Trang chủ Chuyên đề Thi đua yêu nước

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Điển hình trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
(Ngày đăng :07/08/2015 2:48:05 CH)


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả tham dự Cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2012 – 2015. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

(laichau.gov.vn) Với phương châm “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã chỉ đạo các “binh chủng thông tin” tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, nhờ đó đã mang lại những hiệu ứng dư luận xã hội tốt, ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước đồng thời cũng quan tâm đến việc nêu gương “người tốt, việc tốt”. Bác cho rằng lấy gương người tốt trong quần chúng Nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất, sinh động và thuyết phục để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

Thấm nhuần và nhận thức đúng đắn tư tưởng của Hồ Chủ tịch, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp và ngày càng có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng gắn việc “học tập” và “làm theo” với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Để đạt được kết quả đó có vai trò không nhỏ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ngành trong khối tư tưởng – văn hóa, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng. Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, học tập các chuyên đề, đồng thời bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch thực hiện hàng năm. Tổ chức tốt cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tổ chức gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời phát hiện, nhân rộng hàng nghìn gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh các hoạt động từ cơ sở gắn với các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí…

Nhờ đó, nhiều cơ quan đơn vị cũng đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; coi trọng và thực hiện tốt công tác tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ… Qua các phong trào, cuộc vận động đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu. Đó là những cán bộ, đảng viên tận tụy phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như bác sỹ Nguyễn Thế Vinh, Đặng Duy Tú, Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên; bác sỹ Tống Văn Bắc, Chu Pó Xá, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè,… luôn gương mẫu, nhiệt tình, hăng say, cần mẫn với nhiệm vụ được giao, tận tình, gần gũi với bệnh nhân, chăm lo cho bệnh nhân chu đáo, được mọi người tin yêu và quý mến. Thầy giáo Trần Anh Thắng, Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học số 2, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ; thầy Trịnh Hải Ngàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hố Mít; cô giáo Phạm Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thân Thuộc,… hết lòng vì học sinh thân yêu, luôn say mê, tâm huyết với nghề.

Nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh thực hiện lời Bác dặn “tăng gia sản xuất”, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều hộ gia đình tích cực vận động Nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Những già làng, trưởng bản, tuổi cao gương sáng tích cực tham gia công tác xã hội, vận động Nhân dân, con cháu không tin, không nghe theo những lời tuyên truyền của kẻ xấu, yên tâm ổn định cuộc sống, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Những chiến sỹ Công an Nhân dân không ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Bộ đội Biên phòng tỉnh với nhiều mô hình kinh tế mới giúp dân xóa đói, giảm nghèo như mô hình nuôi cá Hồi, cá Tầm thương phẩm đem lại thu nhập bình quân 50 triệu/1ha,…; nhiều em học sinh hiếu học, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập như em Lò Văn Chọi, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Tam Đường; em Lý Gió Chứ, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Ka Lăng, huyện Mường Tè…

Những tấm gương tiêu biểu đó đã tạo sức thuyết phục và sự cảm hóa sâu sắc, thực sự là tấm gương sáng góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực học tập, rèn luyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Để việc tuyên truyền các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nâng cao hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới đòi hỏi các cấp, các ngành phải phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị năm 2015; thực hiện tốt việc lồng ghép, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nhằm nâng cao vai trò, ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên để tạo kết quả rõ nét trong phong trào “làm theo”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt để khơi dậy các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh; khuyến khích, động viên, cổ vũ, giáo dục, thúc đẩy mọi người “tích cực học tập” và “nỗ lực làm theo” tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, từng bước xây dựng nền tảng tinh thần xã hội.

 

Tin liên quan

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V(04/09/2019 3:47:12 CH)

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước(17/04/2019 11:06:13 SA)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(11/04/2019 5:04:35 CH)

Công an tỉnh Lai Châu: Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(19/03/2019 10:58:38 SA)

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng(07/09/2018 10:50:25 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down