Trang chủ Chuyên đề Thi đua yêu nước

Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng sát tình hình thực tế địa phương
(Ngày đăng :18/07/2016 7:06:34 SA)


Một góc thành phố Lai Châu

(laichau.gov.vn) Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tỉnh Lai Châu đã xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong đó xác định 3 chương trình trọng điểm, 6 Nghị quyết chuyên đề và 8 đề án để tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh theo mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Là tỉnh biên giới, Lai Châu có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tỉnh nằm trong khu vực đầu nguồn và phòng hộ đặc biệt xung yếu, điều tiết nguồn nước trực tiếp cho các công trình thủy điện lớn trên sông Đà, đảm bảo sự phát triển bền vững cho vùng châu thổ sông Hồng. Tỉnh cũng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biên mậu, cửa khẩu, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, nông – lâm nghiệp chất lượng cao và phát triển thủy điện... Tuy vậy, tỉnh có 8 huyện, thành phố, 108 xã, phường, thị trấn thì có tới 75 xã đặc biệt khó khăn, 23 xã biên giới; tỉnh có tới 87% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống... đó cũng là những khó khăn trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm (2016 - 2020); kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016, đảm bảo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã xác định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của giai đoạn và hàng năm. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cây trồng, đẩy mạnh chăm sóc diện tích cao su, chè, phát triển lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 6 tháng đầu năm 2016 tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của tỉnh ước đạt trên 45.000 ha, sản ượng ước đạt gần 39.000 tấn, tăng 960 tấn so với cùng kỳ năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, sâu rộng và quyết liệt. Tỉnh tập trung duy trì 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huy động nguồn lực để hoàn thiện tiêu chí cho 6 xã dự kiến đạt chuẩn trong năm nay. Tỉnh cũng xây dựng và ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.137 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ 2015. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 768 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 58% so với cùng kỳ.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nhất là hệ thống giao thông, điện, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, bệnh viện... 96/96 xã có đường ô tô đến trung tâm, 80% số bản có đường xe máy đi lại thuận lợi; 100% xã, phường, thị trấn, 84% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; 87% dân số đô thị được sử dụng nước sách, 75% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 50% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; công tác đối ngoại được duy trì, phát triển.

Có được kết quả trên, công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đã được tiến hành một cách đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thiết thực từ tỉnh đến cơ sở, góp phần từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Cùng với đó, Đảng bộ các cấp đã tăng cường công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời định hướng, giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Tỉnh ủy cũng xây dựng và ban hành Quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành toàn khóa, phân công nhiệm vụ và phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc cho từng ủy viên. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Tỉnh ủy đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện, theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%.

Cũng ngay sau Đại hội, tỉnh đã lãnh đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp ban hành và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã giám sát chuyên đề 40 tổ chức đảng, 129 đảng viên, kiểm tra 16 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 26 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 19 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng, thi hành kỷ luật 34 đảng viên, kiểm tra tài chính 81 tổ chức đảng.

Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. HĐND tỉnh các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, giám sát các cấp, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết và kiến nghị sau giám sát. UBND các cấp đã sớm cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết của cấp ủy, HĐND. Tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền tiếp tục được nâng lên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghe giới thiệu tổng quan việc thi công công trình thủy điện Lai Châu (Ảnh:Tùng Phương)

Trước đó, tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn lúng túng, việc đổi mới nội dung và công tác tuyên truyền còn hạn chế; an ninh trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp. Tuy nhiên tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu kế hoạch 2016, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, chỉ tiêu khó hoàn thành trong kế hoạch; tập trung chỉ đạo hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp với các chính sách hỗ trợ sản xuất; hoàn thành kế hoạch trồng rừng, chè và cao su... Nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác xóa đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường nắm chắc tình hình, đặc biệt là khu vực biên giới và các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện đông người, vượt cấp. Phát huy vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII...

Tin liên quan

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V(04/09/2019 3:47:12 CH)

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước(17/04/2019 11:06:13 SA)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(11/04/2019 5:04:35 CH)

Công an tỉnh Lai Châu: Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(19/03/2019 10:58:38 SA)

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng(07/09/2018 10:50:25 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Lai Châu đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội(07/01/2020 8:18:36 SA)

Tam Đường khai thác tiềm năng phát triển du lịch(15/01/2020 9:14:52 SA)

Nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhờ xây dựng Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”(15/01/2020 6:15:37 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down