24368 người online

Tình hình giá cả thị trường trong tháng trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định so với tháng trước; giá lương thực, thực phẩm ổn định; giá cước vận tải hành khách, cước taxi ổn định; giá xăng dầu giảm. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau

Sở Tài chính Báo cáo tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán và giá cả thị trường tháng 2/2017 như sau:

Nhìn chung giá cả thị trường trong tháng trên địa bàn tỉnh biến động theo xu hướng tăng so với tháng 12/2016 do tháng này trùng với dịp tết Nguyên đán, nên nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng thết yếu tăng đột biến. Diễn biến cụ thể một số nhóm hàng như sau

Tình hình giá cả thị trường trong tháng trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng so với tháng 11/2016; giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ; giá cước vận tải hành khách, cước taxi ổn định; giá xăng dầu tăng. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau

Tình hình giá cả thị trường trong tháng trên địa bàn tỉnh biến động không đồng đều so với tháng 10/2016; giá lương thực, thực phẩm ổn định; giá cước vận tải hành khách ổn định, giá cước taxi tăng; giá xăng dầu giảm. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau

Tình hình giá cả thị trường trong tháng trên địa bàn tỉnh so với tháng 9/2016 biến động không đồng đều; giá lương thực, thực phẩm giảm; giá cước vận tải hành khách ổn định; giá xăng dầu tăng. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau

Tình hình giá cả thị trường trong tháng trên địa bàn tỉnh so với tháng 8/2016 tương đối ổn định; giá lương thực, thực phẩm ổn đinh; giá cước vận tải hành khách ổn định; giá xăng dầu biến động không đồng đều. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Tình hình giá cả thị trường trong tháng trên địa bàn tỉnh so với tháng 7/2016 tương đối ổn định; giá lương thực, thực phẩm ổn đinh; giá cước vận tải hành khách ổn định; giá xăng dầu biến động không đồng đều. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau

Tình hình giá cả thị trường trong tháng trên địa bàn tỉnh so với tháng 6/2016 tương đối ổn định; giá lương thực, thực phẩm ổn đinh; giá cước vận tải hành khách ổn định; giá xăng giảm, dầu ổn định. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

Tình hình giá cả thị trường trong tháng 6 trên địa bàn tỉnh so với tháng 5/2016 biến động không đồng đều; giá lương thực, thực phẩm giảm; giá cước vận tải hành khách ổn định; giá xăng giảm, dầu tăng. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.359
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down