Trang chủ Chuyên đề Thi đua yêu nước

Lai Châu: Thi đua, khen thưởng vừa là động lực, vừa là biện pháp thúc đẩy sự phát triển của địa phương
(Ngày đăng :10/08/2015 8:46:27 SA)


Tại Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp đã có nhiều cá nhân được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba.

(laichau.gov.vn) Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn xác định, công tác thi đua, khen thưởng vừa là động lực, vừa là biện pháp thúc đẩy sự phát triển của địa phương, vì vậy, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai sâu rộng, mạnh mẽ, được mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

05 năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề tiêu biểu như: Phong trào “Xóa đói giảm nghèo”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Thi đua quyết thắng”…

Hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với tiêu chí và nội dung thiết thực, các hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa được đông đảo quần chúng Nhân dân đón nhận và tích cực hưởng ứng. Nội dung thi đua được gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội”, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Qua đó tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng được phát triển sâu rộng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ, đã giúp cho hàng nghìn nông dân thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó trong những năm qua tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP bình quân đạt 7,4%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 17,9 triệu đồng, tăng 1,83 lần so với năm 2010; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 190 nghìn tấn, tăng 26 nghìn tấn so với năm 2010…

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo cũng đã tạo được không khí đổi mới, chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng môi trường lành mạnh, thúc đẩy nhiều hoạt động và xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến. Giai đoạn 2010-2015 ngành Giáo dục của tỉnh đã có 12 cán bộ, giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 02 tập thể, 05 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 13 tập thể, 42 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 01 Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Tiêu biểu như cô giáo Nguyễn Thị Thủy, Trường Mầm non Đoàn Kết, thành phố Lai Châu đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bậc học mầm non đã được giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ nhất với sản phẩm “Chiếc bàn xoay diệu kỳ”; cô Lý Thị Như Quỳnh, Trường Mầm non số 2 Nậm Tăm, Sìn Hồ; cô Bạch Thị Kim Dung, Trường Tiểu học Vàng San, huyện Mường Tè… Trong lĩnh vực y tế, có những tấm gương cán bộ, y, bác sỹ gắn bó với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong nhiều năm, hết lòng, hết sức vì sức khỏe nhân dân, tiêu biểu như: Ông Phùng Gạ Chừ, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè; ông Mùa A Sử, Trạm Y tế xã Tà Ngảo; bà Vũ Thị Hòa, Trạm Y tế xã Pa Vệ Sủ…

Tiêu biểu trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tháng hành động vì trẻ em, “Ngày vì người nghèo”… các phong trào thi đua đã góp phần giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo từ 46,78% năm 2010 xuống còn 20,48% năm 2015. Đến nay, tỉnh ta cơ bản xóa nhà dột nát đối với các hộ chính sách, người có công; hàng năm tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, xây tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền ủng hộ 1.174 triệu đồng, trao tặng 77 nhà tình nghĩa. Huy động được 1.937 triệu đồng ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.

Các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang Nhân dân, trong công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa rộng, được các cấp, ban, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Ở nhiều xã, Nhân dân đã góp hàng vạn ngày công, hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất để làm đường, xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng, tiêu biểu như: Ông Giàng A Tủa - Nhân dân bản Cò Nọt Mông, xã Bản Bo; ông Nguyễn Thanh Tiến - Nhân dân bản Hưng Bình, xã Bình Lư; ông Thào Văn Chiềng – Nhân dân bản San Thàng 2, thành phố Lai Châu… Nhờ vậy đến hết năm 2014, thực hiện tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 9,92 tiêu chí/xã, tăng 7,04 tiêu chí so với năm 2011, trong đó có 02 xã hoàn thành 19 tiêu chí là xã San Thàng, Bình Lư…

Cùng với đó, công tác khen thưởng trong những năm qua có những bước tiến bộ theo hướng bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định xét đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, đúng người, đúng thành tích, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Công tác khen thưởng đã hướng về cơ sở, chú trọng khen người trực tiếp lao động sản xuất. Xây dựng tiêu chí cụ thể để khen thưởng các đối tượng là công nhân, nông dân, giáo viên, đội ngũ y, bác sỹ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngoài khen thưởng thường xuyên, UBND tỉnh còn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề. Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo khen thưởng kịp thời các thành tích đột xuất trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục y tế, khen thưởng các tấm gương dũng cảm trong gìn giữ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, những cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Có thể thấy, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc. Đặc biệt là việc lồng ghép các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả, khơi dậy, động viên và tập hợp sức mạnh, phát huy sức sáng tạo, tăng thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, thi đua đã trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống Nhân dân.

 

Tin liên quan

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V(04/09/2019 3:47:12 CH)

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước(17/04/2019 11:06:13 SA)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(11/04/2019 5:04:35 CH)

Công an tỉnh Lai Châu: Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(19/03/2019 10:58:38 SA)

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng(07/09/2018 10:50:25 SA)

Tin mới nhất

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số(17/09/2019 9:37:49 SA)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/9(16/09/2019 11:06:28 SA)

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Chánh án Toà án Tối cao Singapore(17/09/2019 8:35:45 SA)

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nối lại vào ngày 19/9(17/09/2019 7:55:27 SA)

Thủ tướng: Tuyến đầu tiên của cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải là hình mẫu(16/09/2019 1:51:36 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down