Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Hội đồng Nhân dân tỉnh - Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2011 – 2016
(Ngày đăng :10/03/2016 4:03:23 CH)


Cuộc họp bất thường HĐND tỉnh khóa XIII đồng chí Đỗ Ngọc An đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

(laichau.gov.vn) Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 được cử tri trong tỉnh bầu ngày 22/5/2011. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh đảm bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng và tỷ lệ theo đúng tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị. Đây cũng là lần đầu tiên, nhiệm kỳ của HĐND tỉnh gắn liền với nhiệm kỳ của Quốc hội và của Đảng bộ tỉnh. Trong bối cảnh tình hình có những thuận lợi và diễn biến phức tạp, HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của Nhân dân để quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng, phát huy tiềm năng của tỉnh, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong tỉnh.

Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức thành công 12 kỳ họp. Số lượng các đại biểu tham dự các kỳ họp đạt trên 98%. Công tác chuẩn bị các kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chương trình kỳ họp được cải tiến, đổi mới, sắp xếp đảm bảo khoa học về nội dung, thời gian và quy trình thủ tục; giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại tổ về các vấn đề quan trọng. Các nội dung xem xét tại kỳ họp sát với tình hình thực tế địa phương, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào những vấn đề đời sống dân sinh, bức xúc, những vấn đề trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời…

Là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của Nhân dân, HĐND tỉnh đã đề cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng Nghị quyết HĐND tỉnh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Việc xem xét, quyết định thông qua các Nghị quyết được tiến hành dân chủ, công khai, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và được ban hành đúng thời gian quy định. Từ đầu nhiệm kỳ, đã có 147 Nghị quyết được ban hành trong đó có 23 Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, 58 Nghị quyết liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách…, 35 Nghị quyết liên quan đến các chế độ chính sách, 20 Nghị quyết về quy hoạch, chương trình, đề án, 11 nghị quyết về các vấn đề khác. Các Nghị quyết đã được thường trực HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời bằng các quyết định, chỉ thị, kế hoạch, góp phần giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, từng nước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp

Hoạt động giám sát của HĐND và thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả giám sát từng bước được nâng cao, kể cả giám sát tại kỳ họp, giữa hai kỳ họp. Đã tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát đối với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đã có 51 cuộc giám sát chuyên đề được HĐND tỉnh thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập trung vào những vấn đề mà cử tri, Nhân dân quan tâm. Sau giám sát, các kết luận đã được gửi đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để nghiên cứu, tiếp thu, đôn đốc giải quyết. Ngoài các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh luôn chủ động nắm bắt những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để tổ chức 24 cuộc khảo sát nắm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, qua đó nhằm phát hiện vướng mắc trong triển khai, tổ chức thực hiện, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhiệm kỳ 2011 – 2016, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho đại biểu tiến hành tiếp xúc cử tri tại 926 điểm, 8/8 huyện, thành phố với gần 51.600 lượt cử tri tham dự, tổng hợp hơn 6.000 ý kiến. Các cơ quan chức năng đã giải quyết được trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân để phản ánh các vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến đó đã được tỉnh và các sở, ngành tiếp thu, xem xét chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và được báo cáo tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Đồng chí Sùng A Giờ, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ cho biết: Nhiệm kỳ 2011 – 2015, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã, một số vấn đề mà cử tri kiến nghị như việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa các xã, việc đầu tư các công trình thủy lợi… đã được đoàn ghi nhận và kịp thời giải quyết. Điều đó đã tạo niềm tin cho cử tri về những đại biểu mà họ đã bầu ra để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của họ.

Không chỉ vậy, đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tiếp 31 lượt công dân đến trình bày, khiếu nại, phản ánh; tiếp nhận và xử lý 281 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đã chuyển 115 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu theo dõi 151 đơn, chuyển trả và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại 15 đơn. Theo đó, tỷ lệ giải quyết dứt điểm, đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt trên 90% và được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Kết quả hoạt động của cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh là cả một quá trình đổi mới cả về nội dung, hình thức, theo hướng trọng tâm, trọng điểm, công khai, dân chủ, gần dân, sát cơ sở. HĐND tỉnh đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. “Kết quả đó là nền tảng để thời gian tới HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình là quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, địa phương. Nhất là tập trung chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo Luật định” – Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết.

Tin liên quan

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(22/07/2019 3:11:32 CH)

Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra cho năm 2019(24/07/2019 7:35:53 SA)

Tin mới nhất

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số(17/09/2019 9:37:49 SA)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/9(16/09/2019 11:06:28 SA)

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Chánh án Toà án Tối cao Singapore(17/09/2019 8:35:45 SA)

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nối lại vào ngày 19/9(17/09/2019 7:55:27 SA)

Thủ tướng: Tuyến đầu tiên của cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải là hình mẫu(16/09/2019 1:51:36 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down