8267 người online

Những năm qua, xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những việc làm quan trọng, huyện Tân Uyên đã tích cực thực hiện Nghị quyết và đạt được những kết quả quan trọng, cuộc sống của người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn được cải thiện.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp vào cuối tháng 6 và đầu tháng 8 năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mưa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất, đá làm thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của nhân dân, của Nhà nước. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh (MTTQ tỉnh) đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Lai Châu, Ngành Nông nghiệp của huyện Tân Uyên có bước phát triển rõ nét, đã hình thành vùng sản xuất lương thực hàng hóa tập trung, người dân tích cực thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất… qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Hiện nay, huyện Tam Đường có 170 ha cây Mắc ca, đã có trên 90 ha cho thu hoạch và đạt hiệu quả kinh tế cao. Huyện tiếp tục khuyến khích người dân phát triển cây Mắc ca để tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Tam Đường đã có những bước phát triển: Nông nghiệp phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân được nâng lên; bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư khá đồng bộ...

Những năm qua, nhờ tích cực triển khai, thực hiện công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp sản xuất nông nghiệp của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tổng sản lượng cây lương thực có hạt tăng đều qua các năm, dần hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất tập trung, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.

Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28 tháng 6 năm 2016 về giảm nghèo bền vững trên địa bàn, tỉnh Lai Châu đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, huy động được cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là ở cấp cơ sở. Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra và đạt được những kết quả tích cực.

Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” là một trong 5 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sau 3 năm thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh, người dân đã được nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và góp phần thiết thực thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để khuyến khích nông dân ở biên giới tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc vùng biên, những năm qua Hội Nông dân huyện Phong Thổ tích cực phối hợp với các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Qua đó, đời sống nông dân khu vực biên giới từng bước được cải thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày phát triển.

Kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định; cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực; các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại từng vùng, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm... Đó là những kết quả nổi bật huyện Tam Đường đã đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.359
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down