Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số: 1465 /KH-UBND Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cở sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 10 26/07/2019
2 821/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 56 26/07/2019
3 813/QĐ-UBND Thành lập Ban soạn thảo, Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án " Bảo tồn, khôi phục và phát triển bản sắc văn hóa một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020 - 2025" 21 26/07/2019
4 811/QĐ-UBND Phê duyệt ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực của các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh Lai Châu. 23 26/07/2019
5 1437/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin của tỉnh Lai Châu năm 2020 14 23/07/2019
6 số 15/2019/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động TB & XH tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu 8 23/07/2019
7 1389/UBND-VX Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT, ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt 15 18/07/2019
8 1377/UBND-TH Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hoá công sở” 126 17/07/2019
9 1371/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" 40 16/07/2019
10 12/2019/QĐ-UBND Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 50 16/07/2019
11 1351/UBND-TM Đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 174 15/07/2019
12 số 1332/KH-UBND Thực hiện nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 32 12/07/2019
13 số 1329/UBND-KTN Tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước 23 12/07/2019
14 1347/UBND-KTN Tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 46 12/07/2019
15 745 /QĐ-UBND Công nhận sáng kiến cấp tỉnh lần 1 năm 2019 78 11/07/2019
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down