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo để các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại cơ sở, các tổ chức đoàn thể đã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến tới Nhân dân nắm được nội dung chính sách hỗ trợ hộ nghèo, tổ chức chỉ đạo các thôn, bản rà soát hộ nghèo hàng năm theo hướng dẫn và tích cực triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn đến người dân được hưởng lợi.

Giai đoạn 2011 – 2015 thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo. Trong công tác quy hoạch sản xuất, sắp xếp dân cư, tỉnh đã phê duyệt một số quy hoạch để phát triển nông nghiệp như: Quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011 – 2020; quy hoạch phát triển vùng cao su đại điền tỉnh Lai Châu đến năm 2020; quy hoạch nuôi cá nước lạnh giai đoạn 2011 – 2020… từ đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đã đạt kết quả quan trọng, các chỉ tiêu sản xuất giai đoạn 2011 – 2015 cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Đến nay an ninh lương thực trên địa bàn cơ bản được đảm bảo, tổng sản lượng lương thực đạt 195.150 tấn, bình quân lương thực đạt trên 447kg/người/năm…

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2013 đã hoàn thành xây dựng quy hoạch và phê duyệt Đề án 96/96 xã. Hết năm 2015 đã có 15 xã đạt 19 tiêu chí; 10 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 40 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 31 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí. Bình quân tiêu chí trên xã là 11,94.

Cũng trong 5 năm, từ các chương trình mục tiêu Quốc gia, các Đề án đã, tỉnh đã tập trung đầu tư 486 công trình cơ sở hạ tầng: đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, nhà bán trú dân nuôi… Cụ thể, đã thực hiện cứng hóa gần 900km đường giao thông liên xã, bản, nội bản, đường giao thông nội đồng. Ước đến hết năm 2015 đã có 96 xã có đường ô tô đến trung tâm, tăng 9 xã so với năm 2010. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất, nâng tỷ lệ tưới đạt 80% diện tích gieo cấy. Đến giữa tháng 6/2015 đã có 108/108 xã, phường, thị trấn được sử dụng lưới điện quốc gia; ước tính đến hết năm 2015 có 100/108 xã, phường, thị trấn kết nối được Internet; 100% số xã có trạm y tế, ước tính đến hết 2015 tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn được xây dựng theo tiêu chí quốc gia về y tế xã là 70,37%.

Từ nhiều chương trình, dự án, toàn tỉnh đã đào tạo 28.305 lao động nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 30% năm 2010 lên 40,5% vào cuối năm 2015. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ cơ sở thường xuyên được đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn. Trong 5 năm đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc cho 8.150 lượt cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố. Dự án 600 tri thức trẻ tăng cường về các xã với 45 đồng chí đã kịp thời tiếp cận công việc, cùng cấp ủy chính quyền xã điều hành tốt hỏa động của UBND xã, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho nhân dân tại địa bàn.

Ông Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Lai Châu cho biết: Về cơ bản các kết quả đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra như giảm tỷ lệ hộ nghèo (mục tiêu giảm mỗi năm từ 3 – 4%, thực hiện giảm trung bình mỗi năm đạt 5,26%); giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở cho hộ nghèo; tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư; tạo bước đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng nông thôn mới, lao động nông nghiệp còn dưới 65% lao động xã hội; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo tập huấn, huấn luyện đạt trên 40%, tạo việc làm mới cho 22.500 – 25.000 lao động.

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu tỉnh giao; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh đã giảm dần, một số hộ đã tự nguyện xin thoát nghèo. Đời sống của người dân ở các xã nghèo từng bước được nâng lên, bình quân thu nhập đầu người tăng từ 8,2 triệu đồng năm 2010 lên 18,2 triệu đồng năm 2015. Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo đã góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V(04/09/2019 3:47:12 CH)

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước(17/04/2019 11:06:13 SA)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(11/04/2019 5:04:35 CH)

Công an tỉnh Lai Châu: Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(19/03/2019 10:58:38 SA)

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng(07/09/2018 10:50:25 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1(20/01/2020 4:13:37 CH)

Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu(20/01/2020 4:14:21 CH)

Lai Châu: Nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2020(18/01/2020 10:03:44 SA)

Lấy người bệnh làm trung tâm, coi nguồn nhân lực là hướng phát triển(26/12/2019 9:28:37 SA)

Xuân gắn kết, Tết sum vầy(19/01/2020 8:45:44 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down