Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin tức

Lai Châu: Tăng cường công tác pháp chế

(Ngày đăng :15/08/2019 3:33:33 CH)


Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp HĐND tỉnh. (Ảnh: Mai Thi)

(laichau.gov.vn) Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý đã bước đầu được Sở và doanh nghiệp nhà nước quan tâm thực hiện. Một số Sở đã có sự phân công nhiệm vụ cho công chức công tác tại các phòng, đơn vị như Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức – Hành chính, Thanh tra hoặc các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác… thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác pháp chế; một số doanh nghiệp nhà nước đã bố trí nhân viên pháp chế làm việc tại Phòng Hành chính – Tổng hợp hoặc Phòng Tổ chức cán bộ của doanh nghiệp mình…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế tại các Sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, doanh nghiệp nhà nước thực hiện tốt một số nội dung: Trên cơ sở tổng số biên chế công chức hiện có, Giám đốc các Sở có trách nhiệm bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức làm công tác pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, có trách nhiệm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình để giao cho các phòng, đơn vị làm công tác pháp chế cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Sở mình, tuy nhiên cần tập trung vào các đầu mối là Thanh tra Sở hoặc Văn phòng Sở và phải đảm bảo sự ổn định.

Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm bố trí, phân công nhiệm vụ cho nhân viên pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm việc tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc đơn vị, bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp mình, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ ổn định, tránh xáo trộn.

Các Sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh kiện toàn đội ngũ công chức, nhân viên làm công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30/9/2019; gửi danh sách công chức, nhân viên làm công tác pháp chế về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp và theo dõi.

Công chức làm công tác pháp chế tại các Sở phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; nhân viên làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tư pháp.

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Tin liên quan

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sìn Hồ đạt loại xuất sắc(13/09/2019 3:52:59 CH)

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019(12/09/2019 4:06:22 CH)

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024(06/09/2019 4:23:28 CH)

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu: “Tiên phong đổi mới và kiến tạo giá trị”(07/09/2019 11:18:17 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới(06/09/2019 3:29:07 CH)

Tin mới nhất

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số(17/09/2019 9:37:49 SA)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/9(16/09/2019 11:06:28 SA)

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Chánh án Toà án Tối cao Singapore(17/09/2019 8:35:45 SA)

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nối lại vào ngày 19/9(17/09/2019 7:55:27 SA)

Thủ tướng: Tuyến đầu tiên của cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải là hình mẫu(16/09/2019 1:51:36 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down