Trang chủ Chuyên đề Thi đua yêu nước

Lai Châu: Thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

(Ngày đăng :22/02/2017 8:14:07 SA)


Đại diện các khối thi đua thuộc UBND tỉnh ký giao ước thi đua năm 2017

(laichau.gov.vn) Với mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020, những năm qua, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, bằng trí tuệ của tập thể đã thực hiện thắng lợi mục tiêu hàng năm. Năm 2017, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm.

Nói về phong trào thi đua của tỉnh, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chỉ riêng năm 2016, các phong trào thi đua đã được phát động và thực hiện sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực với tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực. Điều đó đã tạo thành không khí thi đua ở khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện các gương điển hình, tiên tiến để kịp thời biểu dương, nhân rộng, tạo thành sức lan tỏa trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Có thể nói, các phong trào thi đua của tỉnh Lai Châu đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Kết thúc năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt và tăng so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 24,88% (kế hoạch là 17,23); thu ngân sách đạt 1.862 tỷ đồng (kế hoạch 1.500 tỷ đồng). Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực gắn với xây dựng nông thôn mới; kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng cao; tài chính ngân sách có bước chuyển biến vượt bậc. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 40,4% năm 2015 xuống còn 36,51% năm 2016.

Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố và kiện toàn. Công tác cải cách hành chính được thực hiện theo kế hoạch với việc ban hành quy định đánh giá xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở ngành, địa phương trên địa bàn; công bố mới 126 thủ tục hành chính; 100% các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được công khai trên Cổng thông tin điện tử ở cấp độ 1,2...

Cũng trong năm 2016, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; số vụ phạm tội về trật tự xã hội có xu hướng giảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của ông Tống Thanh Hải, một số địa phương, đơn vị còn chưa có sự đổi mới trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, một số nơi còn mang tính hình thức. Công tác khen thưởng mới chỉ chú trọng theo kế hoạch, chưa có sự chủ động phát hiện, đề xuất việc khen thưởng đột xuất, khen thưởng trực tiếp cho người lao động sản xuất, công tác hay trường hợp là người dân ở vùng cao biên giới, các tập thể, cá nhân có những phát minh, sáng kiến trong cải tiến kỹ thuật, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh, thành phố Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm. Ông Lương Chiến Công, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu khẳng định: Thành phố Lai Châu luôn xác định phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng là động lực trong thực hiện các mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân nên những năm qua thành phố đã tập trung chỉ đạo phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân với những chỉ tiêu và chương trình hành động cụ thể.

Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng, năm 2016, tổng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt trên 4.460 tỷ đồng, tăng 12,15% so với năm 2015; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 220.863 triệu đồng, đạt 127,54% kế hoạch, tăng 61,69% so với cùng kỳ năm 2015; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 12,5% so với cùng kỳ 2015....

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), bởi vậy, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã được Đảng và Nhà nước xác định trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lai Châu đã xác định cần phải nêu cao truyền thống, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đưa tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Phát động phong trào thi đua năm 2017, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định: Cần phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ tỉnh đến cơ sở.

Được biết ngay từ đầu năm 2017, các cấp, ngành tỉnh Lai Châu đã và đang thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, vốn đầu tư; gắn đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm chống lãng phí và bảo vệ môi trường... Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và tổ chức phát động các phong trào thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Với sự cố gắng, đoàn kết đồng lòng của cả tập thể từ tỉnh đến cơ sở, phong trào thi đua của tỉnh Lai Châu sẽ là động lực để tỉnh đạt được mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Tin liên quan

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V(04/09/2019 3:47:12 CH)

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước(17/04/2019 11:06:13 SA)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(11/04/2019 5:04:35 CH)

Công an tỉnh Lai Châu: Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(19/03/2019 10:58:38 SA)

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng(07/09/2018 10:50:25 SA)

Tin mới nhất

Giữ chữ tâm của người thầy thuốc(18/09/2019 8:53:12 SA)

Nâng cao ý thức, trách nhiệm học tập, làm theo Bác(20/09/2019 8:12:18 SA)

Đảng uỷ Quân sự tỉnh: Kỷ luật đảng viên vi phạm(20/09/2019 7:06:22 SA)

Đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La làm việc với UBND tỉnh Lai Châu(19/09/2019 2:38:56 CH)

Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ mạnh, tiêu biểu” lần thứ I(19/09/2019 8:13:39 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down