4811 người online

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 5/2015 tương đối ổn định so với tháng 4/2015; mặt hàng thực phẩm tươi sống, lương thực, thực phẩm, cước vận tải hành khách ổn định, xăng dầu tăng cao... Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Nhìn chung giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 4/2015 tương đối ổn định; so với tháng 3/2015 mặt hàng thực phẩm tươi sống, dầu hỏa có phần giảm nhẹ; mặt  hàng lương thực, cước vận tải hành khách, xăng đầu tương đối ổn định ... Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 3/2015 tương đối ổn định, một số mặt hàng thực phẩm giảm nhẹ, nhóm hàng cước vận tải ổn định nhóm hàng xăng dầu tăng nhẹ. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 02/2015 tương đối ổn định, một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ, nhóm hàng cước vận tải và xăng dầu giầu ổn định. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 01/2015 tương đối ổn định, một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ, nhóm hàng cước vận tải và xăng dầu giảm nhẹ. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 12 tương đối ổn định, một số mặt hàng giảm nhẹ. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 11 tương đối ổn định, một số mặt hàng giảm nhẹ. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 10 biến động không đồng đều; nhóm hàng lương thực, thực phẩm tương đối ổn định; giá xăng, dầu giảm. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 9 biến động không đồng đều; nhóm hàng lương thực tăng nhẹ, thực phẩm ổn định; giá xăng, dầu giảm. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.359
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down