Trang chủ Doanh nghiệp Đấu thầu, mua sắm công

Bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước do Công an huyện Tân Uyên Lai Châu tịch thu
(Ngày đăng :24/07/2014 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn) Thời hạn nộp hồ sơ đăng kí đấu giá từ ngày 21 /7/2014 đến trước 16 giờ 30 ngày 25 /7/2014( giờ làm việc hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu. Số nhà 002 - Tổ 10 - phường Đoàn Kết - TX Lai Châu. Hoặc Công an huyện Tân Uyên

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
TTDV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

Số:    26   /TB - TTDVBĐG

                                         

                       Lai Châu, ngày  21   tháng 7  năm 2014

                                                  

                                              THÔNG BÁO
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu Thông báo 

 Bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước do  Công an huyện Tân Uyên  Lai Châu tịch thu  như sau :

 1.   Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm.

Lô 1

TT

Tên, nhãn hiệu tài sản

Đơn vị tính

Số 
lượng

Đơn giá đánh giá
(đồng/chiếc)

Tỷ lệ % CL còn lại

Giá trị còn lại
(đồng)

1

01 xe ô tô nhãn hiệu HonDa - Accord, năm sản xuất: 1987, màu sơn: ghi, số khung: 300864, số máy: Cv15E04490

Chiếc

01

86.000.000

6%

5.160.000

Cộng

 

01

 

 

5.160.000

     Lô 2

TT

Tên, nhãn hiệu tài sản

Đơn vị tính

Số 
lư­ợng

Đơn giá đánh giá
(đồng/chiếc)

Tỷ lệ % CL còn lại

Giá trị còn lại
(đồng)

1

01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA - WAVE, màu sơn Đỏ - Đen, số khung: RLHHC090Y885183, số máy: HC09E6707077, không có biển kiểm soát

Chiếc

01

10.000.000

5%

500.000

2

 01 (một) xe mô tô kiểu dáng xe HONDA - WAVE, nhãn hiệu CANARY, màu sơn Đỏ - Đen - Xám, số khung: PRK0H0UM7XE17714, số máy: TT01JL1P52FMH17714, không có biển kiểm soát.

Chiếc

01

6.250.000

8%

500.000

3

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA - SIRIUS, màu sơn Đen, không có biển kiểm soát, số khung 7Y057579, số máy 5C62-057579.

Chiếc

01

10.000.000

5%

500.000

4

01 (một) xe mô tô kiểu dáng xe HONDA - WAVE, nhãn hiệu CAVALRY, màu sơn Xanh - Đen, số khung RRKWCH1UM8XT008129, số máy VTT32JL1P52FMH008129, BKS: 25F2 - 1952.

Chiếc

01

6.250.000

9%

562.500

5

01 (một) xe mô tô kiểu dáng xe YAMAHA - SIRIUS, nhãn hiệu DETECH, màu sơn: Đen - Xám, không có biển kiểm soát, số khung AP0WCH3P06A0K0970, số máy LFP01P52FMH35A1K0970.

Chiếc

01

6.250.000

8%

500.000

6

01 (một) xe mô tô kiểu dáng xe HONDA - WAVE, máy SYM, màu sơn: Xanh - Đen, không có biển kiểm soát, số khung RRHWCH0RH7A012965, số máy VMEV2030931

Chiếc

01

6.250.000

7%

437.500

7

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu SYM - WIN, màu sơn: Xanh - Đen, không có biển kiểm soát, số khung RLWCHC097B036055, số máy VLF1P52FMH3A70036055.

Chiếc

01

6.250.000

5%

312.500

8

01 (một) xe mô tô kiểu dáng xe HONDA - WIN, nhãn hiệu FOCOL -KOREA, màu sơn: Xanh - Đen, không có biển kiểm soát, số khung RMEDCGHME6A007786,

Chiếc

01

6.250.000

8%

500.000

9

01 (một) xe mô tô kiểu dáng xe HONDA - SUPPERDREAM, nhãn hiệu LONCIN-CENUIN, màu sơn: Nâu - Trắng, không có biển kiểm soát, số khung DR10000655344, số máy LC150FMG00655344.

Chiếc

01

6.250.000

6%

375.000

Cộng

 

09

 

 

4.187.500

Lô 03

STT

Tên, nhãn hiệu tài sản

Đơn vị tính

Số 
lượng

Đơn giá đánh giá
(đồng/chiếc)

Tỷ lệ % CL còn lại

Giá trị còn lại
(đồng)

1

Xe mô tô, nhãn hiệu WIVERN

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

2

Xe mô tô, nhãn hiệu FOCOL

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

3

Xe mô tô, nhãn hiệu ORIENTAL

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

4

Xe mô tô, nhãn hiệu YAMAHA

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

5

Xe mô tô, nhãn hiệu LISOHAKA

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

6

Xe mô tô, nhãn hiệu JAPANJEOREA

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

7

Xe mô tô, nhãn hiệu LISOHAKA

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

8

Xe mô tô, nhãn hiệu JAMOTO

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

9

Xe mô tô, nhãn hiệu CANARI

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

10

Xe mô tô, nhãn hiệu MAJESTY

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

11

Xe mô tô, nhãn hiệu VECSTAR

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

12

Xe mô tô, nhãn hiệu DAEMACO

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

13

Xe mô tô, nhãn hiệu DETECH

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

14

Xe mô tô, nhãn hiệu HONDA

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

15

Xe mô tô, nhãn hiệu LONCIN

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

16

Xe mô tô, nhãn hiệu DURAB

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

17

Xe mô tô, nhãn hiệu LONCIN

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

18

Xe mô tô, nhãn hiệu LONCIN

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

19

Xe mô tô, nhãn hiệu LONCIN

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

20

Xe mô tô, nhãn hiệu ORIENTAL

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

21

Xe mô tô, nhãn hiệu NADA

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

22

Xe mô tô, nhãn hiệu HONDA

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

23

Xe mô tô, nhãn hiệu PIAGGIO

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

24

Xe mô tô, nhãn hiệu HONDA

Chiếc

01

7.150.000

7%

500.000

Cộng

24

                             12.000.000

 

         2 - Thời hạn tham khảo hồ sơ từ ngày   21/7/2014 đến ngày 25 /7/2014 ,

         3 - Thời hạn nộp hồ sơ đăng kí đấu giá từ ngày 21 /7/2014 đến trước 16 giờ 30 ngày 25  /7/2014( giờ làm việc hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu. Số nhà 002 - Tổ 10 - phường Đoàn Kết - TX Lai Châu. Hoặc Công an huyện Tân Uyên

         4 - Phí hồ sơ   là 20.000đ/Hs .  

          5 -  Tiền đặt trước:  lô 01 và 02 là 600.000đ. Lô 03 là 1.800.000 đ. 

          6 - Xem tài sản từ 14 giờ 00 ngày 25/7/2014 Tại Công an  huyện Tân Uyên

         7- Thời gian đấu giá  10 giờ 00  ngày  28 tháng 7 năm 2014 tại Hạt kiểm lâm huyện Tân Uyên

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Lai Châu hoặc ĐT: 0231.3792.258;  

 Nơi nhận:
- Đài TTTH huyện Tân uyên; 
- Lưu HS, VT.

 

GIÁM ĐỐC

( đã Ký)

Đỗ Khắc Tiến

Tin liên quan

Thông báo mời thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị - Tên dự án: “Đầu tư Đài truyền thanh các xã: Nậm Cuổi, Xà Dề Phìn - huyện Sìn Hồ...(20/10/2014 10:34:30 SA)

Bán đấu giá tài sản 02 xe ôtô do Kho bạc NN tỉnh Lai Châu ký HĐ với TTDVBĐGTS(05/11/2014 2:29:52 CH)

Bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước do Công an huyện Tân Uyên Lai Châu tịch thu(05/11/2014 2:32:07 CH)

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ KHÁCH THAN UYÊN(05/11/2014 2:33:14 CH)

Thông báo gia hạn đăng ký, chuyển thời gian đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu và phòng TN&MT huyện Than Uyên(05/11/2014 2:34:02 CH)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down